Regeringen föreslår att skattereduktionen för gåvor slopas. Det är ett illa genomtänkt förslag.

Regeringen aviserade detta förslag redan i den nedröstade budgetpropositionen. Argumentationen är inget annat än häpnadsväckande: ”En avdragsrätt för gåvor till ideell verksamhet minskar också utrymmet för det samhälleliga stödet och ökar den ideella sektorns verksamheters beroende av enskilda personers förmåga och vilja att bidra.”

Ja, det är ju precis det som är poängen med civilsamhället: att det är enskilda personer som går ihop och verkar tillsammans och bidrar till ett bättre samhälle. Att det finns en poäng med organisationer och aktörer som är icke-statliga, som bygger på frivillighet och egna initiativ.

Den bild som skymtar fram i den departementspromemoria som nu har presenterats (http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/42/67/0275ef05.pdf) är av en regering som tycker att höjda skatter har ett egenvärde, och att konsekvenserna får bli vad de blir. Analysen av hur en förändring slår mot mottagarna är ytterst bristfällig. Det minsta man borde reda ut är hur stor andel av mottagarnas intäkter som kommer från gåvor med skattereduktion, och vilka verksamheter som riskerar att drabbas mest av en reform, men detta saknas.

Skattereduktionen för gåvor är en reform som ännu är i sin linda. Många känner inte till att möjligheten finns, och det finns administrativa krav och kostnader för mottagarna som borde kunna lättas upp. Reduktionen gäller inte för kultur. Och avdragsrätt beviljas bara för ett litet spann mellan 2000 och 6000 kr om året, vilket gör att många donationer, såväl små som riktigt stora, inte påverkas.

Det måste bli lättare för civilsamhället, inte svårare. Det måste bli större mångfald, inte mindre. Enskilda initiativ måste uppmuntras, inte misstänkliggöras. Men det är kanske för mycket begärt av en regering som verkar tycka att det är bättre om den ideella verksamheten sköts av staten och inte av civilsamhället. För mig är det dock fullständigt obegripligt att Miljöpartiet ställt upp på detta.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s