Skip to content

Kategori: Kunskap i fokus

Äldreomsorg 0

Ja till kunskap – nej till symbolpolitik

571 miljoner mer till skolan – därför att vi behöver stärka läraryrket och frigöra resurser för att låta skolan utvecklas. En satsning som ger socialsekreterare som arbetar med barn- och ungdomsärenden 1500 kronor mer i månaden i lön – därför att vi behöver få fler av skickliga, erfarna socialsekreterare i socialtjänstens barnavård. En rättighet för den över 85 år som […]

Kunskap i fokus 0

Obehöriga har inte på skolor att göra

Ekot och P4 Stockholm rapporterar idag om obehöriga vuxna som tillåts röra sig i skolbyggnader utan att få frågor om vilka de är. Jag skrev nyligen hos Dagens samhälle om att idealet om ”den öppna skolan” måste ifrågasättas. Skolan måste fredas som en plats för elever, lärare och personal samt de som skolan bjuder in. Det handlar om trygghet, säkerhet och en god […]

budget 1

Facken har rätt – (S) sviker om skolan

Både Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund kritiserar nu majoritetens budgetförslag för skolan inför år 2016 (läs mer hos Stockholmdirekt). Flera rektorer ger också uttryck för kritik. Förbunden för fram avsaknaden av tydliga prioriteringar, de låga påslagen för skolan (resurstillskotten är mindre än hälften av vad de var i Folkpartiets sista skolbudget) liksom att det saknas konkreta satsningar på lärarna. När budgeten […]

Kunskap i fokus 1

Glöm inte de särbegåvade eleverna

Idag skriver jag på Skolvärldens debattsida om de utmaningar skolan står inför när det gäller att möta och stimulera de allra mest begåvade eleverna, de som i forskningen kallas särbegåvade elever. Jag föreslår bland annat att en del förstelärartjänster kan inriktas mot att utveckla undervisningen för dessa elever och att satsningar på spetsundervisning måste fördjupas, inte rullas tillbaka. Här är artikeln: Glöm inte […]

Grundskola 0

Förbättrade betyg i Stockholm

De första preliminära betygsresultaten för eleverna i Stockholms kommunala skolors årskurs 9 för år 2014/2015 är nu klara. Andelen elever som får godkänt betyg i samtliga ämnen har förbättrats enligt de första resultaten liksom genomsnittsbetygen, medan andelen som blir gymnasiebehöriga ligger kvar på samma nivå som 2013/2014 enligt de preliminära siffrorna. Andelen elever som blev behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram var […]

Folkpartiet liberalerna 0

OECD: Lärarna viktigast för svensk skola

Idag presenteras OECD:s slutrapport om det svenska skolsystemet. Låg grad av styrning, låga förväntningar på elever och ett läraryrke som tillåtits tappa i status pekas ut som orsaker till Sveriges PISA-ras. OECD ger sammantaget stöd för Folkpartiets reformer. Inte minst menar OECD att karriärtjänstreformen är betydelsefull för att långsiktigt stärka svensk skola och läraryrket. Svensk skola har otydlig styrning, menar […]

Grundskola 0

Timbro-rapport: Att ställa krav är att bry sig

Tankesmedjan Timbro har gjort en förtjänstfull insats i en rapport där man beskriver hur man faktiskt kan vända skolor med stora problem. Timbros rapport har tagit ”problemskolor” i England som utgångspunkt och försöker ge konkreta förslag kring vad som krävs för att vända en skola. Det handlar om det som all relevant skolforskning lyfter fram; ett gott ledarskap, skickliga lärare, ordning och reda samt […]

Folkpartiet liberalerna 0

Finland – förebild som krackelerar?

En intressant debatt om det ”finska exemplet” har nu blossat upp. Finland, menade forskaren Gabriel Heller Sahlgren på DN Debatt igår, är kanske inte det föredöme inom skolområdet som vi trott. Snarare handlar det om att Finland inte haft tillräckligt lång tid på sig att begå de misstag som Sverige gjort, med bl a 1968-politik. Både Sanna Rayman i SvD och […]

Folkpartiet liberalerna 0

Datortäthet dåligt mått på skolans IT-mognad

Vad behövs för att skolans digitalisering ska komma elevernas lärande till nytta så mycket som möjligt istället för att bli en distraktion? Innebär skolans digitalisering en risk för att viktiga färdigheter, som handskrift, går förlorad? Om detta skrev jag i fredags en replik i DN Debatt  på en artikel av historieläraren Håkan Danielsson. Debatten rör i vilken utsträckning ett ökat användande av datorer och […]

Grundskola 1

Skolstarten som försvann

Intresset att starta fristående skola har inte varit så lågt på tio år som det är nu, visar nya siffror från Skolinspektionen vilket DN skriver om idag. Det blir särskilt tydligt i storstadsregionerna, där det finns fler elever och där de fristående utbildningsanordnarna generellt är fler. Och framförallt verkar det drabba Stockholms stad. I Stockholm har antalet ansökningar till Skolinspektionen […]

jämställdhet 0

Märklig jämförelse i DN

Om ni läste söndagens vetenskapsdel i DN kanske ni inte märkte att temat för båda artiklarna var livmodertransplantation. Anledningen till detta var högst sannolikt att hela uppslaget dominerades av stora bilder på Nürnbergrättegångarna, människoskallar och operationsbord i koncentrationsläger. Den som läste den större artikeln ”När vetenskapen har gått vilse” av Maria Gunther fick en lång genomgång av etiskt helt oförsvarliga […]

Kunskap i fokus 0

Den stora skolutmaningen – mitt anförande om skolan

Igår eftermiddag inleddes skoldebatten vid budgetfullmäktige här i Stockholm. Nedan kan du läsa det öppningsanförande jag höll när debatten inleddes. Ordförande, fullmäktige, I Stockholm finns sannolikt Sveriges bästa skolor, men också skolor med stora utmaningar. Här finns grundskolor där samtliga elever blir behöriga till gymnasiet, men här finns också skolor där bara hälften blir det. Den insikten är viktig för […]

Grundskola 3

Oppositionens laguppställning

Idag presenterade Allianspartierna i Stadshuset vår laguppställning de kommande fyra åren. Folkpartiet får bl a vice ordförandeposterna i Utbildningsnämnden, Kulturnämnden samt i Fastighetsnämnden.  Anna König Jerlmyr (M), Per Ankersjö (C), Erik Slottner (KD) och jag berättade att vi tänker fortsätta att arbeta ihop i Alliansen, men också att varje parti naturligtvis också kommer att profilera sig utifrån sina prioriteringar. För Folkpartiet […]

Gymnasieskola 0

Inställda lektioner drabbar eleverna – inför undervisningsgaranti!

Idag skriver DN om den höga förekomsten av inställda lektioner på gymnasieskolor. Att det är brist på behöriga lärare visar sig också i att det är svårt att hitta lärarvikarier, vilket är en bidragande faktor till att lektionstillfällen ställs in. Stockholms stad kartlade på mitt och mina allianskollegors uppdrag antalet inställda lektioner i gymnasieskolan under höstterminen 2013. Mätningen, som genomfördes i november […]

Grundskola 0

Tvång – fel väg att gå

Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade igår sin första överenskommelse om skolan. Det är bra att (S) och (MP) tycks ta efter Alliansens inslagna väg och satsa på höjda lärarlöner – även om ”diskussioner med arbetsmarknadens parter” knappast ska tolkas som ett löfte som de facto innebär högre lärarlöner. Finansieringen är dessutom högst oklar. Men förslaget om att göra gymnasieskolan obligatorisk för alla, samtidigt som samtliga […]