Häromdagen hade länsförbundets styrelse möte för att besluta om nominering till partiledarposten i Liberalerna. Förbundsstyrelsens presidium hade under den föregående veckan försökt skapa sig en bild av läget. Bilden som framträdde var splittrad. Förbundsstyrelsen konstaterade därför att det ser ut att väga jämnt mellan de båda kandidaterna och såg därför inte att vi har stöd för att förorda någon av de båda. Jag tycker att det är ett klokt beslut. Valberedningen får nu jobba på och till sist är det ju landsmötet som fattar beslut om vem som ska leda Liberalerna.

Med detta sagt så vill jag också säga något i själva personfrågan. Jag har ju avstått från att kommentera detta innan processen i länsförbundets styrelse var över.

För mig är Jan Björklund den självklara partiledaren för Liberalerna. Jag är helt övertygad om att den erfarenhet och trygghet som Jan besitter kommer att vara en tillgång både för Liberalerna och för ledningen av Sverige.

För mig är ledarskapet i politiken oerhört viktigt. Det handlar både om att leda ett parti och att vara med och leda ett land. Som ledare måste man ibland arbeta för lösningar som man inte alltid tror på till 100 procent liksom att man måste söka gemensamma svar på svåra problem. Ett politiskt ledarskap är allt annat än en enmansshow. Ett politiskt ledarskap fungerar ofta som ett grupparbete där alla kan ge och ta, men där alla tar ansvar för slutresultatet. Alla som känner Jan Björklund vet att han ständigt arbetar för inkludering där alla förväntas ha vässade åsikter, argumentera väl men också ta ansvar för resultatet utåt, mot väljarna. Jag vet att Jan besitter de ledaregenskaper som vårt parti behöver.

Men politik handlar inte enbart om förmåga att leda utan också om att ha väl grundade åsikter i stora, breda samhällsfrågor.

Om man som jag jobbat mest med skolfrågor så inser man hans oerhörda betydelse för skolans utveckling. Jag vågar påstå att de förbättrade resultat vi nu ser i den svenska skolan måste ses i ljuset av hans enträgna arbete för bättre kunskapsresultat. När Jan tog sig an denna fråga trodde många fortfarande att det var frid och fröjd i den svenska skolan. Skolfrågan låg långt ner på den politiska dagordningen. Ingen såg att kunskapsresultaten snabbt försämrades. Den svenska skolan var dessutom en lekskola för diverse pedagogiska experiment som få vågade ifrågasätta. Allt detta gick Jan till storms mot. När han gjorde det var han väl medveten om att det tar enormt lång tid att förändra riktningen på skolpolitiken, och framförallt, skörda framgångarna i form av förbättrade skolresultat. Ändå valde han att lyfta den frågan. En bra skola är en ödesfråga, både för den enskilda individen och för det svenska samhället.

Jan Björklunds tydlighet i rättsfrågorna har också varit välgörande. När rättssamhället fallerar hotas människors frihet. När polis, rättsstat och civilsamhället retirerar från sitt ansvar så är det enskilda människors frihet som står på spel. Rättsstaten är en liberal konstruktion som vi alla måste försvara, inte minst mot dem som anser att polisen står för en repressiv stat och helst bör retirera än mer. Grunden för detta engagemang är Jans förmåga att se vanliga människors villkor, oavsett om de bor i den välmående villaförorten eller i något av landets alla utsatta miljonprogramsområden. Jan Björklund är så långt borta från politisk elitism man bara kan komma.

Slutligen handlar politisk ledarskap också om en förmåga att få stridande viljor att jämka sig samt att vara tillräckligt stark för att våga sätta ned foten när diskussionen är avslutad. Av egen erfarenhet vet jag att detta ofta är det svåraste. Att få alla att känna att man jobbar för samma mål trots att man kanske har lite olika infallsvinklar är inte alltid lätt. Jan Björklund klarar den uppgiften.

Lotta Edholms foto.
GillaVisa fler reaktioner

Kommentera

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s