Skip to content

Tagg: skolpolitik

Grundskola 2

Förslagen från S redan genomförda

Karin Wanngård (S) fortsätter att försöka lappa ihop en utbildningspolitik på DN (7/2). Tyvärr har hon missat att i stort sett alla förslagen redan är genomförda, eller är på väg att bli det. Här kan ni läsa min replik som var inne i helgen. Förslagen från S redan genomförda Under Folkpartiets ledning pågår sedan 2006 den största förändringen av vårt […]

Folkpartiet liberalerna 7

Betyg från årskurs 4

Idag har Jan Björklund och Tina Acketoft presenterat Folkpartiets nya skolprogram ”Sikta mot stjärnorna”. Den största nyheten är förslaget att införa betyg från årskurs 4, vilket är bra bl a för att föräldrarna ska få tidig och tydlig information om hur barnen presterar i skolan. Dessutom stärker tidiga betyg bilden av att skolan är viktig och ska tas på allvar. Programmet tar […]

Grundskola 5

Socialdemokratisk icke-politik

Socialdemokraterna har nu vaknat upp i skolfrågorna. Något yrvaket hävdar de att man i mångt och mycket håller med folkpartiet, men ändå inte. Naturligtvis är det välkommet att sossarna i staden nu äntligen tycks ha något att säga, men det känns lite sent påkommet så här en och halv vecka före valet. Under de gångna fyra åren har partiet knappt märkts […]

budget 2

(S)kolpolitik utan visioner

Socialdemokraterna i Stockholm presenterar i dag sitt skolprogram för kommande mandatperiod. Föga förvånande handlar det mycket om resurser och ganska lite om kunskap, trygghet och studiero. Några av förslagen är bra, och ligger väl i linje med den politik Folkpartiet fört i fyra år. Fortbildning för lärare, ökad lärarbehörighet,  och bra skolbibliotek är några frågor som det redan idag är stort fokus på. […]

Grundskola 2

I Stockholm minskar kunskapsklyftan

Dagens Nyheter skriver i dag om att kunskapsskillnaderna mellan flickor och pojkar ökar. Det är en trend som funnits i många år. Tjejerna drar ifrån. De får allt bättre betyg, medan killarnas resultat står stilla eller rentav försämras. Dessbättre verkar det nu som om skolorna i Stockholms stad brutit den trenden. Kvalitetsredovisningen för stadens grundskolor, som utbildningsnämnden antog i december förra året, visar […]

Folkpartiet liberalerna 2

Sång i världsklass!

I fredags var jag på skolbesök hos Adolf Fredriks musikklasser. Det är landets äldsta profilskola, grundad redan 1939, då under namnet Stockholms Sångklasser. Det är en överväldigande upplevelse att få vara med på en av skolans sånglektioner när fler än hundra mellanstadieelever stämmer upp! Eleverna tränar sång 5-7 timmar varje vecka, men  i övrigt är Adolf Fredrik en helt vanlig kommunal grundskola […]

Grundskola 0

Rektorerna har fått en tydligare roll

Stadsrevisionen har granskat rektorernas roll och ansvar i Stockholms kommunala skolor. Rapporten visar att samtliga rektorer uppfattar sitt uppdrag som tydligt, både när det gäller nationella regler och det som är formulerat i stadens styrdokument som budget, skolplan, utbildningsnämndens verksamhetsplan. Rektorerna är också överens om att det finns ett stort utrymme och en stor frihet för rektorerna att forma sin egen […]

Grundskola 0

God ekonomi i Stockholms skolor

I dag rapporterar Dagens Nyheter om att ett trettiotal grundskolor i Stockholm riskerar att redovisa underskott i år. Precis som Dagens Nyheter skriver så beror detta i hög grad på att antalet högstadieelever nu minskar kraftigt. Denna utveckling har dock många grundskolor förutsett och har därför byggt upp överskott tidigare år, överskott som man får bära med sig in i […]

Skola 1

Fridtjuv Berg – liberal skolpionjär

Ofta inspireras jag av folkpartiets historia. I den svenska liberalismens ungdom blev folkskollärarsonen Fridtjuv Berg den som la grunden för den starka tradition av skolpolitiska reformer som än i dag präglar folkpartiets arbete. Han valde också folkskolläraryrket och engagerade sig tidigt i den liberala rörelsen och valdes in i riksdagens andra kammare 1891 och verkade där som representant från Stockholms […]

Skola 1

Socialdemokraterna backar skolan till 70-talet

Socialdemokrater håller krampaktigt fast vid den skolpolitik som under decennier lett till så stora misslyckanden. Det visar en undersökning som Lärarnas Tidning presenterar. Nästan hälften är emot Mona Sahlins trevande försök att anpassa partiets skolpolitik till folkpartiets. Lärarnas Tidning har tillfrågat socialdemokratiska skolpolitiker i landets 100 största kommuner. 47 tillfrågade av 100 är emot betyg i sexan och nationella prov […]