Hoppa till innehåll

Kategori: budget

Äldreomsorg 0

Ja till kunskap – nej till symbolpolitik

571 miljoner mer till skolan – därför att vi behöver stärka läraryrket och frigöra resurser för att låta skolan utvecklas. En satsning som ger socialsekreterare som arbetar med barn- och ungdomsärenden 1500 kronor mer i månaden i lön – därför att vi behöver få fler av skickliga, erfarna socialsekreterare i socialtjänstens barnavård. En rättighet för den över 85 år som […]

budget 0

Rödgrönrosa är vilse i symbolpolitiken

Idag har den rödgrönrosa majoriteten presenterat sin budget för Stockholm 2017. Jag konstaterar att det är en budget som inte svarar på de utmaningar Stockholm står inför – på skolområdet, för att varaktigt öka tryggheten och minska segregationen i Stockholm, eller att hålla en hög kvalitet i stadens övriga kärnuppgifter. Istället domineras budgeten av småsatsningar och symboliska projekt, utskott och […]

budget 0

Agera för myndighetsflytt, Karin Wanngård

Tänk om tio procent av de statliga myndigheter som ligger i Stockholms innerstad flyttade till stadsdelar som Tensta och Rinkeby, vad det skulle kunna innebära för staden och stadsdelarna. Men ska vi lyckas få några flyttar till stånd måste staden aktivt jobba mot regeringen för att få flyttarna att hända. Jag är inte främmande för att prova hyresrabatter om det är det […]

budget 0

Om Stockholm, skattepengarna – och Paris

Detta anförande hölls vid Stockholms stads budgetfullmäktigesammanträde den 18 november 2015. Det talade ordet gäller förstås. Den här debatten ska handla om Stockholm, om stockholmarna, om våra skattepengar, stora delar av vår välfärd. Men mitt i en debatt om skolpeng eller cykelbanor kommer våra tankar att vara någon annanstans. På gatorna i Paris. Hos offren och deras anhöriga. De kommer att […]

budget 1

2015 – ett förlorat år för Stockholm?

Folkpartiet har granskat hur staden och de rödgrönrosa levererar i förhållande till de mål de själva har satt upp. Det är stadens förvaltningar själva som efter årets första åtta månader svarar i vilken grad de kommer att klara kommunfullmäktiges målsättningar när hela året är slut. Vi har jämfört mot motsvarande period förra året för att se om framtidsutsikterna för staden […]

budget 1

Facken har rätt – (S) sviker om skolan

Både Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund kritiserar nu majoritetens budgetförslag för skolan inför år 2016 (läs mer hos Stockholmdirekt). Flera rektorer ger också uttryck för kritik. Förbunden för fram avsaknaden av tydliga prioriteringar, de låga påslagen för skolan (resurstillskotten är mindre än hälften av vad de var i Folkpartiets sista skolbudget) liksom att det saknas konkreta satsningar på lärarna. När budgeten […]

budget 1

Höja skatten – den lätta utvägen

Det rödgrönrosa styret i Stockholm föreslår nu ytterligare skattehöjningar i Stockholm. Förra året höjdes skatten med 35 öre, inför nästa år med ytterligare 22 öre. Som skäl anförs att välfärden, inte minst skolan, har stora behov av ekonomiska tillskott. Att höja skatten är den lätta vägen ut när man vill genomföra reformer. I en majoritet finns det alltid skilda uppfattningar […]

budget 0

Färre jobb och högre skatter

Budskapet i budgetpropositionen är tydligt: De rödgröna infriar sina löften om att försvåra för jobben, och bryter löften om att satsa på utbildning. De höjda arbetsgivaravgifterna för unga slår mot ungdomars jobb. Branschföreträdare varnar för att tusentals ungdomsjobb försvinner med regeringens reformer (http://www.dn.se/ekonomi/jobb-karriar/tusentals-ungdomsjobb-riskerar-att-forsvinna/). Det drabbar särskilt Stockholm, där ungdomsarbetslösheten är relativt låg just tack vare att det finns en stor […]

budget 2

Fler beviljas tilläggsbelopp

Under sommaren och hösten 2013 fördes en debatt som rörde hur svensk skola bäst ska tillgodose barns rätt till en god skolgång. Varje elev har rätt till det stöd som krävs för att han eller hon ska få en bra utbildning. Den skollag som Folkpartiet har drivit igenom lägger ett betydligt skarpare fokus på denna rätt än tidigare, och ger […]

budget 12

101 miljoner till lärarlönerna i Stockholm

Idag har jag kunnat presentera att Stockholms stad höjer lärarlönerna med 101 miljoner kronor från 1 juli i år. Det innebär att lärarlönerna från förskola till vuxenutbildning i Stockholms stad höjs med 2 procent ytterligare; en löneökning på nästan 6 procent på helår i år. Detta presenterar jag tillsammans med mina allianskollegor på SvD Brännpunkt idag. Lärarlönesatsningen är en del i de […]

budget 0

Fokus på kunskap i vårpropositionen

Stockholm står starkt rustat inför framtiden. Sedan vi tog över makten 2006 har 85 000 fler personer fått ett arbete att gå till och 1800 färre hushåll har behov av försörjningsstöd. Trots en allvarlig ekonomisk kris var sysselsättningsgraden högre i ett alliansstyrt Stockholm år 2009, än vad den var i ett socialdemokratiskt styrt Stockholm under högkonjunktur år 2005. Vi har klarat […]