Skip to content
Liberalerna 1

Framkomlighet och tillgänglighet måste stå i fokus i trafikpolitiken

När Stockholm blir en allt tätare stad med fler människor i rörelse på samma yta ökar kraven på hur vi tar oss fram för att saker och ting ska fortsätta att fungera. Vi behöver prioritera sådant som tillåter många att röra sig på mindre yta. Ett sådant arbete påbörjade Allianspartierna i Stockholm under förra mandatperioden. Under det tidigare alliansstyret tog […]

Barns rättigheter 0

Stoppa könssegregeringen i våra skolor

Skolinspektionen har kommit till det märkliga beslutet att en skola har rätt att dela upp flickor och pojkar i olika grupper med hänvisning till religiös hemvist. Motiveringen tycks vara att flickorna annars inte skulle delta i idrottsundervisningen. Flickornas föräldrar skulle helt enkelt inte tillåta sina döttrar att delta i idrottsundervisning om det också är pojkar närvarande. Skolinspektionen befinner sig på […]

Lite av varje 1

JO-anmäler Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågor

I förra veckan JO-anmälde jag Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågor, MUCF,  för hanteringen av bidrag till Sveriges förenade muslimer. Jag menar att organisationen knappast uppfyller de grundläggande krav som man kan ställa på en organisation som erhåller bidrag och att MUCF brustit i sin granskning av organisationen. Dagens Nyheter har skrivit om detta här, här, här och här. Om vi menar allvar […]

Lite av varje 0

Modernisera socialtjänsten

Att det pågår en digital revolution i samhället har väl knappast undgått någon. På allt fler områden används digitala verktyg på ett sätt som ganska få av oss för tio år sedan hade trott varit möjligt. Inom t ex sjukvården har utvecklingen, på ett sådant sätt att patienten märker det, satt fart det senaste året. Också inom socialtjänsten finns stora […]

Integration 0

Flytta myndigheter till utsatta områden

Sverige är ett land med starkt segregation. Många människor lever i områden som präglas av hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och otrygghet. Ofta är brottsligheten hög. I en nyligen publicerad rapport har polisen pekat ut de områden i Sverige som är värst utsatta. Många åtgärder måste vidtas för att stärka de utsatta områdena. Många av dem är felplanerade från början, bl […]

jämställdhet 1

Mer trygghet i skolan – också för flickorna

Flickor i årskurs 8 känner sig mindre trygga och trivs sämre i skolan än pojkar i motsvarande ålder. Det framkommer i Stockholms stads årliga elevundersökning som gjorts på samtliga skolor i staden. Inte på någon fråga i årskurs åtta svarar tjejerna att de är mer nöjda än vad killarna gör. Och bara varannan tjej svarar att det är lugn och […]

Lite av varje 0

Stockholm behöver fler ingenjörer

Häromveckan besökte jag Stockholm Science and Innovation School, SSIS i Kista. SSIS är en gymnasieskola med teknisk inriktning som startade för några år sedan. I vår tar de första eleverna studenten. Sedan starten har skolan ökat sitt elevantal och allt fler elever från hela Stockholmsregionen söker sig dit. När skolan invigdes skrev jag så här om den. Nu har det […]

Lite av varje 0

Skolkommission utan svar om studiero

Idag har den Skolkommission som tillsattes för ett och ett halvt år sedan kommit med vissa förslag på hur den svenska skolan kan stärkas. Regeringens uppdrag till Skolkommissionen är att föreslå insatser för att höja studieresultaten, förbättra kvaliteten i undervisningen och öka likvärdigheten i skolan. Kommissionen föreslår ökad statlig styrning av skolan för att mota de negativa effekterna av skolans kommunalisering, […]

Liberalerna 1

Inte en skattekrona till extremister

Dags att granska bidragsfloran och sätta upp tydliga mål för stat och kommuners föreningsstöd. Principen bakom föreningsstödet utgår ofta ifrån att civilsamhället menar väl – men att en sammanslutning drivs i föreningsform gör den som bekant inte automatiskt till god. Om detta skriver jag idag på Aftonbladets debattsida. De senaste dagarna har det kommit rapporter om organisationer där företrädare uttryckt […]

Inrikespolitik 0

Arbetet mot radikalisering måste börja nu

Låt evidensbaserade och beprövade metoder mot radikalisering gå före löst tyckande. Ta fram lokala handlingsplaner i varje stadsdel så att alla vet hur de ska arbeta. Demokratisäkra föreningsstödet. Det är tre krav från Liberalerna i Stockholms arbete mot våldsbejakande extremism. Idag skriver jag på Dagens samhälles debattsida. Det har nu gått snart ett år sedan socialnämnden i Stockholms stad antog sin mycket […]

Fritid 1

Etiska ”riktlinjer” är inte nog i badhusen

Under våren har det återkommande rapporterats om sextrakasserier och övergrepp på Eriksdalsbadet. Trots problem som dessa innehåller stadens nya förslag till etiska riktlinjer, som föreslås beslutas i idrottsnämnden den 15/3, en total brist på stöd till personalen i att ta itu med de situationer där brott upptäcks eller misstänks. Några svar på presenteras inte, fast det borde vara glasklart: När det förekommer sexövergrepp, […]

Infrastruktur 0

Därför vill vi inte ha höghastighetståg

Liberalerna i Stockholm, Skåne och Västsverige säger idag samfällt nej till höghastighetsbanor, som är ett bud i Sverigeförhandlingen. Andra trafiksatsningar behöver prioriteras för att fler stockholmare ska ha friheten i ett jobb, någonstans att bo och ett vardagspussel som fungerar. Läs hela artikeln på Dagens industris debattsida.

Lite av varje 0

Öka äldres självbestämmande i äldreomsorgen

Igår presenterade den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus resultatet av den hemtjänstutredning som beslut fattades om i budget för 2015. Liberalerna välkomnar förslag som gör det möjligt för äldre att bestämma mer över sin hemtjänst, som att det ska bli vanligare att sätta in ramtimmar där den enskilde själv ska få ha inflytande över hur tiden med hemtjänsten ska fördelas. Vi […]