För mig är det uppenbart att satsningar på bättre kunskapsresultat i stor utsträckning handlar om att fortsätta satsa mer på lärarna. Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn och nyckeln till att höja skolresultaten. En förutsättning för att vi ska lyckas med att höja kunskapsresultaten i Stockholms stad är därför att vi kan rekrytera och behålla tillräckligt många skickliga och behöriga lärare som kan fortsätta att utvecklas och göra skillnad i sin profession.

Min ambition som skolborgarråd och som folkpartist är att Stockholms stad ska vara den mest attraktiva arbetsgivaren för alla som vill bli eller som är lärare. Vi ska fortsätta att satsa strategiskt och tydligt för att kunna locka, behålla och utveckla skickliga lärare som vill göra skillnad för Stockholms elever. Ett steg i denna ambition var den satsning vi kunde presentera tidigare i veckan, att vi höjer lärarlönerna med 101 miljoner utöver de löneökningar som beslutats i lönerörelsen för 2014.

Lönen är viktig, men inte allt. Stockholm ska också erbjuda goda utvecklingsmöjligheter och möjligheter till vidareutbildning, liksom en god arbetsmiljö där lärare har tid och möjlighet att fokusera på sin huvuduppgift, undervisning, istället för att behöva lägga tid på administrativa uppgifter som kan lyftas bort eller förenklas. Vi ska uppmuntra och möjliggöra att lärare fortsätter att utvecklas i sitt yrke.

Det är av stor vikt att alla elever möter skickliga lärare som undervisar i ämnen som de har behörighet i. För att säkerställa att så sker krävs fortsatta satsningar och utökade möjligheter för anställda lärare att gå behörighetsgivande kurser. Likaså ska satsningen på att använda centrala medel i lärarlyftet utökas framöver till att omfatta fler ämnen, så att fler lärare kan erbjudas kompetensutveckling. Vi måste ständigt lägga stor vikt vid att kartlägga vilka ämnen och vilka årskurser där insatser är extra angelägna just nu för att kunna att rikta rätt satsningar dit. Ett sådant strategiskt projekt blir nu att samla ihop alla de satsningar vi gör och se hur de bäst kan nå de lärare som vill ta del av dem. Utbildningsnämnden antog vid sitt förra sammanträde en strategi för kompetensförsörjning som ger utbildningsförvaltningen mandatet att fördjupa sitt arbete för detta.

Alla nyexaminerade lärare ska erbjudas en mentor under sina första år, som ett stöd och bollplank när man etablerar sig i lärarrollen. Lärarna ska även under sin fortsatta yrkesutövning ha tillgång till handledning och coaching. Det kollegiala lärandet ska vidare uppmuntras än mer i stadens skolor, så att erfarenhetsutbytet mellan lärarna ökar och de goda exemplen kan spridas bättre.

En viktig framtidsfråga är att vi måste fortsätta att satsa på goda vidareutbildningar för lärare som behöver komplettera sin behörighet. Stockholm har länge haft tydliga satsningar på vidareutbildning som gått utöver de statliga satsningarna på Lärarlyftet. Vi får inte slå oss till ro med detta. Allt eftersom vi får bättre överblick över var satsningarna behövs, genom verktyg som till exempel Koll, kan vi ta ett samlat grepp kring de satsningar som görs och diskutera hur vi använder alla extrasatsningar vi gör, så att det verkligen når ut till alla dem som skulle vilja ta del av dem.

Kopplingen mellan utbildning och yrkesverklighet är viktig. Tidigare i våras besökte jag Skarpnäcks skola som har blivit utsedd av regeringen att vara en övningsskola för lärarstudenter. Varje termin tar skolan emot ungefär 25 lärarstudenter som får vara med i undervisningen och samtidigt få stöd av handledarutbildade lärare. Som övningsskola blir kopplingen till universitetet och forskningen särskilt stark. Skolan har ett särskilt fördjupat samarbete med institutionen för språkdidaktik och flera gånger under terminerna ges lärarna möjlighet att ta del av seminarier bland annat inom språkutveckling. Jag tror att fler skolor i högre grad måste titta på vad forskningen visar gör skillnad i skolan, och på samma sätt måste skolorna våga ta plats och låta lärarstudenterna bidra med sin kompetens.

Lärare är nyckeln till en bättre skolgång för eleverna. Där ska Stockholm aldrig luta sig tillbaka, utan fortsätta att satsa på lärares lön, utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö. Så kan vi fortsätta att möta lärares behov och stärka vår attraktionskraft som arbetsgivare. Då gör vi skillnad för eleverna.

Annonser

1 kommentar »

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s