Skip to content

Kategori: Satsa på lärarna

Äldreomsorg 0

Ja till kunskap – nej till symbolpolitik

571 miljoner mer till skolan – därför att vi behöver stärka läraryrket och frigöra resurser för att låta skolan utvecklas. En satsning som ger socialsekreterare som arbetar med barn- och ungdomsärenden 1500 kronor mer i månaden i lön – därför att vi behöver få fler av skickliga, erfarna socialsekreterare i socialtjänstens barnavård. En rättighet för den över 85 år som […]

Lite av varje 0

Skolkommission utan svar om studiero

Idag har den Skolkommission som tillsattes för ett och ett halvt år sedan kommit med vissa förslag på hur den svenska skolan kan stärkas. Regeringens uppdrag till Skolkommissionen är att föreslå insatser för att höja studieresultaten, förbättra kvaliteten i undervisningen och öka likvärdigheten i skolan. Kommissionen föreslår ökad statlig styrning av skolan för att mota de negativa effekterna av skolans kommunalisering, […]

Grundskola 0

Satsa på lärare i utsatta skolor

Om inte de S-styrda storstäderna och S-MP-regeringen tar sitt ansvar för att höja lärarlönerna och förbättra arbetsmiljön och karriärmöjligheterna för lärare – särskilt på skolor med tuffare utmaningar – kommer vi inte att klara lärarförsörjningen och inte höja kunskapsresultaten. Idag skriver jag tillsammans med Christer Nylander, Liberalernas utbildningspolitiske talesperson, om detta på Lärarnas tidnings debattsida. Läs hela artikeln här.

budget 1

Facken har rätt – (S) sviker om skolan

Både Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund kritiserar nu majoritetens budgetförslag för skolan inför år 2016 (läs mer hos Stockholmdirekt). Flera rektorer ger också uttryck för kritik. Förbunden för fram avsaknaden av tydliga prioriteringar, de låga påslagen för skolan (resurstillskotten är mindre än hälften av vad de var i Folkpartiets sista skolbudget) liksom att det saknas konkreta satsningar på lärarna. När budgeten […]

Folkpartiet liberalerna 0

Dags för handling, Olle Burell

Om Olle Burell (S) vill ta åt sig äran för skolsatsningar, får han se till att genomföra några först. Igår skrev skolborgarrådet Burell (S) en mycket märklig artikel på Skolvärldens debattsida. Jag skrev en replik som publiceras i sin helhet nedan. Dags för handling, Burell Ibland sätter man onekligen morgonkaffet i halsen. En sådan morgon är det idag. När man […]

Grundskola 0

FP och LR: Förlägg lärarutbildningarna till färre orter

Fortsätt skolreformerna och fortsätt renodla och stärk lärarutbildningarna. Idag skriver Jan Björklund och Christer Nylander tillsammans med Lärarnas riksförbunds ordförande Bo Jansson på Expressens debattsida. Söktrycket till lärarutbildningarna har ökat sedan 2008 vilket är glädjande och mycket välbehövligt. Alliansregeringens satsningar på högre lärarlöner, förstelärareformen och höjd lärarkompetens verkar ha börjat ge effekter. Men fortfarande väljer alldeles för få att söka till […]

Förskola 1

S måste ta itu med lärarbristen i Stockholm

Idag rapporterar bland andra Dagens Nyheter och SVT om lärarbristen i Stockholms län och i riket. Lärarbristen är kännbar också i Stockholms stad. Enligt prognoser från Sweco och Utbildningsförvaltningen behöver Stockholms stad rekrytera uppemot 1000 lärare i grund- och gymnasieskolan per år framöver. Idag arbetar drygt 6000 lärare i Stockholms skolor. Det är mycket stora rekryteringsbehov som kommer att ställa mycket […]

Grundskola 2

Slut med höga lärarlöner i Stockholm

Så står det nu klart att lärarna i Stockholm inte kommer att få högre lönelyft än några andra yrkesgrupper i Stockholm. Snarare mindre, faktiskt. Jag är inte förvånad; socialdemokraterna har aldrig någonsin prioriterat högre lön för just lärare och detta är i själva verket den viktigaste orsaken till att löneutvecklingen varit så svag. Måhända finns det dock lärare som blir […]

Folkpartiet liberalerna 0

OECD: Lärarna viktigast för svensk skola

Idag presenteras OECD:s slutrapport om det svenska skolsystemet. Låg grad av styrning, låga förväntningar på elever och ett läraryrke som tillåtits tappa i status pekas ut som orsaker till Sveriges PISA-ras. OECD ger sammantaget stöd för Folkpartiets reformer. Inte minst menar OECD att karriärtjänstreformen är betydelsefull för att långsiktigt stärka svensk skola och läraryrket. Svensk skola har otydlig styrning, menar […]

Folkpartiet liberalerna 0

Finland – förebild som krackelerar?

En intressant debatt om det ”finska exemplet” har nu blossat upp. Finland, menade forskaren Gabriel Heller Sahlgren på DN Debatt igår, är kanske inte det föredöme inom skolområdet som vi trott. Snarare handlar det om att Finland inte haft tillräckligt lång tid på sig att begå de misstag som Sverige gjort, med bl a 1968-politik. Både Sanna Rayman i SvD och […]

Folkpartiet liberalerna 0

Löneledande, Burell?

Idag uppmärksammar DN hur många lärare som behöver rekryteras till Stockholm. Elevantalet ökar och klasserna ska hållas små. Alliansens budget innehåller en lågstadiesatsning, som gör att Stockholms stad kan få 170 miljoner. I intervjun säger skolborgarrådet Burell (S)att staden ”ska fortsätta vara löneledande, försöka locka de bästa lärarna”. En och annan som följt debatten i Stockholm sätter nog i halsen […]