Skip to content

Tagg: betyg

Grundskola 0

Sent skola syndarna vakna

Ibland går det snabbt i politiken. När dåvarande utbildningsministern Jan Björklund gav Skolverket i uppdrag att särredovisa nyanländas betyg i betygsstatistiken så var det många rödgröna politiker som rynkande pannan och mumlade något om att ”fiska i grumliga vatten”. Nuvarande utbildningsministern Gustav Fridolin (MP) menade bl a sjunkande skolresultat inte berodde på att många ungdomar har haft en väldigt kort […]

Grundskola 0

Förbättrade betyg i Stockholm

De första preliminära betygsresultaten för eleverna i Stockholms kommunala skolors årskurs 9 för år 2014/2015 är nu klara. Andelen elever som får godkänt betyg i samtliga ämnen har förbättrats enligt de första resultaten liksom genomsnittsbetygen, medan andelen som blir gymnasiebehöriga ligger kvar på samma nivå som 2013/2014 enligt de preliminära siffrorna. Andelen elever som blev behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram var […]

Grundskola 0

Att ge glädjebetyg är inte att underlätta, det är att svika

Idag skriver DN att Skolverkets statistik verkar visa att barn till utlandsfödda i högre grad får högre betyg än de kunskaper de uppvisar på nationella proven. Undersökningen visar dock också att det är för många, både bland elever med svensk och utländsk bakgrund, som får högre slutbetyg än provbetyg. Drygt var tredje elev som fått resultatet D på de nationella […]

Grundskola 0

Elever måste få veta hur betygen sätts

Idag skriver SvD om att många elever fortfarande inte är säkra på vad som krävs för att få ett visst betyg, och att lärare inte heller alltid gör samma bedömningar.  Det är, som jag säger i artikeln, inte ett nytt problem men en fråga som behöver tas på största allvar. Att nästan hälften av gymnasieeleverna inte tycker att de fått […]

Lite av varje 2

Betyg från fyran viktigt kvitto på kunskap

För en elev som har svårigheter i skolan är tidig utvärdering och tydlig feedback helt centralt för att det ska kunna gå bättre. Om skolan ska kunna lära ut kunskap måste man faktiskt också kunna följa upp kunskap, och betygen är en viktig och tydlig mätare för detta. Vi vet att grunden för goda kunskaper läggs tidigt i skolan. Det […]

Grundskola 1

Socialdemokratiska luftslott

Stockholms skolor håller en hög kvalitet. Varje dag gör stadens lärare stora insatser. Därför är det så trist att oppositionsborgarårdet Rogert Mogert (S) i gårdagens SVD fortsätter sin svartmålning av Stockholms skolor. Det är Socialdemokraternas idélösa och innehållsfattiga skuggbudget, som Mogert försöker piffa till med halvsanningar och luftslott. Det är tråkigt när en politiker med så lång erfarenhet av Stockholmspolitiken […]

Grundskola 0

Förbättrade betygsresultat i stadens grundskolor

De första preliminära betygsresultaten för eleverna i årskurs 9, för läsåret 2012/2013, har nu blivit klara. Glädjande nog visar siffrorna på en förbättrad måluppfyllelse jämfört med förra året. Förra årets negativa trendbrott, efter flera år med förbättrade resultat, verkar således redan ha brutits. Det är mycket positivt. Enligt de preliminära siffrorna ökar andelen behöriga till gymnasieskolan från 85,9 procent (2012) […]

Grundskola 2

Förslagen från S redan genomförda

Karin Wanngård (S) fortsätter att försöka lappa ihop en utbildningspolitik på DN (7/2). Tyvärr har hon missat att i stort sett alla förslagen redan är genomförda, eller är på väg att bli det. Här kan ni läsa min replik som var inne i helgen. Förslagen från S redan genomförda Under Folkpartiets ledning pågår sedan 2006 den största förändringen av vårt […]

Folkpartiet liberalerna 6

Mer tid till undervisning

Stockholms stads utbildningsdirektör Thomas Persson har av regeringen fått i uppdrag att utreda hur lärarnas administrativa arbete kan minskas och förenklas. Igår kväll kunde utbildningsminister Jan Björklund (FP) presentera utredningens förslag som innebär flera ändringar av skollagen och som kommer att avlasta lärarna och ge dem möjlighet att fokusera på undervisningen. Införandet av individuella utvecklingsplaner (IUP:n) och skriftliga, betygsliknande omdömen var […]

Folkpartiet liberalerna 7

Betyg från årskurs 4

Idag har Jan Björklund och Tina Acketoft presenterat Folkpartiets nya skolprogram ”Sikta mot stjärnorna”. Den största nyheten är förslaget att införa betyg från årskurs 4, vilket är bra bl a för att föräldrarna ska få tidig och tydlig information om hur barnen presterar i skolan. Dessutom stärker tidiga betyg bilden av att skolan är viktig och ska tas på allvar. Programmet tar […]

Grundskola 1

Högt betyg för grundskolan i Stockholm

Idag presenterade Skolverket betygsstatistik för elever som slutat årskurs 9 läsåret 2010/11. Det är mycket glädjande att Stockholm står sig väl i jämförelse med rikssnittet. Här nedan finns en sammanställning av statistiken. Extra spännande är att genomsnittsbetygen för de elever som gick ut årskurs 9 i juni 2011 är de högsta någonsin i Stockholms kommunala skolor. Nu ser vi att vårt arbete för ökad måluppfyllelse […]

Förskola 1

Ny skollag på plats

Från och med idag den 1 juli 2011 träder den nya skollagen i kraft. Det känns väldigt spännande med alla förändringar som nu kommer i skolan till följd av lagändringen. Det är dock alltför mycket nytt för att jag ska kunna kommentera alltihop här på bloggen. Istället lyfter jag fram vad jag ser som några ljuspunkter för grundskolan. A, B, […]

Skola 0

Stockholm i rätt riktning

Det är roligt att Stockholm klättrar på tidningen Skolvärldens ranking över Sveriges bästa skolkommuner. I fjol hamnade vi på 123:e plats och i år lyfte vi oss till 108:e plats. Det är fortfarande långt kvar till toppen men det är glädjande att se att vi går i rätt riktning. Totalt är 298 kommuner rankade. Skolvärlden är Lärarnas Riksförbunds tidning och […]