Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sturebyskolan’

Stureby entré

Välkommen till Sturebyskolan!

Sturebyskolan är en F-9-skola i södra Stockholm med ungefär 1060 elever och ett 70-tal lärare under ledning av rektor Elisabeth Meckbach. I princip samtliga elever som går ut nionde klass på Sturebyskolan blir behöriga till gymnasiet och meritvärdet har stigit från 222,6 år 2010 till 236,5 år 2013. Idag hade jag förmånen att få besöka skolan för att höra hur skolan gör för att lyfta sina resultat ännu mer.

För några år sedan började ett förändringsarbete på skolan, berättar rektor Elisabeth Meckbach. Skolledning och arbetslag bestämde sig då för att verkligen vara tydliga både mot sig själva, mot elever och mot föräldrar vad skolan står för, vad eleverna ska lära sig och varför. Resultatet har blivit en skola där få saker sker av en slump. Övningarna är genomtänkta för att passa elevers olika behov och olika lärstilar. ”Vi har helt ändrat vårt sätt att arbeta, numera ger vi väldigt sällan skrivuppgifter ’bara för att’ utan alla uppgifter ska fylla ett syfte”, som en lärare uttryckte det. Skolans kunskapsfokus verkar också ha givit resultat – när Skolinspektionen var på besök fick skolan inte någon enda anmärkning.

Aulan ställs i ordning inför kvällens föräldramöte

Aulan ställs i ordning inför kvällens föräldramöte

 

Hela vägen från förskoleklassen arbetar man med trygghetsregler. Ett verktyg är ”måltavlor” som finns i varje klassrum, för att eleven och klassen ska kunna se hur man ligger till. I de olika ämnena har man kunskapshjul som fylls med gröna tårtbitar allt eftersom eleven blir klar med uppgifterna. De som snabbt fyller sina kunskapshjul kan gå före – i den tredjeklass jag besökte hade flera elever redan börjat med fyrans matematik. Med hjälp av kunskapshjulen uppmuntras eleverna att reflektera över vad övningarna består i, vad de gör och varför.

Skolan arbetar med stadens lässatsning både genom egen läsning, högläsning, boksamtal, läsveckor och särskilda biblioteksvärdar som utses bland eleverna. Skolans gedigna arbete har fått till följd att åk 3:ornas resultat på de nationella proven i svenska har höjts – samtliga tredjeklassare fick godkänt i år!

 

I skolbiblioteket arbetar både en bibliotekarie och en lärare i svenska. Veckovisa besök i klasserna varvas med särskilda läsveckor.

I skolbiblioteket arbetar både en bibliotekarie och en lärare i svenska. Veckovisa besök i klasserna varvas med särskilda läsveckor.

 

På Sturebyskolan är arbetet med trygghet och studiero högt prioriterat. När lektionerna börjar tar både elever och lärare av sig uteskor, jackor och kepsar. Klassens mobiltelefoner förvaras i en särskild låda på katedern. Arbetsro står i centrum och eleverna utvärderar tillsammans med lärarna hur arbetsron har varit och om något behöver förändras för att det ska bli bättre. Detta har givit resultat – den femteklass jag besökte visade stolt upp resultatet från sin elevenkät, som visade på resultat högt över stadens snitt.

I femteklassen fick jag tillfälle att lära mig mer om hur det funkar i ett klassrum anpassat till elever med hörselnedsättning som har cochleaimplantat. Den som har ordet talar i en särskild mikrofon anpassad för att fungera med elevens implantat.

Jag besökte också klass 7B där jag fick titta på ett teknikprojekt som klassen precis blivit klar med. Lite diskussioner om höstens val hanns också med. En flicka undrade vad Folkpartiets politik för skolan handlade om. ”Ju mer man lär sig i skolan, desto mer kan man bestämma över sitt eget liv som vuxen. Det är därför vi tycker skolan är så viktig”, sa jag då.

Jag fick också fika med lärare och fritidsledare, för att höra lärarnas åsikter om skolans arbetssätt, likabehandlingsarbete och ordningsfrågor.

Från vänster: Elisabeth Meckbach (rektor), Malin Atterling, Dennis Serwadda, Pia Wenger, Jenny Palmqvist och jag. Sittande från vänster: Elin Hjort, Thomas Bergström, Gunilla Axelsson.

 

Sturebyskolan erbjuder lärarstödd läxhjälp och har sportlovsskola för elever som riskerar att hamna efter. I sommar kommer skolan för första gången ordna ett särskilt ”mattekollo” för de elever som behöver extra stöd i matematik. I höst börjar dessutom en spetsklass i matematik, dit elever tas in efter antagningsprov. Spännande!

Mitt besök avslutades med lunch i skolrestaurangen: köttbullar och gräddsås med en gedigen salladsbuffé.

Tack för besöket!

stureby mot matsal

Grönskande omgivningar på väg till skolrestaurangen

 

Stureby mat

 

 

Read Full Post »

Sturebyskolan och Spånga grundskola ansöker om att få starta spetsklasser i grundskolan från och med 2012. Två utmärkta skolor som nu vill ge elever som brinner för matematik respektive naturvetenskap en utbildning utöver det vanliga. Om detta berättade även Radio Stockholm i dag.

Svensk skola har alltför länge haft svårt att utmana elever som har stor talang i t ex matte eller språk. Resultatet av den oförmågan är tyvärr ofta att elever tappar intresset. Att talang och intresse går till spillo på grund av skolans oförmåga att möta elevernas behov av utmaningar, är bedrövligt. Därför är jag oerhört glad över att Stockholm redan nästa år kan få en eller två skolor med spetsklasser. Att skolorna riktar in sig på matematik och naturvetenskap, två ämnen där vi verkligen behöver lyfta resultaten, är förstås extra bra.

Read Full Post »

Jag har precis kommit tillbaka från ett mycket intressant besök från Sturebyskolan, som ligger i södra delarna av Stockholm. Sturebyskolan är en stor skola med lite mer än 900 elever, från förskoleklass till årskurs 9.

Sturebyskolan har valt att dela in skolan i olika inriktningar för att alla elever som går där ska kunna läsa ämnen som intresserar just dem. Skolan erbjuder bl a klasser med fördjupade studier inom matematik och naturvetenskap. Undervisningen i dessa ämnen sker i ett högt tempo och under det sista året erbjuds eleverna att läsa in gymnasiets A-kurser i matematik och engelska. Detta är möjligt genom ett samarbete med Farsta gymnasium där elever och lärare bl a möts genom en IT-baserad plattform.

(mer…)

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: