Låt kommuner med lokalt hög brottsutsatthet tillfälligt medfinansiera poliser som kan arbeta i utsatta områden, så länge som regeringen inte klarar av att ta det ansvaret. Det föreslår jag idag, som en lösning på problemet med lokalt hög otrygghet och upprepade dödsskjutningar i stadsdelar som Rinkeby och Tensta. Liberalerna vill att Stockholms stad riktar en förfrågan till staten om att finansiera ytterligare 500 poliser till Stockholms utsatta områden.

Rättsstaten måste kunna garantera människors trygghet och frihet. Det är statens viktigaste uppgift. Ändå ser vi hur polisen inte ges tillräckliga förutsättningar att upprätthålla sin del av samhällskontraktet. Polisen är statens ansvar och ska så förbli, men när regeringen inte ger polisen tillräckligt bra förutsättningar att upprätthålla tryggheten och skyddet för människor över hela Stockholm måste vi agera. Regeringens enda svar på den kris polisen vittnar om är att samordningsministern ska utse ännu en samordnare. Det duger inte.

Medfinansiering av poliser är en hittills oprövat verktyg i Sverige. Lösningen med medfinansiering mellan stat och kommuner har främst använts för att få till stånd stora infrastrukturprojekt. Men mot bakgrund av den kris polisen befinner sig i vill jag se att regeringen antingen tar sitt ansvar för polisen eller öppnar upp för nya finansieringslösningar under en tillfällig period.

För vad är alternativet? Regeringens oförmåga att agera leder just nu till att utredningar läggs på hög och människors trygghet och frihet sätts på undantag. 500 ytterligare poliser i Stockholms utsatta områden skulle kunna göra substantiell skillnad i att konkret visa att samhället inte drar sig tillbaka.

Problemen med utsatta områden löses inte i en handvändning, utan en hållbar förändring måste komma från flera håll. Liberalerna vill också se ett långsiktigt samverkanskontrakt mellan staten och de kommuner (och landstingskommuner) som har områden med lokalt hög brottslighet, för att slå fast vilka övriga trygghetsskapande åtgärder som behövs, över en längre tidshorisont. Det kan handla om ombyggnationer och upprustningar av otrygga bostadsområden, satsningar på skola och socialtjänst och att skapa fler arbetstillfällen i områden som saknar arbetsplatser.

Trots dödsskjutningar i Stockholm, där ungdomarna själva velat ta sig ur sin situation men inte fått hjälp i tid, har majoriteten i staden inte gjort ett dyft. Finansborgarrådet har suttit moltyst och verkar helt blunda för det som hänt. Det går bra att prata om ”ett Stockholm som håller samman”, men majoriteten saknar helt svar på hur människors trygghet ska garanteras. Vi har förslag för hur vi ska vända utvecklingen och förväntar oss att majoriteten nu agerar.

Våra förslag i sin helhet:

  • 500 kommunalt medfinansierade ordningspoliser. Vi vill att Stockholms stad, till dess att staten tar sitt ansvar för en fungerande polisiär bemanning, ska rikta ett erbjudande till staten om att tillfälligt finansiera 500 ytterligare poliser som enbart destineras att arbeta i områden med lokalt hög brottsutsatthet.
  • Det stora handslaget för ökad trygghet. Vi vill att staten initierar ett samverkanskontrakt mellan staten samt de kommuner och landsting som har områden där medborgarnas frihet och framtidschanser är satta på undantag. Kontraktet bör slå fast insatser som samtliga parter binder sig till att genomföra över en längre tidshorisont; 15-20 år.

Samverkanskontraktet bör exempelvis inkludera:

– Satsningar på upprustningar och ombyggnationer av den offentliga miljön och nybyggnation med blandade upplåtelseformer.
– Satsningar på skolorna i utanförskapsområdena för att skapa en skola som är starkast och mest kunskapsfokuserad för de elever som behöver det mest.
– En politik för fler i jobb, och fler statliga och offentliga arbetstillfällen i ytterstäderna, kombinerat med förnyade arbetssätt för att korta vägen från utanförskap till jobb.
– Åtaganden för att stärka socialsekreterares arbetsvillkor, samt på att långsiktigt stärka det hälsoförebyggande arbetet i dessa områden.
– Ett åtagande från staten om att långsiktigt stärka polisen i brottsutsatta områden.

  • Inför brottsutsatthet som parameter i det kommunala utjämningssystemet. Detta skulle ge kommuner med lokalt hög förekomst av brottslighet, som de områden som av polisen klassas som särskilt utsatta, mer hållbara förutsättningar att göra de investeringar som behövs för att bryta utvecklingen.
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s