Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Lars-Erik Salminen’

I torsdagens Dagens samhälle (ej online) rullas skandalen kring Swedbank Arena i Solna upp. Huruvida det pågått oegentligheter är upp till domstolen att avgöra. Oavsett utslaget är dock Salminens förfarande helt oacceptabelt. Att låta stadsdirektören ha ett extraknäck på detta sätt borde strida mot såväl förnuft som moralisk kompass.  Jag reagerar dessutom starkt på hur Salminen medvetet undanhållit att han blivit delgiven misstanke om grovt mutbrott. Då delgivning är en tydlig indikation på att åtal är nära förestående borde detta kommunicerats till allianskollegorna och medarbetarna. Att fortsätta att arbeta med de ovetandes kollegorna är mycket märkligt. Lars-Erik Salminen har nu tagit time out; den borde bli permanent. Att arbeta med politik är att arbeta i en förtroendebransch.

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: