Möjligheternas stad

Folkpartiet har nu presenterat sitt förslag till budget för Stockholms stad 2015. Vårt Stockholm ska vara möjligheternas stad. Vi vill skapa en växande stad byggd på öppenhet och präglad av framtidstro, med stora satsningar på kunskap, frihet och självbestämmande för fler. Vi föreslår ingen skattehöjning och satsar i vårt förslag ändå hela 247,7 miljoner mer än majoriteten på skolan. Vi vägrar gå med på en politik som innebär att Stockholms utveckling stoppas. Vi vill se högre byggambitioner och kräver att Förbifarten byggs och att Slussen börjar byggas om så snart som möjligt.

När Alliansen styrde investerade vi oss genom krisen. Vi var en garant för en stark och välskött ekonomi även under de år då Europas ekonomi krisade. Sedan 2006 har 100 000 fler stockholmare fått ett jobb att gå till. Därigenom har fler börjat bidra till att välfärden och infrastrukturen kunde byggas ut. Därför kunde Alliansen satsa mer än någonsin på äldreomsorgen, skolan och på stadens sociala verksamheter. Vi höjde successivt takten i bostadsbyggandet och beslutade om att bygga bostäder motsvarande ett helt Malmö fram till 2030. Vi fattade beslut om en utbyggd tunnelbana och om nya vägar som båda behövs för att få Stockholm att fortsätta växa starkt.

Den nya vänstermajoriteten gör tvärtom – tvärbromsar och stoppar. Skattehöjningen är tillsammans med tvärstoppen för Slussen och Förbifarten och planerna för Brommas nedläggning direkt skadliga för Stockholms tillväxt. Genom att sätta sina bostadsmål till 2020 tar vänstern bort möjligheten för väljarna att utvärdera målet i nästa val. De som förlorar på stockholmsstoppet är dagens och morgondagens stockholmare.

Trots skattehöjningen om 795 miljoner lyser de stora satsningarna på de flesta områden med sin frånvaro. Inte ens med höjd skatt lyckas de rödgrönrosa matcha de skolsatsningar vi gjorde inför 2014. Vänstermajoriteten sätter inte av några extra medel alls för att höja lärarlönerna nästa år.

Folkpartiet vill satsa ungefär 210 miljoner extra utöver majoritetens förslag i förskola, skola och gymnasium för att kunna höja lärarlönerna i staden ännu mer. 14,9 mkr avsätts utöver majoritetens budget på Folkpartiets Lågstadielyft och 25 mkr avsätts utöver majoritetens budget i en satsning på stärkt elevhälsa och fler speciallärare. Vi säger nej till att ta bort mätningar om skolk.

Det måste bli lättare att komma till ett bra boende när man blir äldre. Folkpartiet vill ge alla som är över 85 år som så vill rätt att bo på servicehus. För detta avsätts 50 miljoner för 2015. Vi vill också göra det möjligt att välja ett servicehus utanför den egna stadsdelen, till exempel för att komma närmare barnen. Vi vill värna och utveckla äldres rätt till självbestämmande och valfrihet istället för att minska friheten.

Under åtta år av liberalt styre syftade kulturpolitiken till att skapa förutsättningar för fler stockholmare att ta del av kultur. Vi satsade på fler och mer tillgängliga bibliotek och på mer läsning i förskolor och skolor. Vi vill satsa mer på stockholmarnas egen konsthall – Liljevalchs – och införa en årlig litteraturfestival för att öka intresset för samtida svensk litteratur. Vi vill fortsätta bygga ut Kulturkulan och El Sistema så att fler barn och unga får ta del av kultur i skolan och på fritiden. Vi vill återinföra publikbonusen för att skapa incitament för kulturskapare att nå fler stockholmare. Kultur ska inte vara förbehållet några få.

Folkpartiets budgetförslag innehåller satsningar på mer självbestämmande och självständighet för personer med funktionsnedsättning. Vi vill höja habiliteringsersättningen, som är lön till vuxna som arbetar i daglig verksamhet, med 15 procent. Vi har också ett antal förslag för ökad tillgång till ledsagning. Det ökar möjligheten för personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga i samhället.

Alla har rätt att välja vem man älskar och lever tillsammans med. Ännu lever alldeles för många unga stockholmare i skuggan av hot och förtryck. Vi anser att det är skamligt att detta område knappt nämns alls i majoritetens budget. Folkpartiet föreslår att kunskapscentrumet Origo, som arbetar mot hedersrelaterat våld, ska få utökade resurser och att en handlingsplan ska tas fram mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Vänstern säger att en bättre välfärd kräver mer i skatt. Men en bättre välfärd kräver fler som jobbar och bidrar med skattepengar. En växande stad behöver en politik som ger fler möjligheter och stärker friheten för fler. Vårt Stockholm är möjligheternas stad.

Hela budgetförslaget går att läsa här.

Det här innehåller Folkpartiets budgetförslag för 2015 (i urval):

Nej till skattehöjning

Ja till att omedelbart påbörja bygget av Nya Slussen och Förbifarten

Bevara Bromma flygplats

Skärp bostadsmålen, från 40 000 påbörjade bostäder 2020 till 40 000 påbörjade bostäder 2018

247,7 miljoner mer än majoriteten på förskola och skola

Kultur för fler – utöka bibliotekssatsningen och återinför publikbonusen

Garanti för servicehusboende för personer som är 85 år och äldre

Höjd habiliteringsersättning för personer med funktionsnedsättning

Utökade resurser för arbete mot hedersförtryck

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s