I ett tilläggsdirektiv till den så kallade skolkostnadsutredningen, som skickades ut igår, skriver den rödgröna regeringen att kommuner ska ges rätt att sätta stopp för etableringen av nya vinstdrivande friskolor. Ännu en gång har Vänsterpartiet och Socialdemokraterna fått diktera regeringens politik, och frågan är vad som egentligen finns kvar av Miljöpartiets tidigare försvar av friskolor och valfrihet.

Regeringens förslag är ett tydligt avsteg från Friskolekommitténs överenskommelse och hotar därmed de långsiktiga regler för friskolorna som man hittills varit överens om. Men framför allt är det ett ytterligare steg i vänsterpartiernas strävan att begränsa det fria skolvalet och försvåra för friskolorna. En mycket tråkig och allvarlig utveckling.

Ett kommunalt veto skulle öka skillnaderna mellan kommunerna, bostadsorten skulle bli ännu mer avgörande för möjligheterna att välja skola än vad den är idag. Risken är stor att ett kommunalt veto innebär att det – hårdraget – bara finns friskolor (och valfrihet) i borgerligt styrda kommuner, medan S-styrda kommuner får nöja sig med enbart kommunala skolor. För gymnasieelever, som har lättare att resa lite längre till skolan, och i storstadsområden med goda kommunikationer över kommungränserna, kommer kanske det kommunala vetot inte att märkas av lika mycket. Men gymnasiet är bara tre år i slutet av skoltiden, och de flesta av landets barn bor faktiskt inte i Stockholmsområdet.

Det räcker med att se hur Stockholms stad numera yttrar sig över friskoleansökningar för att förstå vilket tvärstopp för nyetableringar ett kommunalt veto skulle bli. Stadens budskap är numera, för tre av ansökningarna, att de kommer att påverka stadens skolväsende negativt så väl ekonomiskt, organisatoriskt som pedagogiskt, då huvudmännen vill etablera sig i områden där de kommunala skolorna ”redan idag har stora lokalöverskott”. Men att de kommunala skolorna i vissa stadsdelar har haft svårt att attrahera elever boende i närområdet eller rimligt pendlingsavstånd innebär inte att en fristående aktör per automatik skulle ha samma problem. Och även om det skulle innebära detta är det ändå inte skäl nog att vilja stänga dörren för friskoleetableringar. Stadens nya linje handlar om ideologi, även om man gör sitt bästa för att maskera den med förment pragmatisk argumentation.

Än mer allvarligt är att staden numera också har synpunkter på etableringen av s k resursskolor, d v s skolor med särskild inriktning mot elever med stora svårigheter i skolan. Detta eftersom staden inte anser att dessa arbetar tillräckligt ”inkluderande”.Förutom att det saknas lagstöd för staden att ha synpunkter utifrån detta perspektiv så är valfriheten för dessa barn lika viktig som för alla andra barn.

Vår nuvarande regering, ”samarbetsregeringen”, hade alla möjligheter att skapa långsiktiga spelregler, genom att bygga vidare på uppgörelserna i friskolekommittén. I stället har man valt en konfrontativ blockpolitik, ivrigt påhejade av Stockholms rödgröna majoritet.

För Folkpartiet är det tvärtom. Valfriheten är inget problem – den är en oerhörd tillgång. Det viktiga är att se till så att alla skolor håller hög kvalitet, oavsett om de är kommunala eller fristående. Rätten att välja skola är en frihet väl värd att bevara.

Annonser

2 Comments »

  1. När skall detta vansinne ta slut. Du vet ju Lotta att den skola som jag drev – Hantverksakademin, inte hade vinstintresse överhuvudtaget och var med i Famna för att markera att vårt intresse var att hålla hantverksutbildningarna under armarna. Tyvärr så har den nya ledningen dragit slutsatsen att det inte går att driva skolan vidare under nuvarande omständigheter, och lägger ned skolan. 50-60 olika hantverksyrken kommer därmed att sakna grundutbildning, eller tror någon att det kommer att finnas kommunala skolar för skomakare, brodöser eller kopparslagare????

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s