Inför Stockholms kommunfullmäktiges möte idag 28/11 demonstrerade lärare för en bättre skolpolitik i Stockholm (läs deras debattartikel här). Jag fick möjlighet att tala för Liberalernas räkning. Majoriteten representerades, i skolborgarrådet Olle Burells frånvaro, av bitr finansborgarråd Karin Gustafsson.

lararforb-demo-2-28-11
Johan Törnroth, ordf Lärarförbundet Stockholm, inledningstalade.
lararforb-demo-4-28-11
Jag talade om vikten av att stärka läraryrket och att det är dags att satsa på skolan i Stockholm

 

Ungefär tio procent av alla skolelever i Sverige går i skola i Stockholm. När Stockholm under S-styre i en tid av lärarkris och stora elevantalsökningar glömmer bort skolan får det återverkningar för hela Sverige.

Mellan 2006 och 2014 sjösatte Liberalerna en stor omläggning av skolväsendet. I Stockholm centraliserades ansvaret för skolan istället för att ligga utsplittrat i varje stadsdel, i syfte att tydliggöra ansvaret för ledarskapet och en likvärdig utbildning. Lärarlönerna höjdes med i snitt 7500 kronor i månaden 2014 jämfört med 2006. Vi liberaler vill fortsätta detta arbete och föreslår i vår skuggbudget ytterligare lärarlönehöjningar och substantiella resurstillskott per elev.

Men efter Socialdemokraternas maktövertagande i staden har skolan konsekvent fått stryka på foten. 2017 års resurstillskott per elev är de lägsta på tolv år, samtidigt som antalet elever ökar och fler således ska ges den bästa utbildningen. Resurserna per elev ökar med 1,3 procent, trots utmaningarna. Det är knappt över inflationen, som var 1,2 procent i oktober månad.

Med dessa låga påslag ryms inga satsningar på fler lärare. Risken är snarare att en ansträngd ekonomisk situation på skolorna tvingar utvecklingen i motsatt riktning.

Lönen är för många lärare en viktig faktor, och de har släpat efter andra akademikergrupper i många decennier. Ändå har Socialdemokraterna avbrutit vår och Alliansens medvetna satsningar på att höja lärarlönerna med extra lönelyft, trots att skolborgarrådet Olle Burell så sent som i september 2016 lovade höjda löner för förskollärare. Istället går man fram med en ofinansierad om rätt till heltid för barn till föräldralediga, vilket beräknas leda till minst ett barn mer i varje barngrupp i förskolan och därmed ökad press på befintlig personal. Förslaget genomförs trots stora protester från förskolepersonal.

När runt 1800 lärare måste rekryteras årligen samtidigt som befintliga lärare måste tas tillvara kräver det mycket konkreta budgetsatsningar. Klarar vi inte att satsa på lärarna riskerar vi att se hur vakanser i skolorna fylls med outbildad och olegitimerad personal. Och när arbetsgivarpolitiken är för svag blir resultatet att skolor med tuffare förutsättningar, i socioekonomiskt mer utsatta områden, får svårast att rekrytera. Därmed vidgas klyftan mellan skolor och de elever som är i störst behov av skickliga lärare får ett ännu tuffare utgångsläge.

Liberalerna sätter skolan främst. Vi gör det därför att vi är övertygade om att en bra skola är avgörande för elevernas möjlighet att bli vad de själva vill och lyckas i livet. Vi gör det också därför att en bra skola är avgörande för att Stockholm och Sverige ska utvecklas väl framöver. För att integrationen ska lyckas, utanförskapet ska motas och för att Sverige åter ska bli en kunskapsnation.

Men att ge skolan de bästa förutsättningarna måste synas inte bara i ord utan också i handling. Stockholm styrs nu av en majoritet som tycks lämna skolfrågorna därhän. Det måste ändras. Vi är beredda att medverka till det i en lokal samling för läraryrket i Stockholm – är Socialdemokraterna det?

Mer läsning: Gör inte förskolan till ett snabbköp för föräldrar

lararforb-demo-3-28-11

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s