Hoppa till innehåll
Trygghet och studiero 2

Märkligt beslut av länsstyrelsen

Brand och skadegörelse är ett stort problem vid många av stadens skolor. Varje år tvingas försäkringsbolag och skattebetalare betala ut mångmiljonbelopp för att reparera de skador som åstadkommits. För att stävja skadegörelsen har Stockholms skolfastighetsbolag, SISAB, bestämt sig för att montera upp rörelsekänsliga kameror runt några av de skolor och förskolor som varit mest utsatta. Kamerorna är kopplade till en […]

Energipolitik 3

Historiskt beslut om kärnkraften

I helgen fattade partirådet ett historiskt beslut om den framtida energiförsörjningen. Förbudet mot att bygga kärnkraft i Sverige hävs och det blir möjligt att ersätta dagens reaktorer med nya när de gamla tjänat ut. Beslutet är egentligen inte historiskt ur ett liberalt perspektiv. Folkpartiet har länge arbetat för att motverka dumheten inom energipolitiken och att det i Sverige återigen ska […]