Hoppa till innehåll

Kategori: Inrikespolitik

Inrikespolitik 0

Ge kommunerna fler möjligheter att upprätthålla tryggheten

Dödsskjutningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. En otrygghet som gör människors liv mindre fria och som begränsar tryggheten i ens bostadsområde. Vi kan aldrig acceptera att samhället håller på att retirera i vissa områden i våra storstäder. Vi måste se till att tryggheten och säkerheten i Sverige upprätthålls för alla som bor här. Oavsett var man bor har man rätt […]

Inrikespolitik 0

Arbetet mot radikalisering måste börja nu

Låt evidensbaserade och beprövade metoder mot radikalisering gå före löst tyckande. Ta fram lokala handlingsplaner i varje stadsdel så att alla vet hur de ska arbeta. Demokratisäkra föreningsstödet. Det är tre krav från Liberalerna i Stockholms arbete mot våldsbejakande extremism. Idag skriver jag på Dagens samhälles debattsida. Det har nu gått snart ett år sedan socialnämnden i Stockholms stad antog sin mycket […]

Infrastruktur 0

Därför vill vi inte ha höghastighetståg

Liberalerna i Stockholm, Skåne och Västsverige säger idag samfällt nej till höghastighetsbanor, som är ett bud i Sverigeförhandlingen. Andra trafiksatsningar behöver prioriteras för att fler stockholmare ska ha friheten i ett jobb, någonstans att bo och ett vardagspussel som fungerar. Läs hela artikeln på Dagens industris debattsida.

Infrastruktur 1

Regelförenkla för fler bostäder, Kaplan!

Sveriges och Stockholms bostadsbrist förvärras av vår överbyråkratiska byggprocess. Jag tycker att Stockholms partier gemensamt ska driva ett krav om temporära regellättnader i bygglagen. Robert Hannah, bostadspolitisk talesperson för Liberalerna, och jag skriver idag på SvD Brännpunkt. När många människor på flykt söker sig till Sverige ställs extra höga krav på politiska ledare att se till att det byggs tillräckligt. […]

Inrikespolitik 0

Rätten att själv välja gravplats är hotad

I dagsläget sker en femtedel av alla begravningar i en annan kommun än där den avlidna varit skriven; man vill flytta hem till staden där man växte upp eller där familjegraven finns. Detta hotas nu i och med förslag i en statlig utredning som är ute på remiss. Den statliga begravningsclearingsutredningen (ja, det finns en sådan) föreslår att den ersättning […]

Folkpartiet liberalerna 0

Blockpolitiken består

Till slut fick alltså Stefan Löfven och hans regering krypa till korset och acceptera Alliansens utsträckta hand kring förutsättningarna för hur Sverige ska kunna regeras, också av minoritetsregeringar. Därmed stärks regeringens möjlighet att få igenom att sin budget. En majoritet i riksdagen ska inte kunna bryta ut valda delar av budgeten, så som de rödgröna partierna gjorde tillsammans med Sverigedemokratena […]

Folkpartiet liberalerna 0

Vänsterpopulism i välfärden

Stefan Löfven har talat vitt och brett om blocköverskridande samarbete. Nu börjar han sin tid som statsminister med blockpolitik i dess hårdaste form. Dagens förslag om begränsning av vinster i välfärden är ideologisk slagordspolitik. Det ökar inte kvaliteten, men det försämrar mångfalden för elever, patienter, äldre och anställda. Den som investerar tar en risk. Man satsar kapital, arbete och engagemang, […]

Folkpartiet liberalerna 3

Liberala krafter gör skillnad mot främlingsfientlighet

Sverige har blivit ett mer tolerant land i fråga om till exempel öppenheten för hbtq-personer under de senaste decennierna. Homosexualitet betraktades ju som en form av sjukdom så sent som 1979. Men frihet och öppenhet är segrar som behöver vinnas om och om igen. Vi vet att den psykosociala hälsan hos hbtq-personer är sämre än hos andra grupper. Många vittnar om kränkningar […]

Folkpartiet liberalerna 2

Debatten om infrastruktursatsningar fortsätter

Efter vår artikel på DN debatt om tidigarelagda satsningar på infrastruktur i Stockholm har vi fått många svar. Bland annat från Roland Andersson och från Birgitta Sevefjord. Åsikterna verkar gå isär om vem vad som ska satsas på och vem som ska göra det.  Idag publicerar vi i alla fall vårt svar, läs det gärna.

budget 5

Kommuners balanskrav orimliga

Jag skriver idag på DN Debatt tillsammans med en lång rad andra kommunala folkpartister om det osunda systemet där kommunerna inte får använda de goda årens överskott till att täcka upp för de dåliga. Balanskravet tillkom 1998 och har ännu inte ändrats av finansminister Anders Borg. Det är viktigt att kommunernas ekonomi hålls i balans. Vi anser dock att kommun- och […]

Energipolitik 0

Framtidens energiförsörjning

Nils Lundgren och Marian Radetzki skriver idag väldigt intressant på DI debatt (ej online) om svensk energipolitik. Att kärnkraften under lång tid varit eftersatt i Sverige har inte bara lett till ökande elpriser; kompetensen inom industrin har också hamnat på efterkälken. Att elpriserna för villakunder var nära 40 procent högre mellan 2009-2010 än mellan 2004-2006 är en bra anledning i sig till […]

Ekonomi 0

Rödgrönt slag mot Stockholm

Det är väl uppenbart för de flesta att de rödgrönas förslag till skattehöjningar kommer att drabba stockholmarna mer än andra. Tillsammans med Sten Nordin, Ewa Samuelsson och Per Ankersjö har jag därför tagit initiativ till ett upprop på Facebook. Du hittar den här och här.

Folkpartiet liberalerna 0

Alliansen tar in på oppositionen

Visst blir man glad en morgon när man vaknar och nyheterna rapporterar om att Folkpartiet ökar och att Alliansen som helhet hämtat in hela 3,6 procentenheter på bara en månad! Enligt dagens undersökning från DN/Synovate skiljer det nu bara 2,9 procentenheter mellan blocken. Nu ska man som alla vet inte lita på enstaka opinionsundersökningar, inte heller när det går bra, även om […]

Folkpartiet liberalerna 5

Stockholmarna ska ha kontroll över informationen

Idag skriver jag på SvD brännpunkt om Internets möjligheter för att utveckla demokratin. Artikeln grundar sig på det Internetprogram som vi, med hjälp av stockholmarna, har skrivit som en del i det utvecklingsarbete som Folkpartiet i Stockholm bedriver.  Stockholmarna har kunnat kan bidra med sina egna förslag här eller här (wikiversionen). Internet gör det idag möjligt att i grunden förändra […]