Fyra personer ska fram till 31 januari sätta sig in i Slussenprojektet från A till Ö. Enligt uppgifter i pressen ska de sätta sig in i ”allt underlag för Slussenprojektet som finns” för att utröna om underlaget är tillräckligt bra. Biträdande stadsdirektör Ingela Lindh hälsar att de fyra ska få tillgång till ”allt material, alla planer och allt underlag som finns” för ”alla beslut om Slussen”.

Hur mycket är då ”allt” material om Slussen? Det beror förstås på hur man definierar begreppet ”allt”. Otaliga aktörer har genom åren förfärdigat rapporter, utredningar och pm om hur den nya trafiklösningen, mötesplatsen och inte minst slussen vid Slussen ska utformas för att kunna fungera på bästa sätt för stockholmarna. Men givet den korta återstående tiden fram till 31 januari måste man kanske göra vissa avgränsningar i materialet.

Såhär ser det alltså ut i någon slags grov minimiuppskattning:

När kommunfullmäktige i december 2011 behandlade ärendet om en ny detaljplan för Slussen, omfattade materialet 53 pärmar med underlag (enligt Slussenprojektets presstjänst och Stadsbyggnadskontoret). Till detta tillkom dock ytterligare 24 pärmar med underlag kring bussterminalen, en del i detaljplaneärendet. En uppskattning är att varje pärm innehåller ungefär 800 sidor papper (400 ark). Endast dessa två informationskällor innehåller alltså 61 600 sidor som den nyutnämnda granskningsgruppen ska tugga sig igenom.

Men för att kunna författa ett riktigt klokt beslutsunderlag behöver granskningsgruppen även sätta sig in i den komplicerade problematik som avbördningen vid Slussen utgör och hur denna påverkas av ett framtida högre vattenstånd. Då bör de åtminstone börja med att läsa stadens ansökan om det nödvändiga tillståndet från mark- och miljödomstolen, som går djupare in i dessa aspekter. Den omfattar, enligt presstjänsten, ungefär 7000 sidor. Det innebär att läsbetinget är uppe i 68 600 sidor totalt.

Hur lång tid tar då detta? Gruppens medlemmar offentliggjordes den 18 november. Kanske (förhoppningsvis) började de arbeta redan igår. Från den 19 november till 31 januari är det 47 arbetsdagar. Men granskningsgruppen ska trots allt hinna prata ihop sig och skriva en slutrapport som kan föreläggas Karin Wanngård, Ann-Margarethe Livh, Daniel Helldén och övriga av majoritetens politiker, som har att fatta beslut om Slussens framtid. Granskningsgruppen bör i alla fall få två hela arbetsdagar för att förfärdiga slutrapporten. Det ger 45 inläsningsdagar.

Om vi för räkneexemplets skull utgår från att alla faktiskt läser allt (det är ju trots allt viktiga frågor, och kriteriet för att få vara med i granskningsgruppen är ju att man inte tidigare har arbetat med Slussenprojektet), så innebär det att varje medlem måste läsa 1524 sidor om dagen i 45 arbetsdagar.  Det är ungefär 190 sidor i timmen, (vilket motsvarar drygt 3 sidor i minuten), om de arbetar 8 timmar om dagen. De behöver troligen anteckna flitigt under tiden för att snabbt kunna sätta ihop en slutrapport de två återstående dagarna, vilket förutsätter en viss simultankapacitet. Och då har de inte ens börjat sätta sig in i Slussen Plan B, så kvällarna kommer nog gå åt också.

Skämt åsido, så här kan man såklart inte räkna. Det är ju absurt att tänka sig att fyra personer ska kunna sätta sig in i, förstå och föreslå relevanta förbättringsåtgärder för ett så stort och viktigt infrastrukturprojekt som Slussen, på bara 47 arbetsdagar. Poängen med utredningen är inte att belysa frågan om Slussen. Den har redan har blivit belyst ur alla upptänkliga vinklar de senaste 20 åren. Utredningen åstadkommer dock en sak: Den köper tid åt en majoritet som inte kan komma överens om hur den nya Slussen ska se ut. Förlorarna är stockholmarna. De tvingas betala åtskilliga miljoner kronor under den tid som bygget står stilla.

Slussenpärmar. Foto: Daniel Forslund.
Slussenpärmar. Foto: Daniel Forslund.
Annonser

1 kommentar »

  1. Det räcker långt att läsa Exploateringskontorets lägesbeskrivning Slussen som har inlämnats till Exploateringskontoret f.v.b till Kommunstyrelsen. Tidsförskjutningar och hinder av olika slag är väldokumenterade där. Det var f.ö. överskridandet av Nya Slussens budget med c:a 1.3 miljarder som väl var den närmaste anledningen till att granska Nya Slussen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s