I tisdags hade jag förmånen att delta på Stockholms stads jättearrangemang för fritidshemspersonal i Filadelfiakyrkan. Omkring 2 200 personer samlades för att under eftermiddagen utbyta goda exempel på hur vi tillsammans kan utveckla fritidshemmen och stärka fritidshemspersonalens yrkesroll. Ett oerhört givande och positivt arrangemang som mycket väl belyste vilken viktig roll fritidshemmen spelar för våra barns utveckling.

Fritidshemmens roll har förändrats och är i förändring. När fritidshemmen fungerar bra finns ett bra samarbete mellan skola och fritidshem. Detta pekar till exempel Skolinspektionen på. Vi bejakar denna utveckling och integrerar fritidshemmen allt mer i skolans verksamhet. Vi vill till exempel att fler fritidshem ska kunna stödja i elevernas läsning, eller erbjuda läxhjälp. En kvalitetsindikator för fritidshem är också i framtagande, och tillsammans med fritidshemslyftet, arbetar vi hårt för att fortsätta utveckla kvaliteten i fritidshemmen.

För att stärka fritidshemmen i denna utveckling har vi räknat upp schablonen till fritidshem med ca 11 procentenheter de senaste 4 åren, (2011-2014). Det är en resursförstärkning som har varit viktig. Men mer resurser måste till.

I Stockholm går det idag drygt 37 000 barn på fritids – det är nästan 10 000 fler än för åtta år sedan. Ungefär 30 000 av dessa barn går i kommunal verksamhet. Trots den starka ökningen av antalet inskrivna barn på fritids har vi lyckats att hålla en relativt hög personaltäthet på fritidshemmen jämfört med resterande riket och länet i övrigt, även om en försämring tycks ha skett mellan 2012 och 2013 (detta kan dock vara ett rent rapporteringsfel, vilket undersöks av Stockholms stads utbildningsförvaltning). I Skolverkets statistik ser det dessutom ut som att vi har 1 700 anställda på fritids – ungefär 500 färre än de som dök upp i Filadelfiakyrkan! Utbildningsförvaltningen för nu en dialog med Statistiska Centralbyrån, och en enkät har skickats ut till samtliga enheter för att få ett ordentligt grepp på siffrorna. Oavsett är vår ambition att öka personaltätheten framöver.

Det som vi inte har lyckats så bra med i Stockholm är att anställa tillräckligt många med pedagogisk högskoleutbildning. En del i detta är naturligtvis att det råder en stor brist på fritidspedagoger i Stockholmsområdet, som tillsammans med snabbt växande elevkullar naturligtvis har skapat en svår situation. Men det är tydligt att vi har ett stort arbete att göra på detta område.

I sammanhanget är det ändå viktigt att lyfta fram att både föräldrar och barn är mycket nöjda med fritidsverksamheten (enligt stadens brukarundersökningar) i Stockholm. Fritidshemspersonalen gör varje dag fantastiska insatser. 7 av 10 föräldrar tycker verksamheten är bra på att väcka deras barns intresse och lust att lära, och 74 procent av föräldrarna är som helhet nöjda med sitt barns fritids. Bland barnen uppger 84 procent att de trivs.

Fritidshemmets har en länge varit en bortglömd del av unga och barns lärande. Det måste få ett slut. Det är dags att vi börjar behandla fritidshemmen som den viktiga del av skolväsendet som de är.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s