DN skriver idag om de preliminära betygsresultaten för eleverna i årskurs nio i Stockholms stad. Liksom tidigare år är det viktigt att poängtera att de endast är preliminära och kan komma att ändras senare under hösten.

Kunskapsresultaten visar både positiva och negativa tendenser. Andelen elever med godkänt i samtliga ämnen ligger på den högsta nivån någonsin. Att allt fler elever uppnår godkänt i alla ämnen är glädjande. Det visar att vi kommer längre och längre från treämnesskolan och att Stockholms skolor numera arbetar hårt att för att eleverna ska uppnå godkänt i så många ämnen som möjligt. Likaså är det genomsnittliga meritvärdet det bästa någonsin. Även fast man inte kan jämföra det rakt av bakåt i tiden, då det beräknas på ett nytt sätt, är trenden ändå tydlig. Fler och fler elever i Stockholms skolor uppnår bra betyg och allt fler får godkänt i alla ämnen. Det är naturligtvis positivt.

Det är också positivt att elevernas betygsresultat från årskurs 7 och 8 visar mycket positiva prognosvärden (slutbetygen sätts i årskurs 9), både vad gäller andel godkända i alla ämnen och andel behöriga till yrkesprogram. Allt tyder således på att resultaten kommer att förbättras de närmaste åren.

Däremot har vi en stor utmaning i att andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet i år har minskat något, särskilt på de skolor som har stora utmaningar och låg måluppfyllelse, jämfört med förra året. Det är tydligt att ytterligare insatser måste riktas mot dessa skolor. Att fler elever blir behöriga till gymnasiet är vår absolut högsta prioritet framöver.

Vad är då anledningen till nedgången i behörighet? En viktigt anledning är att andelen nyanlända elever nästan har fördubblats de senaste åren. De flesta av skolorna med stora utmaningar har tagit emot fler nyanlända, elever som varit i Sverige i max två år när de går ut 9:an, de senaste åren. Och det är självklart oerhört svår för många av dessa elever med kort tid i Sverige, och ofta utan en ordentlig skolbakgrund, att uppnå godkända betyg.

I takt med att de nyanländas andel av det totala antalet elever i årskurs 9 har ökat har också deras påverkan på kunskapsresultaten ökat. Därför är det så viktigt att vi snabbt kan möta dessa elever och att de får det stöd de behöver för att klara av sin skolgång på bästa sätt. Det är en av våra allra största utmaningar. Men självklart inte den enda.

Ska vi på riktigt skapa en skola i världsklass i Stockholm krävs insatser som inbegriper alla skolor och elever. För alla skolor i Stockholm ska vara bra skolor. För att möta utmaningarna vill vi i Folkpartiet bl a satsa på:

 • Att öka resurserna till de skolor och elever som är störst behov av det.
 • Att fortsätta satsningen på att lyfta de skolor som har störst utmaningar och lägst måluppfyllelse.
 • Att rektorer på skolor med stora utmaningar ska ha möjlighet att genom lön locka till sig skickliga lärare och fler förstelärare ska riktas till dessa skolor.
 • Att läxhjälp garanteras alla elever.
 • Att sommarskola genomförs för alla elever i årskurs 6 till 9 som är i behov av det.
 • Höja lärarlönerna och minska administrationen.
 • Minska klasstorlekarna och öka lärartätheten på lågstadiet.
 • Anställa fler speciallärare och stärka elevhälsan.

Speciellt för nyanlända:

 • Fler Start Järva för att förbättra mottagandet och så att eleverna snabbt får kontakt med skolan.
 • Fler förberedelseklasser utspridda över staden, så att eleverna kommer till olika typer av skolor.
 • Erbjuda ett extra år i grundskolan för de elever som behöver det.

Fakta:

Preliminära resultat åk 9 för Stockholms kommunala grundskolor vt 2014

2010 2011 2012 2013 2014
Andel behöriga till nationellt program 87,3* 88,0 85,9 87,4 86,0
Andel minst E i alla ämnen 75,0 77,0 74,6 75,2 77,8
Genomsnittligt meritvärde 219,9 223,7 221,9 222,4 233,7**

*Gamla behörigheten, d.v.s. krävs enbart godkänt i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska.

**Det genomsnittliga meritvärdet beräknas på ett nytt sätt från och med i år och är därför inte helt jämförbart med tidigare år.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s