Idag skriver DN om problemet med hemmasittare, elever som inte kommer till skolan på lång tid. Problemet är inte nytt och det krävs flera typer av insatser för att få tillbaka eleverna till skolan.

Stockholms stad gjorde 2010 en första kartläggning av så kallade hemmasittare i grundskolan. Undersökningen genomfördes under två månader på samtliga kommunala grundskolor i Stockholm. Elever som hade mer än 50% frånvaro definierades som hemmasittare. Totalt omfattades 232 elever, vilket motsvarade knappt 4 promille av de ca 60 000 som då gick i kommunal grundskola.

Gruppen är mycket heterogen. Där ryms t ex elever som är inlagda på sjukhus, elever vars föräldrar håller barnen hemma (t ex de som krävt hemundervisning) och elever med ett stort och komplext stödbehov där man inte lyckats hitta lösningar för hur stödet ska organiseras.

Självklart ska vi erbjuda alla elever en bra utbildning med det stöd som krävs och det är viktigt att se att både problemen liksom lösningarna varierar mellan olika elever. Men för mig är det viktigt att slå fast att det är barnets behov av en trygg hemmiljö och en bra skolgång som måste stå i första rummet.

Samverkan mellan skolan, socialtjänsten och psykiatrin är i de allra flesta fall A och O för elever med omfattande frånvaro i skolan. I många fall där hemmasittandet beror på att barn hålls hemma av sina föräldrar (eller på grund av en annan problematik i hemmet) måste socialtjänsten ges stärkta förutsättningar att agera för att hjälpa barnet. Idag finns få möjligheter när föräldrarna vägrar eller inte kan få sitt barn att gå till skolan.

I andra fall, som det fall DN lyfter fram idag, kan man utläsa att det handlar om ett komplext stödbehov som gjort att skolvardagen inte fungerat. I Stockholm liksom i övriga Sverige finns familjer som känner att de behövt söka sig till skolor med specialriktning för att problemen inte kunnat lösas på den ursprungliga skolan. Det måste vi våga se och bemöta och därför är jag orolig när Stockholm nu styrs av en majoritet som uttalat är emot fristående resursskolor.

Annonser

1 kommentar »

  1. Du har så fel Lotta. Flera av dem du beskyller att hålla sina barn hemma är ansvarsfulla föräldrar som ger sina barn en mycket god alternativ undervisning till allmänna skolan, genom att bedriva hemundervisning. Det är främst Sverige och Tyskland som genom sin politik förföljer hemundervisare och motarbetar den mänskliga rättighet hemundervisning innebär. I många länder är hemundervisning idag av förklarliga skäl en starkt växande folkrörelse.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s