En nationell kartläggning, som gjordes för några år sedan av Ungdomsstyrelsen, visar att cirka 70 000 unga i Sverige upplever att föräldrar, religion eller kultur begränsar dem i valet av vem man vill gifta sig med. Bara i Stockholm beräknas 3 000 tonårsflickor leva under så allvarligt hedersrelaterat förtryck att det bryter mot svensk lag, enligt en undersökning som riktades till Stockholmsungdomar för några år sedan. Men även pojkar drabbas hårt i hederskulturer. Det innebär att detta är en stor samhällsutmaning, angelägen att vinna om vi vill bygga ett samhälle där allas lika möjligheter i livet respekteras. Vi behöver vara tydligare med var man kan få hjälp om man är utsatt eller riskerar att bli bortgift. Om detta skriver jag nu tillsammans med Anna König Jerlmyr (M), socialborgarråd på Dagens Samhälles debattsida.

Liberaler tar strid för individers rättigheter. På initiativ av Folkpartiet, integrationsminister Erik Ullenhag och tidigare statsrådet Nyamko Sabuni bedriver regeringen sedan flera år ett omfattande arbete för att bekämpa hedersförtryck och hjälpa dem som drabbas.  Skollagen har ändrats så att alla elever ska delta i all obligatorisk undervisning, även simundervisning och sex- och samlevnadsundervisning. Alla nyanlända flyktingar och deras anhöriga ska numera få samhällsorientering som också innefattar kunskap om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Och från och med den 1 juli i år kriminaliseras också medhjälp till äktenskapstvång. Det innebär att det nu också blir straffbart, även för föräldrar eller släktingar, att förmå någon att gifta sig genom att utnyttja personens utsatthet. Lagändringen stärker samhällets möjligheter att ge skydd till unga och vuxna som riskerar att giftas bort.

Skolan och socialtjänsten är skyldiga att snabbt utreda misstankar om att en ungdom riskerar att bli bortgift. Men kunskapen om vad det finns för hjälp är tyvärr fortfarande ofta bristfällig. En informationssatsning genomförs nu för att samtliga rektorer ska veta mer om vilken hjälp som finns att tillgå när en ungdom lever under hedersrelaterat förtryck. Förra året öppnade ett särskilt resurscentrum, Origo Stockholm, riktat mot unga som utsätts för hedersförtryck och yrkesverksamma som möter dessa ungdomar. Den spetskompetens som Origo och liknande organisationer besitter behöver tas tillvara ännu mer.

Det är i mitt tycke oerhört angeläget att vi alla som möter unga gemensamt bestämmer oss för att inte väja med blicken när vi ser att ett barn eller ungdom utsätts för övergrepp eller förtryck. Den enskildas frihet att välja hur man vill leva ska vara stor i Sverige, och det betyder att skillnader i hur vi lever inte är något vi bör bekämpa. Men individens frihet är beroende av att hennes rättigheter värnas och skyddas.

Annonser

1 kommentar »

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s