Skip to content

Kategori: Äldreomsorg

Äldreomsorg 0

Ja till kunskap – nej till symbolpolitik

571 miljoner mer till skolan – därför att vi behöver stärka läraryrket och frigöra resurser för att låta skolan utvecklas. En satsning som ger socialsekreterare som arbetar med barn- och ungdomsärenden 1500 kronor mer i månaden i lön – därför att vi behöver få fler av skickliga, erfarna socialsekreterare i socialtjänstens barnavård. En rättighet för den över 85 år som […]

Äldreomsorg 0

Fel lägga ned servicehus

Just nu rapporteras om att många kommuner väljer att lägga ned äldreboenden samtidigt som många äldre vill flytta hemifrån. SVT har producerat en dokumentär om detta. Där framgår att landets kommuner lagt ned omkring 32 000 platser i särskilt boende under 2000-talet. Det motsvarar var fjärde boende. Också i Stockholm pågår detta. Samtidigt som omkring 40 procent får avslag på […]

Äldreomsorg 0

Dyrare hemtjänst för de äldre

När Stefan Löfven (S) på måndag presenterar höstbudgeten kommer han säkerligen att prata sig varm om olika satsningar som regeringen vill genomföra. Desto tystare kommer han antagligen att vara kring de försämringar för de äldre som regeringen nu inför. Inte nog med att det ska bli dyrare för företagen att anställa äldre. Avgiften för pensionärer som behöver mycket hemtjänst höjs […]

Äldreomsorg 2

Man måste kunna åka bil i hemtjänsten

DN har rapporterat om hur hemtjänstpersonal riskerar att få parkeringsböter för att de inte hittar platser att parkera på. Äldreborgarrådet, Clara Lindblom (V), svarar då med att säga att i så fall kan väl hemtjänstpersonalen cykla eller gå. För mig är en sådan hållning helt orimlig. Redan idag är situationen pressad i hemtjänsten. Många vittnar om att det är svårt […]

Äldreomsorg 0

Mer egenmakt, inte mindre valfrihet

I Svenska Dagbladet de senaste dagarna har äldreborgarrådet Clara Lindblom (V) och jag debatterat äldreomsorgen. Clara Lindblom betraktar valfriheten som ett problem och vill avskaffa LOV, lagen om valfrihetssystem. För mig är valfriheten inget problem, så länge vi ser till att alla utförare håller en hög kvalitet. De allra flesta privata utförare i Stockholms stad gör ett professionellt och uppskattat […]

Äldreomsorg 0

Varför rösta på Folkpartiet 7 (10)?

Nu hotas valfriheten Sverige är ett av de länder i världen där valfriheten nått allra längst. Idag anses medborgaren mogen att själv välja läkare, förskola, skola och äldreomsorg. Åtminstone på de flesta ställen i landet. Men så har det inte alltid varit. De stora valfrihetsreformerna inleddes av den borgerliga regeringen 1991-1994 och i många kommuner och landsting ungefär samtidigt. Innan […]

Äldreomsorg 10

Leva livet i äldreomsorgen

Folkpartiet har genom åren genomdrivit många viktiga reformer för att utveckla äldreomsorgen i Stockholm. Bland annat var det det folkpartistiska äldreomsorgsborgarrådet Birgitta Rydell som såg till att äldre fick välja hemtjänst själv. Hon la också grunden till det som senare kom att bli valfrihet även i äldreboenden. Nu vill vi gå vidare och göra äldreomsorgen än mer anpassade till de […]

Äldreomsorg 4

Tvinga inte äldre att skiljas!

Nu har det hänt igen. Stelbenta byråkratregler hindrar äldre från att fortsätta leva tillsammans, när den ena av makarna behöver komma till ett äldreboende. Den här gången är det makarna Sune och Alice Gunnlev i Oxelösund som inte ser ut att få fortsätta sitt liv tillsammans, med mindre än att de flyttar långt från hemorten. Aftonbladet berättar om detta. Det […]

Äldreomsorg 2

Ett glas vin på äldre dar?

De senaste dagarna har frågan om äldre människor ska få ta ett glas vin till maten även inom äldreomsorgen aktualiserats. För mig känns frågeställningen absurd. Det borde vara alldeles självklart att människor ska få bestämma en sådan sak själva. Diskussionen blottlägger en intressant attityd, tycker jag, där några anser att politiker och tjänstemän ska ta sig rätten att gripa in i […]

Äldreomsorg 3

Budget för bildning i en globaliserad värld

I dag har jag och mina kollegor i den styrande alliansen presenterat nästa års budget för Stockholms stad. Trots det svåra ekonomiska läget värnar vi skola, förskola och kultur. På de pedagogiska verksamheterna skola och förskola lägger Stockholm 627,8 miljoner mer än 2009. Det motsvarar regeringens hela tillskott till kommunerna i budgetpropositionen för Stockholms del. Det innebär också att över hälften av de ökade medlen i […]