Skip to content

Kategori: Gymnasieskola

Äldreomsorg 0

Ja till kunskap – nej till symbolpolitik

571 miljoner mer till skolan – därför att vi behöver stärka läraryrket och frigöra resurser för att låta skolan utvecklas. En satsning som ger socialsekreterare som arbetar med barn- och ungdomsärenden 1500 kronor mer i månaden i lön – därför att vi behöver få fler av skickliga, erfarna socialsekreterare i socialtjänstens barnavård. En rättighet för den över 85 år som […]

Förskola 0

Tuffa tider väntar Stockholms skolor

Den lägsta anslagsökningen till skolan på tolv år. Inga riktade höjningar av lärar- eller förskollärarlöner. Trots ökade skatteintäkter på omkring 1,5 miljard. Det är den bistra sanningen bakom den ”storsatsning på skolan” som den rödgrönrosa majoriteten falskeligen utlovat i sin budget för Stockholms stad 2017. Majoritetens budgetförslag för 2017 är rödgrön politik när den är som sämst. Istället för att […]

Grundskola 0

Satsa på lärare i utsatta skolor

Om inte de S-styrda storstäderna och S-MP-regeringen tar sitt ansvar för att höja lärarlönerna och förbättra arbetsmiljön och karriärmöjligheterna för lärare – särskilt på skolor med tuffare utmaningar – kommer vi inte att klara lärarförsörjningen och inte höja kunskapsresultaten. Idag skriver jag tillsammans med Christer Nylander, Liberalernas utbildningspolitiske talesperson, om detta på Lärarnas tidnings debattsida. Läs hela artikeln här.

Gymnasieskola 2

Ta inte bort valfriheten för gymnasieelever

Skolborgarrådet Burell (S) utesluter inte att den rödgrönrosa majoriteten kan ta bort valfriheten för elever från andra kommuner att börja på vissa gymnasieprogram i Stockholm. Den valfrihet som de flesta gymnasieelever uppskattar är därmed hotad. Nu har effekterna av gymnasieregionen granskats. Regionen innebär att kommunerna i länet tillsammans möjliggör för de elever som ska börja på gymnasiet att ansöka fritt över […]

Grundskola 1

Skolan är inte en allmän plats

Sedan en tid tillbaka finns en trend om den ”öppna skolan” – skolan mitt i byn. Denna idé har jag skarpa invändningar mot. Skolan är inte en allmän plats dit vem som helst ska ha tillträde. Om detta skriver jag i Dagens Samhälle idag.

Grundskola 0

FP och LR: Förlägg lärarutbildningarna till färre orter

Fortsätt skolreformerna och fortsätt renodla och stärk lärarutbildningarna. Idag skriver Jan Björklund och Christer Nylander tillsammans med Lärarnas riksförbunds ordförande Bo Jansson på Expressens debattsida. Söktrycket till lärarutbildningarna har ökat sedan 2008 vilket är glädjande och mycket välbehövligt. Alliansregeringens satsningar på högre lärarlöner, förstelärareformen och höjd lärarkompetens verkar ha börjat ge effekter. Men fortfarande väljer alldeles för få att söka till […]

Grundskola 0

Vem vågar starta friskola?

Nu rapporterar Svenska Dagbladet om att allt färre vill starta friskola i Sverige. Intresset att starta eller utvidga friskola inte har varit lika lågt på tio år som det är nu. Även i Stockholm har antalet ansökningar till Skolinspektionen minskat med omkring 20 procent inför 2015/2016 jämfört med föregående år, enligt myndighetens siffror. Bakom det minskande intresset finns flera orsaker. […]

Grundskola 2

Slut med höga lärarlöner i Stockholm

Så står det nu klart att lärarna i Stockholm inte kommer att få högre lönelyft än några andra yrkesgrupper i Stockholm. Snarare mindre, faktiskt. Jag är inte förvånad; socialdemokraterna har aldrig någonsin prioriterat högre lön för just lärare och detta är i själva verket den viktigaste orsaken till att löneutvecklingen varit så svag. Måhända finns det dock lärare som blir […]

Folkpartiet liberalerna 0

Datortäthet dåligt mått på skolans IT-mognad

Vad behövs för att skolans digitalisering ska komma elevernas lärande till nytta så mycket som möjligt istället för att bli en distraktion? Innebär skolans digitalisering en risk för att viktiga färdigheter, som handskrift, går förlorad? Om detta skrev jag i fredags en replik i DN Debatt  på en artikel av historieläraren Håkan Danielsson. Debatten rör i vilken utsträckning ett ökat användande av datorer och […]

Grundskola 2

Valfriheten hotad för Stockholms elever

I ett tilläggsdirektiv till den så kallade skolkostnadsutredningen, som skickades ut igår, skriver den rödgröna regeringen att kommuner ska ges rätt att sätta stopp för etableringen av nya vinstdrivande friskolor. Ännu en gång har Vänsterpartiet och Socialdemokraterna fått diktera regeringens politik, och frågan är vad som egentligen finns kvar av Miljöpartiets tidigare försvar av friskolor och valfrihet. Regeringens förslag är ett […]

Grundskola 1

Skolstarten som försvann

Intresset att starta fristående skola har inte varit så lågt på tio år som det är nu, visar nya siffror från Skolinspektionen vilket DN skriver om idag. Det blir särskilt tydligt i storstadsregionerna, där det finns fler elever och där de fristående utbildningsanordnarna generellt är fler. Och framförallt verkar det drabba Stockholms stad. I Stockholm har antalet ansökningar till Skolinspektionen […]

Förskola 1

Vem bestämmer över skolan i Stockholm – S eller V?

Tänker Socialdemokraterna i Stockholm ta tag i styråran i skoldebatten – eller är Stockholms skolor i Vänsterpartiets våld? Skiljelinjen i gårdagens fullmäktigedebatt var tydlig. Freddy Grip, skolpolitisk talesperson (V) gick upp flera gånger för att deklarera sitt starka motstånd mot det fria skolvalet. Vänsterpartisterna i Stockholm är tydliga; de vill ta bort det fria skolvalet och de vill stoppa friskolor […]