Ernst & Young har gjort en genomlysning av socioekonomiska resursfördelningssystem i ett antal kommuner, för att se hur kommunerna lever upp till lagkravet – som infördes den 1 juli – att fördela pengar till skolor efter elevernas förutsättningar och behov. Rapporten presenterades på ett seminarium i Almedalen idag.

Forskning visar tyvärr att föräldrars bakgrund påverkar hur det går för eleverna i skolan – och så ska det inte vara. De elever som har tuffare förutsättningar hemma måste tvärtom ha de bästa förutsättningarna i skolan. När skollagen nu tydligare trycker på behovet av kompensatoriska system är det ett starkt värn för ökad likvärdighet i skolan, men skillnaderna mellan kommunerna är stora. I rapporten konstateras att Stockholm har ett starkt socioekonomiskt system, både vad gäller resursomfördelningens storlek i andel av budgeten och i maximala belopp som betalas ut. I Stockholm lägger vi i år 860 miljoner kronor per år i socioekonomisk viktning. Den skola i Stockholm som får störst extra resurser får uppemot 52 000 kronor extra per elev. Det är ett större tillskott per elev än i någon annan av de kommuner som undersökts. Dessa extraresurser kan skolorna till exempel välja att använda till att anställa fler skickliga lärare, bygga ut läxläsningsverksamheten på skolan,  satsa på bättre skolbibliotek eller någon annan åtgärd, efter vad som behövs på just den skolan.

I S-styrda Göteborg sjunker kunskapsresultaten. En av förklaringarna tror jag är att ansvaret för skolan fortfarande ligger kvar på stadsdelsnämnderna. För mig blir det allt tydligare att Göteborg nu måste följa efter Stockholm och föra upp ansvaret för skolan på central nivå.  Det är de svaga eleverna som förlorar mest på en dålig skola.Det är därutöver oroväckande att det, trots Göteborgs stora brister, finns socialdemokrater i Stockholm som fortfarande vill lägga ansvaret för skolan på stadsdelsnämnderna även här.

Grunden för goda kunskapsresultat läggs av skickliga lärare. Och det är rimligt att den lärare som tar anställning på en skola där många elever har tuffa förutsättningar, också får riktigt bra lön. Därför har vi i Stockholm ett uttalat mål att skolor med större utmaningar ska kunna rekrytera fler förstelärare, men också i övrigt kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner. Jag är övertygad om att vi måste fortsätta att låta lärarlönerna gå före och vill se fortsatta satsningar på både karriärvägar, löneläge och utvecklingsmöjligheter för lärare. Skolors utmaningar skiljer sig åt, men en bra lärare är grunden för allt.

För mig har det varit oerhört viktigt att värna om det socioekonomiska stödet till skolorna. Jag vill fortsätta stärka skyddsnätet för elever med tuffare förutsättningar och vill därför fortsätta satsa på kostnadsfri läxhjälp för alla som behöver och genom sommarskola för de som riskerar att hamna efter. Alla barn har inte samma förutsättningar när de börjar skolan. Då måste skolor där många elever har sämre förutsättningar också kunna ge ett större stöd.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s