Hoppa till innehåll

Kategori: Förskola

Äldreomsorg 0

Ja till kunskap – nej till symbolpolitik

571 miljoner mer till skolan – därför att vi behöver stärka läraryrket och frigöra resurser för att låta skolan utvecklas. En satsning som ger socialsekreterare som arbetar med barn- och ungdomsärenden 1500 kronor mer i månaden i lön – därför att vi behöver få fler av skickliga, erfarna socialsekreterare i socialtjänstens barnavård. En rättighet för den över 85 år som […]

Förskola 0

Tuffa tider väntar Stockholms skolor

Den lägsta anslagsökningen till skolan på tolv år. Inga riktade höjningar av lärar- eller förskollärarlöner. Trots ökade skatteintäkter på omkring 1,5 miljard. Det är den bistra sanningen bakom den ”storsatsning på skolan” som den rödgrönrosa majoriteten falskeligen utlovat i sin budget för Stockholms stad 2017. Majoritetens budgetförslag för 2017 är rödgrön politik när den är som sämst. Istället för att […]

Förskola 0

S vill slopa maxtak för barn på fristående förskolor?

Idag behandlar utbildningsnämnden ett förslag om nya riktlinjer för fristående förskolor i Stockholm. I förslaget vill man stryka bort alla skrivningar om barngruppers storlek, om förskollärartäthet och om personaltäthet på de fristående verksamheterna. Besluten berör ungefär 20 000 barn i Stockholm som idag går på fristående förskola. Skolborgarrådet Burell försvarar förslaget i DN här. Genom detta skickar den rödgrönrosa majoriteten en […]

Förskola 0

Förskollärarbristen kräver handling

Idag har jag presenterat ett lite oortodoxt förslag. Jag föreslår att staden ska utreda förutsättningarna för att helt enkelt själv finansiera fler platser på förskollärarutbildningen i regionen. Bakgrunden är att bristen på förskollärare är skriande. För att täcka stadens behov behöver vi rekrytera samtliga förskollärare som utexamineras från Stockholms universitet, Södertörns högskola, Uppsala universitet och Mälardalens högskola. Det säger sig […]

Barns rättigheter 0

Mer socialism och mindre valfrihet

Den rödgrönrosa majoriteten går nu vidare i sina ambitioner att försämra valfriheten och krångla till livet för föräldrar i Stockholm. För en tid sedan kom beslutet att försämra syskonförturen i Stockholm. Beslutet fattades utan att det fanns en tillstymmelse till konsekvensanalys. Nu är det dags igen. Under täckmanteln att förbättra möjligheten till barnomsorg på obekväm arbetstid vill socialisterna som styr […]

Förskola 1

S måste ta itu med lärarbristen i Stockholm

Idag rapporterar bland andra Dagens Nyheter och SVT om lärarbristen i Stockholms län och i riket. Lärarbristen är kännbar också i Stockholms stad. Enligt prognoser från Sweco och Utbildningsförvaltningen behöver Stockholms stad rekrytera uppemot 1000 lärare i grund- och gymnasieskolan per år framöver. Idag arbetar drygt 6000 lärare i Stockholms skolor. Det är mycket stora rekryteringsbehov som kommer att ställa mycket […]

Barns rättigheter 0

Att prioritera bort förskolan

Stora besparingar hotar nu inom förskolan i Stockholm. Den rödgrönrosa majoriteten har avsatt för lite pengar i budgeten för 2015. Framförallt inom stadsdelen Hägersten-Liljeholmen börjar konsekvenserna synas. Alla verksamheter i stadsdelen har fått ett sparbeting på två procent, så också förskolan. Om detta har jag skrivit här. Besparingarna inom förskolan är helt oacceptabla och strider dessutom mot de löften som bl a […]

Förskola 6

Förskolan viktigare än stadsodling

Under de två gångna mandatperioderna har förskolan varit en av stadens allra mest uppskattade verksamheter, med några av landets minsta barngrupper, präglad av hög kvalitet och en stor mångfald av pedagogiska inriktningar. Att så har varit fallet är inte någon slump.  Sedan Folkpartiet tog över ansvaret för förskolan 2006 har staden konsekvent satsat stora resurser på att stärka kvaliteten och minska […]

Förskola 0

Stoppa nattis-tvånget

En liten storm kring ”nattis”, barnomsorg på obekväm arbetstid, har blossat upp i Stockholm. Det får mig att undra om skolborgarrådet klubbat igenom ett beslut som han inte varit insatt i. Fram till nu har barnomsorg på obekväm arbetstid i de flesta fall i Stockholms stad lösts med att en barnskötare kommer hem till familjen om natten. Men den rödgröna […]

Förskola 1

Vem bestämmer över skolan i Stockholm – S eller V?

Tänker Socialdemokraterna i Stockholm ta tag i styråran i skoldebatten – eller är Stockholms skolor i Vänsterpartiets våld? Skiljelinjen i gårdagens fullmäktigedebatt var tydlig. Freddy Grip, skolpolitisk talesperson (V) gick upp flera gånger för att deklarera sitt starka motstånd mot det fria skolvalet. Vänsterpartisterna i Stockholm är tydliga; de vill ta bort det fria skolvalet och de vill stoppa friskolor […]