Hoppa till innehåll

Kategori: Barns rättigheter

Barns rättigheter 0

Stora problem i majoritetens skolskjutsupphandling

Trots att den rödgrönrosa majoriteten haft över ett år på sig att upphandla en ny skolskjutsleverantör så har man inte lyckats. Upphandlingen fick avbrytas och när inte heller den påföljande direktupphandlingen kunde slutföras i tid tvingades Serviceförvaltningen teckna panikavtal med flera utförare. Det rapporterar Dagens Nyheter. I de temporära överenskommelser (som ska gälla 1/1-1/11-2017) som nu slutits får den nuvarande […]

Barns rättigheter 0

Socialsekreterarlyft är helt nödvändigt

SVT har granskat förekomsten av så kallade stafettsocionomer vid socialtjänsten i landets 40 största kommuner. Granskningen visar att kostnaderna ökat dramatiskt, från 40 miljoner kr 2013 till 164 miljoner kronor 2015. Enligt SVT har kostnaderna under första halvåret 2016 stigit ännu mer. I Stockholm har hyrnotan stigit med 600 procent mellan 2013 och 2015, enligt SVT:s granskning. Samtidigt pekar socialforskaren […]

Äldreomsorg 0

Ja till kunskap – nej till symbolpolitik

571 miljoner mer till skolan – därför att vi behöver stärka läraryrket och frigöra resurser för att låta skolan utvecklas. En satsning som ger socialsekreterare som arbetar med barn- och ungdomsärenden 1500 kronor mer i månaden i lön – därför att vi behöver få fler av skickliga, erfarna socialsekreterare i socialtjänstens barnavård. En rättighet för den över 85 år som […]

Barns rättigheter 0

Stoppa könssegregeringen i våra skolor

Skolinspektionen har kommit till det märkliga beslutet att en skola har rätt att dela upp flickor och pojkar i olika grupper med hänvisning till religiös hemvist. Motiveringen tycks vara att flickorna annars inte skulle delta i idrottsundervisningen. Flickornas föräldrar skulle helt enkelt inte tillåta sina döttrar att delta i idrottsundervisning om det också är pojkar närvarande. Skolinspektionen befinner sig på […]

Barns rättigheter 0

Högre lön för socialsekreterare

Socialtjänsten i Stockholm är idag överbelastad. Det leder till att många socialsekreterare väljer att sluta och att människor, inte minst barn, riskerar att inte få den hjälp och det stöd de behöver. För att förbättra situationen har Liberalerna föreslagit en riktad lönesatsning till de socialsekreterare som arbetar främst med barn- och ungdomar. Om detta skriver jag idag i Dagens samhälle.

Barns rättigheter 0

Dra inte ner på skolgång för nyanlända

Nu nås vi av beskedet att staden skär ner på antalet undervisningstimmar på gymnasiet på grund av lokal- och personalbrist. Liberalerna är djupt kritiska till detta. I Stockholms stad är det vid dags dato 1 029 nyanlända ungdomar som i nuläget är berättigade till en plats på språkintroduktionsprogrammet enligt DN (3/2). Av dessa står 317 ungdomar i kö. Skolan är […]

Barns rättigheter 0

Fler nyanlända barn i skolan i redan utsatta områden

Idag rapporterar P4 om det mycket ojämlika mottagandet av nyanlända elever i stadens skolor. Ytterstadsskolorna tar fortsatt emot en mycket hög andel av de nyanlända. Det är inte bra. Även om skolorna som tar emot många nyanlända har en mycket god kvalitet i sitt mottagande, går det inte att komma ifrån att det blir svårare att till exempel lära sig […]

Barns rättigheter 0

Ta vara på elevengagemanget

Helgens landsmöte har gått och från och med nu – när de sista formella besluten har fattats – leder jag Liberalerna i Stockholms stadshus. Det känns bra! På torsdag behandlar utbildningsnämnden ett förslag för bättre elevinflytande i Stockholms skolor. Liberalerna har föreslagit att staden ska erbjuda en årlig utbildning för engagerade i elevråd och elevkårer. Påfallande ofta när jag träffar […]

Barns rättigheter 0

Mer socialism och mindre valfrihet

Den rödgrönrosa majoriteten går nu vidare i sina ambitioner att försämra valfriheten och krångla till livet för föräldrar i Stockholm. För en tid sedan kom beslutet att försämra syskonförturen i Stockholm. Beslutet fattades utan att det fanns en tillstymmelse till konsekvensanalys. Nu är det dags igen. Under täckmanteln att förbättra möjligheten till barnomsorg på obekväm arbetstid vill socialisterna som styr […]

Barns rättigheter 0

Att prioritera bort förskolan

Stora besparingar hotar nu inom förskolan i Stockholm. Den rödgrönrosa majoriteten har avsatt för lite pengar i budgeten för 2015. Framförallt inom stadsdelen Hägersten-Liljeholmen börjar konsekvenserna synas. Alla verksamheter i stadsdelen har fått ett sparbeting på två procent, så också förskolan. Om detta har jag skrivit här. Besparingarna inom förskolan är helt oacceptabla och strider dessutom mot de löften som bl a […]

Barns rättigheter 1

Hemmasittare: barnets rätt till skolgång måste vara viktigast

Idag skriver DN om problemet med hemmasittare, elever som inte kommer till skolan på lång tid. Problemet är inte nytt och det krävs flera typer av insatser för att få tillbaka eleverna till skolan. Stockholms stad gjorde 2010 en första kartläggning av så kallade hemmasittare i grundskolan. Undersökningen genomfördes under två månader på samtliga kommunala grundskolor i Stockholm. Elever som hade […]

Barns rättigheter 0

Föräldrasamverkan oviktigt för Socialdemokraterna

Är samverkan föräldrar-skola viktigt? Den frågan kan man ställa sig efter att en i det närmaste enig utbildningsnämnd i Stockholm fattat beslut om att upphöra med bidraget till föräldraorganisationen i Stockholm, Fiss. Endast Folkpartiet reserverade sig mot beslutet. Ett allt större problem för många lärare och rektorer är att många föräldrar har en helt orimlig föreställning om vad skolan kan […]