Enligt utbildningsförvaltningens senaste siffror riskerar ungefär 50 grundskolor i Stockholm, av totalt drygt 140, att gå med underskott under 2017, som en direkt konsekvens av alltför låga pengapåslag i budgeten. Samtliga skolor som går med underskott måste nu lämna in åtgärdsplaner med specifika åtgärder för att kapa kostnaderna. Jag är orolig för att det kan leda till stora besparingspaket och nedskärningar. I en tid när Stockholms skolor växer vore det särskilt förödande. För det finns inte så många sätt skolor kan kapa kostnader på. Att lärare måste sluta på grund av ekonomiska problem i skolan har vi inte sett på väldigt länge i Stockholm, men nu riskerar det att bli verklighet. Det skulle slå mot elever och mot lärarna vilket jag är oroad över.

Vi måste satsa mer på kunskap, inte mindre.  Jag och Liberalerna hade istället gjort större påslag per elev och satsat på att höja lärarlönerna. Det finns bara en ett parti som är garanten för tillräckliga skolsatsningar i Stockholm, och det är Liberalerna. Till skillnad från Socialdemokraterna, som förra året gick fram med de svagaste påslagen per elev till skolan på tolv år, finansierar vi både höjda anslag per elev och extra lönesatsningar för alla lärare. Vi gör detta därför att vi vet att en bättre skola är avgörande för elevernas framtid och för Stockholms långsiktiga utveckling.

Ur Utbildningsnämndens tertialrapport 1 som behandlas på utbildningsnämndens sammanträde den 18 maj:

”Skolorna redovisar ett underskott om 53,9 miljoner före resultatdispositioner. (…) Orsaken till skolornas underskott är framförallt att höjningen för skolpengen inte motsvarar den förväntade löneökningen och skolorna har inte hunnit anpassa sina kostnader efter detta. (…) Samtliga grundskolor som redovisar underskott i prognoserna ska lämna in åtgärdsplaner med specificerade åtgärder för att komma i balans. Det ska tydligt framgå när åtgärden börjar gälla, vilken effekt den beräknas ha under innevarande år samt helårseffekt.”

I årets skuggbudget har jag och Liberalerna bl.a. gjort följande prioriteringar:

·         Lönesatsning för lärare inom samtliga skolformer, 203,5 mnkr

·         Mer än dubbelt så höga tillskott per elev i skolan (schablonhöjningar) än i finansborgarrådets budget, totalt 428,2 mnkr för förskola, grundskola och gymnasieskola

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s