Hoppa till innehåll

Kategori: Integration

Integration 0

Stockholm behöver inte mer polarisering utan bättre politik

Martin Marmgren (Aftonbladet 22/12) bekräftar de utmaningar som finns i delar av Stockholm. Här finns många positiva krafter, men också krafter som inte stärker områdena utan tvärtom bidrar till att försvaga dem. Polariserande retorik är lika förödande när den kommer från höger som från vänster, när den betonar människors avsikter utifrån deras hudfärg, kön eller klass. Oavsett skadar det lärares, […]

Inrikespolitik 0

Ge kommunerna fler möjligheter att upprätthålla tryggheten

Dödsskjutningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. En otrygghet som gör människors liv mindre fria och som begränsar tryggheten i ens bostadsområde. Vi kan aldrig acceptera att samhället håller på att retirera i vissa områden i våra storstäder. Vi måste se till att tryggheten och säkerheten i Sverige upprätthålls för alla som bor här. Oavsett var man bor har man rätt […]

Barns rättigheter 0

Stoppa könssegregeringen i våra skolor

Skolinspektionen har kommit till det märkliga beslutet att en skola har rätt att dela upp flickor och pojkar i olika grupper med hänvisning till religiös hemvist. Motiveringen tycks vara att flickorna annars inte skulle delta i idrottsundervisningen. Flickornas föräldrar skulle helt enkelt inte tillåta sina döttrar att delta i idrottsundervisning om det också är pojkar närvarande. Skolinspektionen befinner sig på […]

Integration 0

Flytta myndigheter till utsatta områden

Sverige är ett land med starkt segregation. Många människor lever i områden som präglas av hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och otrygghet. Ofta är brottsligheten hög. I en nyligen publicerad rapport har polisen pekat ut de områden i Sverige som är värst utsatta. Många åtgärder måste vidtas för att stärka de utsatta områdena. Många av dem är felplanerade från början, bl […]

Integration 1

Stoppa flykten från förorten, Ylva Johansson

Det är bra att regeringen nu inser att integrations- och mottagandefrågorna behöver samlas under ett statsråd, som igår skedde i och med att Ylva Johansson fick ett bredare uppdrag att samordna mottagande och etablering. Igår skrev jag ett brev till Ylva Johansson som publicerades (i förkortad version) på Dagens Samhälles debattsida. Ylva Johansson och regeringen har nu en grannlaga uppgift framför […]

Barns rättigheter 0

Dra inte ner på skolgång för nyanlända

Nu nås vi av beskedet att staden skär ner på antalet undervisningstimmar på gymnasiet på grund av lokal- och personalbrist. Liberalerna är djupt kritiska till detta. I Stockholms stad är det vid dags dato 1 029 nyanlända ungdomar som i nuläget är berättigade till en plats på språkintroduktionsprogrammet enligt DN (3/2). Av dessa står 317 ungdomar i kö. Skolan är […]

Integration 0

Stockholm behöver en bättre integrationspolitik

Idag skriver jag tillsammans med Gulan Avci på Stockholmdirekts debattsida om behovet av en bättre integrationspolitik i Stockholm. Fantastiska insatser görs just nu av stadens anställda och av tusentals frivilliga. Det akuta mottagandet och att skaffa fram sängplatser och boenden är en enorm utmaning. Men det är ändå den enkla biten i förhållande till att ge riktiga bostäder, riktiga jobb, utbildning för […]

budget 1

2015 – ett förlorat år för Stockholm?

Folkpartiet har granskat hur staden och de rödgrönrosa levererar i förhållande till de mål de själva har satt upp. Det är stadens förvaltningar själva som efter årets första åtta månader svarar i vilken grad de kommer att klara kommunfullmäktiges målsättningar när hela året är slut. Vi har jämfört mot motsvarande period förra året för att se om framtidsutsikterna för staden […]

Ekonomi 1

Reformera Arbetsförmedlingen

Vi har under helgen återigen fått höra att Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket hamnar i botten på svenskarnas förtroendelista. Det är ett verkligt bekymmer att de myndigheter som hanterar jobb och arbetstagare också är de som rankas lägst i medborgarnas ögon. Stockholm behöver fungerande matchningsfunktioner på arbetsmarknaden. Rent konkret är det stockholmarna som får plocka upp notan när Arbetsförmedlingen inte fungerar. […]

Integration 2

Hundratals miljoner till ingen nytta

Nu återupptas äntligen arbetet med Förbifart Stockholm. Tyvärr har de rödgrönas oförmåga att komma överens lett till minst 100 bortslösade miljoner och en helt onödig försening på mellan fyra och tio månader. Trafikverket analyserar fortfarande hur mycket skattepengar som gått år för att S och MP tjurskalligt ignorerade denna uppenbara tvist hela valrörelsen och sedan stoppade huvudet i sanden, stoppade […]

Barns rättigheter 0

Endast tårar räcker inte

För ett par månader sedan blev jag ombedd att bli ambassadör för organisationen Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF), en organisation som arbetar mot förtryck och våld i hederns namn. Idag hade vi ambassadörer förmånen att träffas för att få utbildning i dessa frågor, men också diskutera vilka frågor vi ska driva som ambassadörer. För mig blev det en omskakande […]

Grundskola 0

Utanförskapet minskar i Tensta och Rinkeby

Idag presenterade integrationsminister Erik Ullenhag (FP) hur regeringens utanförskapsstöd på hundra miljoner kronor ska delas mellan 15 särskilt utsatta stadsdelar i landet. Tensta och Rinkeby är de stadsdelar i Stockholm som ingår i satsningen.  Här har det, visar regeringens siffror, skett en tydlig förbättring mellan 2010 och 2012 – från utanförskap till skola och jobb. Totalt får Stockholm ca 8,8 mkr för […]