Skolverket presenterade idag de svenska resultaten på OECD-rapporten Talis, som visar hur lärare i 35 länder ser på sin arbetssituation. Att Sverige har högst andel lärare som är missnöjda med sitt yrkesval av alla deltagande länder är ytterst allvarligt. Men tyvärr också väntat. Vi har i Sverige under alltför lång tid nedvärderat läraryrket. Det är hög tid att detta förändras. Det är dags att alla börjar behandla läraryrket för vad det är – Sveriges viktigaste yrke.

Allt är dock inte bara mörker. Lärarlönerna har de senaste åren höjts betydligt mer än för andra större yrkesgrupper på arbetsmarknaden, och totalt sett har de ökat med 8 miljarder jämfört med för bara två år sedan. Samtidigt har allt fler insett allvaret i den tunga arbetsbörda som många lärare upplever, liksom vikten av att kunna utvecklas och göra karriär i yrket. Men än är det långt kvar. Långtifrån alla av Sveriges 290 kommuner satsar tillräckligt på skolan.

I Stockholms stad har medianlönen för en lärare höjts med drygt 7 000 kronor (över 26 procent) sedan 2006 och staden anses vara en attraktiv arbetsgivare för nästan 9 av 10 av länets lärarstudenter (enligt Universums lärarbarometer 2013). Det är naturligtvis positivt, men mer måste till. För att fler ska vilja bli lärare, för att fler ska vilja stanna och trivas i yrket och för att läraryrket ska få den status det förtjänar krävs stora insatser framöver.

Så sent som för ett par veckor sedan kunde jag glädjande nog, tillsammans med mina Allianskollegor, presentera en ny stor satsning på höjda lärarlöner i Stockholm. 101 miljoner kronor avsätts för att i ett slag höja lärarlönerna – från förskola till vuxenutbildning i Stockholm – med motsvarande cirka 2 procent från 1 juli 2014.

Men detta innebär inte att staden kan minska sina ansträngningar för att vara en attraktiv arbetsgivare. Tvärtom. Min ambition är att Stockholms stad ska ha Sveriges högsta lärarlöner. Jag kommer därför arbeta stenhårt för att vi i Stockholm framöver kommer att fortsätta satsningen på att höja lärarlönerna. Fler kommuner och huvudmän måste följa efter.

En god arbetsmiljö är också avgörande för att staden ska kunna erbjuda attraktiva arbetsplatser. Lärares administrativa arbetsbörda måste fortsätta att minska betydligt, så att mer tid blir över till det pedagogiska uppdraget. Alla lärare måste få mer tid till att förarbeta och efterarbeta sina lektioner, eller med andra ord, få mer tid till sitt viktigaste uppdrag: att göra skillnad i klassrummet. Talis-undersökningen visar också att skolledarna i Sverige hör till dem som använder mest tid till administration. Rektorerna behöver bättre förutsättningar att vara pedagogiska ledare.

Det är likaså av stor vikt att alla elever möter skickliga lärare som undervisar i ämnen som de har behörighet i. Därför måste vi hela tiden fortsätta att se till att det finns satsningar som möter de behov som finns, och vi behöver även se till att det finns ännu större möjligheter för anställda lärare att gå behörighetsgivande kurser. Jag vill också säkra att alla nyexaminerade lärare erbjuds en mentor under sina första år, som ett stöd och bollplank när man etablerar sig i lärarrollen.

Det kollegiala lärandet är en viktig resurs både för enskilda lärare och för skolans utveckling som helhet. Staden måste bättre stödja och uppmuntra det kollegiala lärandet i stadens skolor, så att erfarenhetsutbytet mellan lärarna ökar och goda exempel kan spridas bättre. Här ska finnas ett brett utbud av kompetensutveckling, nätverk och seminarier som ger inspiration och hjälp och stöd i yrkesvardagen. Och vi ska lyfta och prisa lärare som gör skillnad, genom de nyinstiftade prisen till Årets lärare och Årets lärarlag men också på andra sätt.

I den här utvecklingen behövs lärares egna röster. Därför har jag tagit initiativ till ett nytt forum där lärarna själva kan lyfta angelägna frågor utifrån erfarenheterna från sin yrkesvardag, ett forum som vi kallar för Lärarpanelen. Alla stadens lärare kommer att bjudas in att delta i panelen, som planeras dra igång till skolstarten med bland annat öppna chattar med både skolborgarråd och förvaltningsledning.

Lärare är Sveriges viktigaste yrkesgrupp. Om vi menar allvar med att vi vill lyfta skolan i Sverige är det dags att vi också börjar behandla yrket som sådant.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s