Hoppa till innehåll

Kategori: Grundskola

Äldreomsorg 0

Ja till kunskap – nej till symbolpolitik

571 miljoner mer till skolan – därför att vi behöver stärka läraryrket och frigöra resurser för att låta skolan utvecklas. En satsning som ger socialsekreterare som arbetar med barn- och ungdomsärenden 1500 kronor mer i månaden i lön – därför att vi behöver få fler av skickliga, erfarna socialsekreterare i socialtjänstens barnavård. En rättighet för den över 85 år som […]

Förskola 0

Tuffa tider väntar Stockholms skolor

Den lägsta anslagsökningen till skolan på tolv år. Inga riktade höjningar av lärar- eller förskollärarlöner. Trots ökade skatteintäkter på omkring 1,5 miljard. Det är den bistra sanningen bakom den ”storsatsning på skolan” som den rödgrönrosa majoriteten falskeligen utlovat i sin budget för Stockholms stad 2017. Majoritetens budgetförslag för 2017 är rödgrön politik när den är som sämst. Istället för att […]

Barns rättigheter 0

Stoppa könssegregeringen i våra skolor

Skolinspektionen har kommit till det märkliga beslutet att en skola har rätt att dela upp flickor och pojkar i olika grupper med hänvisning till religiös hemvist. Motiveringen tycks vara att flickorna annars inte skulle delta i idrottsundervisningen. Flickornas föräldrar skulle helt enkelt inte tillåta sina döttrar att delta i idrottsundervisning om det också är pojkar närvarande. Skolinspektionen befinner sig på […]

Grundskola 0

Satsa på lärare i utsatta skolor

Om inte de S-styrda storstäderna och S-MP-regeringen tar sitt ansvar för att höja lärarlönerna och förbättra arbetsmiljön och karriärmöjligheterna för lärare – särskilt på skolor med tuffare utmaningar – kommer vi inte att klara lärarförsörjningen och inte höja kunskapsresultaten. Idag skriver jag tillsammans med Christer Nylander, Liberalernas utbildningspolitiske talesperson, om detta på Lärarnas tidnings debattsida. Läs hela artikeln här.

Grundskola 1

Skolan är inte en allmän plats

Sedan en tid tillbaka finns en trend om den ”öppna skolan” – skolan mitt i byn. Denna idé har jag skarpa invändningar mot. Skolan är inte en allmän plats dit vem som helst ska ha tillträde. Om detta skriver jag i Dagens Samhälle idag.

budget 1

Facken har rätt – (S) sviker om skolan

Både Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund kritiserar nu majoritetens budgetförslag för skolan inför år 2016 (läs mer hos Stockholmdirekt). Flera rektorer ger också uttryck för kritik. Förbunden för fram avsaknaden av tydliga prioriteringar, de låga påslagen för skolan (resurstillskotten är mindre än hälften av vad de var i Folkpartiets sista skolbudget) liksom att det saknas konkreta satsningar på lärarna. När budgeten […]

Fritid 0

Inget maxtak för fritids i rödgrönrosa budgeten

Så har Socialdemokraterna i Stockholm nu gått ut med att de inte tänker ta fram ett tak för fritidshemsgruppernas storlek. Efter att i flera år i sina alternativbudgetar ha talat om mindre grupper menar de nu att ”gruppstorlekar är ett trubbigt instrument”. Trots att skolborgarrådet Burell (S) menar att ”det finns ett eftersatt behov och grupperna växer” väljer han att […]

Grundskola 0

Kista – en föregångsskola på IT-området

Efter besöket på Rinkebyskolan fortsatte utbildningsnämnden till Kista grundskola. På Kista grundskola berättade rektor Per Wadman om skolans arbete med att digitalisera sin pedagogik. Skolan har länge jobbat med ipads som en integrerad del i undervisningen och har utvecklat sina egna arbetssätt för detta. Med it som integrerad del i skolans pedagogiska idé kan man jobba t ex med flippade […]