Skip to content

Tagg: Lars-Erik Salminen

Politikens villkor 5

Lars Erik Salminen bör avgå

I torsdagens Dagens samhälle (ej online) rullas skandalen kring Swedbank Arena i Solna upp. Huruvida det pågått oegentligheter är upp till domstolen att avgöra. Oavsett utslaget är dock Salminens förfarande helt oacceptabelt. Att låta stadsdirektören ha ett extraknäck på detta sätt borde strida mot såväl förnuft som moralisk kompass.  Jag reagerar dessutom starkt på hur Salminen medvetet undanhållit att han blivit delgiven misstanke […]