Idag presenterade Allianspartierna i Stadshuset vår laguppställning de kommande fyra åren. Folkpartiet får bl a vice ordförandeposterna i Utbildningsnämnden, Kulturnämnden samt i Fastighetsnämnden.  Anna König Jerlmyr (M), Per Ankersjö (C), Erik Slottner (KD) och jag berättade att vi tänker fortsätta att arbeta ihop i Alliansen, men också att varje parti naturligtvis också kommer att profilera sig utifrån sina prioriteringar.

För Folkpartiet är det naturligtvis viktigt att även i fortsättningen sätta skola och utbildning främst. Jag är oroad över de signaler som nu kommer från den nya majoriteten där t ex valfrihet ses som ett stort problem istället för den tillgång den är för alla föräldrar och elever. Fortsatt fokus på kunskapsutveckling är också nödvändigt när Stockholm nu leds av en majoritet som i grunden är motståndare till både betyg och läxor.

Stockholm styrs idag av en majoritet där Vänsterpartiet och Miljöpartiet flyttat fram positionerna rejält. Det märks inte minst genom alla s k stopp; Bromma, Förbifarten och Slussen. Förutom att dessa stopp kostar skattebetalarna miljardbelopp så riskerar de dessutom att leda till försämrad tillväxt här i Stockholm. Färre jobb leder till lägre skatteintäkter.

Folkpartiet kommer att göra allt för att medverka till att uppfylla vallöftet om 140 000 nya bostäder till 2030. Vi kommer dock inte att göra det genom att medverka till nedläggning av Bromma flygplats eller till att nya miljonprogramsområden byggs. Folkpartiet kommer även fortsättningsvis arbeta för en tät stad i kvartersstruktur med blandade upplåtelseformer.

Annonser

3 Comments »

  1. Jag har förståelse för f d skolborgarrådets oro över signalerna om minskad valfrihet för föräldrar och elever att välja skola. Dock har jag noll och ingen förståelse för varför en så framåtsträvande och positivt dokumenterad form av undervisning som ”hemundervisning” utifrån den nya skollagen tvingats in i en klassificering som varande kriminell. Föräldrar som med rik erfarenhet och kunskap, och som ser hur skolan inte räcker till för att möta upp de rättigheter elever har till en t ex gedigen processorienterad skrivprocess, att barnets självbild och självförtroende under skoltiden ska stärkas och inte tvärtom, som ser studiero, respons och intra-aktiv pedagogisk dokumentation som viktigt, tar saken i egna händer för att ge sina barn en gedigen kunskapsbas att stå på. Resultatet blir vitesförelägganden i form av höga summor för att räta in dessa familjer i ledet! Detta är inte demokrati, fastmer översitteri! Varför denna rädsla för, och avoghet mot föräldrars inspirerande engagemang?

    Sverige trotsar dessutom genom detta agerande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna när det gäller föräldrars rätt att välja utbildning för sina barn, samt Europakonventionens tilläggsprotokoll, art. två.

  2. Den så kallade valfriheten avseende skolan under ditt styre i Stockholm Stad innebar att vissa prioriterade grupper fick möjlighet att välja på bekostnad av andra som fick finna sig i bottenskrapet utan någon som helst valmöjlighet. Knappast något att eftersträva eller vara stolt över.

  3. Hej Anders! Vore väldigt bra att få några exempel på vilka skolor som du menar är ”bottenskrapet”. Också vilka de ”prioriterade grupperna” är. Enligt skollagen är det nämligen närhetsprincipen som gäller. Friskolor kan använda sig av kötid eller närhetsprincip.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s