Skip to content

Kategori: Liberalerna

Barns rättigheter 0

Socialsekreterarlyft är helt nödvändigt

SVT har granskat förekomsten av så kallade stafettsocionomer vid socialtjänsten i landets 40 största kommuner. Granskningen visar att kostnaderna ökat dramatiskt, från 40 miljoner kr 2013 till 164 miljoner kronor 2015. Enligt SVT har kostnaderna under första halvåret 2016 stigit ännu mer. I Stockholm har hyrnotan stigit med 600 procent mellan 2013 och 2015, enligt SVT:s granskning. Samtidigt pekar socialforskaren […]

Äldreomsorg 0

Ja till kunskap – nej till symbolpolitik

571 miljoner mer till skolan – därför att vi behöver stärka läraryrket och frigöra resurser för att låta skolan utvecklas. En satsning som ger socialsekreterare som arbetar med barn- och ungdomsärenden 1500 kronor mer i månaden i lön – därför att vi behöver få fler av skickliga, erfarna socialsekreterare i socialtjänstens barnavård. En rättighet för den över 85 år som […]

Liberalerna 1

Framkomlighet och tillgänglighet måste stå i fokus i trafikpolitiken

När Stockholm blir en allt tätare stad med fler människor i rörelse på samma yta ökar kraven på hur vi tar oss fram för att saker och ting ska fortsätta att fungera. Vi behöver prioritera sådant som tillåter många att röra sig på mindre yta. Ett sådant arbete påbörjade Allianspartierna i Stockholm under förra mandatperioden. Under det tidigare alliansstyret tog […]

Liberalerna 1

Inte en skattekrona till extremister

Dags att granska bidragsfloran och sätta upp tydliga mål för stat och kommuners föreningsstöd. Principen bakom föreningsstödet utgår ofta ifrån att civilsamhället menar väl – men att en sammanslutning drivs i föreningsform gör den som bekant inte automatiskt till god. Om detta skriver jag idag på Aftonbladets debattsida. De senaste dagarna har det kommit rapporter om organisationer där företrädare uttryckt […]

Fritid 1

Etiska ”riktlinjer” är inte nog i badhusen

Under våren har det återkommande rapporterats om sextrakasserier och övergrepp på Eriksdalsbadet. Trots problem som dessa innehåller stadens nya förslag till etiska riktlinjer, som föreslås beslutas i idrottsnämnden den 15/3, en total brist på stöd till personalen i att ta itu med de situationer där brott upptäcks eller misstänks. Några svar på presenteras inte, fast det borde vara glasklart: När det förekommer sexövergrepp, […]

Infrastruktur 0

Därför vill vi inte ha höghastighetståg

Liberalerna i Stockholm, Skåne och Västsverige säger idag samfällt nej till höghastighetsbanor, som är ett bud i Sverigeförhandlingen. Andra trafiksatsningar behöver prioriteras för att fler stockholmare ska ha friheten i ett jobb, någonstans att bo och ett vardagspussel som fungerar. Läs hela artikeln på Dagens industris debattsida.

Grundskola 0

Satsa på lärare i utsatta skolor

Om inte de S-styrda storstäderna och S-MP-regeringen tar sitt ansvar för att höja lärarlönerna och förbättra arbetsmiljön och karriärmöjligheterna för lärare – särskilt på skolor med tuffare utmaningar – kommer vi inte att klara lärarförsörjningen och inte höja kunskapsresultaten. Idag skriver jag tillsammans med Christer Nylander, Liberalernas utbildningspolitiske talesperson, om detta på Lärarnas tidnings debattsida. Läs hela artikeln här.

Liberalerna 0

Dags att säga upp avtalet om skolskjutsar

Problemen med Samtrans skolskjutsar tycks aldrig upphöra. Jag har under hela hösten återkommande blivit kontaktad av föräldrar som vittnar om att problemen med Samtrans fortgår. Förtvivlade och frustrerade föräldrar som rapporterar om uteblivna skolskjutsar, kraftiga förseningar och rent trafikosäkra transporter. Idag i P4 Stockholm. Avtalet trädde ikraft sommaren 2014, när jag fortfarande var ansvarigt borgarråd i Stockholm. När jag fick […]

Infrastruktur 1

Regelförenkla för fler bostäder, Kaplan!

Sveriges och Stockholms bostadsbrist förvärras av vår överbyråkratiska byggprocess. Jag tycker att Stockholms partier gemensamt ska driva ett krav om temporära regellättnader i bygglagen. Robert Hannah, bostadspolitisk talesperson för Liberalerna, och jag skriver idag på SvD Brännpunkt. När många människor på flykt söker sig till Sverige ställs extra höga krav på politiska ledare att se till att det byggs tillräckligt. […]

Liberalerna 2

Gör upp om undantag från bygglag

Bostadsbyggandet i Sverige hämmats av ett krångligt och tidsödande regelverk. Redan innan de verkligt stora rörelserna av människor på flykt började påverka Sverige hade tillväxtkommunen Stockholm svårigheter att skapa förutsättningar för tillräckligt många bostäder på grund av de hämmande reglerna. Detsamma gäller andra växande städer i Sverige. Nu går Boverket ut och efterlyser enklare regler. Liberalerna anser att det är hög tid att regeringen […]

Liberalerna 0

Den halva skattemiljonen som försvann

Liberalerna Birgitta Rydell och Martin Ängeby har precis avslöjat ett fall av riktigt dålig användning av skattemedel. Affären gäller evenemangsstöd. Stockholms stad kan betala ut stöd till evenemang som främjar bilden av Stockholm i världen. Det sker genom det kommunala bolaget Stockholm Business Region, SBR. Bakgrunden är att SBR 2014 betalade ut en halv miljon i stöd till ett förbund […]