Sedan skolstarten i slutet av augusti i år har jag nästan varje dag fått nya brev från föräldrar som berättar om försenade skolskjutsar eller skjutsar som inte kommit alls. Bakgrunden är att Stockholms stads serviceförvaltning gjort förnyade upphandlingar av skolskjuts, persontransporter och arbetsresor, som samtliga vunnits av bolaget Samtrans AB. Skolskjutsarna är till för barn som på grund av till exempel funktionsnedsättning behöver hjälp att ta sig till och från skolan.

Problem med sena eller uteblivna skjutsar har funnits ända sedan avtalet trädde i kraft i juli i år, men har accelererat efter skolstarten. I den ”anmodan om att vidta rättelse” som tillskrevs Samtrans den 9 september slår Serviceförvaltningen fast att bolaget ”i väsentligt hänseende bryter mot avtalet. Enligt 27 § i ramavtalet äger staden därför rätt att häva avtalet och få ersättning för skada”. Trots att denna månads frist nu har löpt ut kvarstår betydande problem. Att ge Samtrans en ytterligare månad för att rätta till problemen, som Serviceförvaltningen har gått med på, tycker inte jag är rimligt. Det är helt oacceptabelt att det ska gå nästan en hel termin innan staden agerar.

I gårdagens ABC meddelade jag därför att jag anser att avtalet med Samtrans bör hävas. En sådan skrivelse kommer Folkpartiets representanter att lägga vid Servicenämndens nästkommande sammanträde den 28 oktober. Samtrans har upprepade gånger lovat att skyndsamt åtgärda sina problem, men har inte lyckats avhjälpa bristerna trots att det snart gått fyra månader sedan avtalsstart. En del i bakgrunden är, tror jag, att bolaget gapade över lite väl mycket i förhållande till den kapacitet de hade. Samtrans har i omgångar tvingats rekrytera ytterligare chaufförer och ändå inte fått ordning på hur turerna ska läggas och köras.

I det här läget duger det inte med ytterligare en månads uppskov med oklara sanktionsmöjligheter. Serviceförvaltningen, som är upphandlande part, kan redan nu välja att inleda en hävningsprocess. Det vore, tycker jag, det korrekta att göra i det här läget.

Annonser

5 Comments »

  1. Hej Bengt,
    När befintliga upphandlingar stod inför att löpa ut fick Serviceförvaltningen i uppdrag av utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna att genomföra nya upphandlingar för skolskjutsar och persontransporter. Besluten att delegera vardera beslutsrätt till Serviceförvaltningen fattades av UtbN i mars 2013 och av stadsdelarna i samma veva.
    Mvh Malin Hasselblad
    Bitr borgarrådssekreterare (FP)

  2. Tack för svaret. Men faktum kvarstår högeralliansen hade majoritet i staden fram tom. oktober 2014. Det heter att anfall är bästa försvar- dvs. man vill inte kännas vid förslaget hur den politiska majoriteten kunde godta ett sådant lågt anbud från Samtrans. Faktum kvarstår- det går inte att smita från det politiska beslutet.

  3. Hur mycket snömos tål världen? Det var under det gamla styret med Sten Nordin och Lotta Edholm som detta kaos beslutades. Att nu skylla på de nya är otroligt lågt och borde vara under en seriös politikers värdighet.

  4. Om ni verkligen har insett allvaret av detta fiasko som drabbar våra barn och ungdomar så säger ni upp avtalet med omedelbar verkan. Dags att gå till handling istället för att bara snacka.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s