I dagens DN skriver Erik Helmerson om hur snett det kan gå i skolan när trygghet och studiero saknas. Helmerson har helt rätt i att trygghet och studiero är en av den svenska skolans viktigaste frågor. Om inte skolan och läraren ges förutsättningar att trygga klassrummen som platser för lärande, blir kunskapsuppdraget omöjligt. Därför måste vi alla som sysslar med skolfrågor prioritera trygghet och studiero, på alla nivåer. Därför har vi i Stockholm tagit gemensamma riktlinjer för hur alla skolor ska arbeta för en skola där trygghet och studiero råder och mobbning och kränkningar kraftfullt motarbetas direkt. Därför har jag senast i våras gett i uppdrag till Utbildningsförvaltningen att se till så att alla skolor tar fram och använder ordningsregler som är väl förankrade hos elever och föräldrar.

Men det är att göra det väl lätt för sig att peka ut en – relativt liten – grupp med utåtagerande elever, ofta med diagnoser, och låta dem bära hundhuvudet för när det är bristande ordning i skolan. Att vi ska ha ett väl utvecklat arbete för särskilt stöd, både i klassrummet och/eller i en särskild undervisningsgrupp, för de elever som behöver det är självklart. Men vi ska inte ”skylla” skolans problem på att eleverna är ”för svåra”. Stök och bråk förekommer även i grupper där det inte finns elever som är t ex utåtagerande.

För att komma tillrätta med problemen måste ledarskapet och värdegrundsarbetet vara tydligt och genomsyra hela skolans organisation. Från läraren i klassrummet till skolledarens ledarskap i sin organisation. Starkt understödda av både politiker och föräldrar. Så skapar vi förutsättningar för att skolan ska lyckas i detta viktiga uppdrag.

Är det ordning i klassrummet kan även elever som har det svårare få tid och ro fokusera på lärandet, och omvänt blir klassrum där de stökiga eleverna tagit befälet ofta ännu stökigare. Men det går att vända en stökig skola. En sådan skola som kommit långt i detta är Hässelbygårdsskolan, som jag besökte för några veckor sedan. Hässelbygårdsskolan är idag en av Stockholms riktiga toppskolor. De har höjt meritvärdet och behörigheten till gymnasiet drastiskt på bara några år. Från att ha varit en skola som beskrevs som ”i kris” är den nu en skola som föräldrar och elever aktivt söker sig till. Hur har de då gjort? Jo, de har arbetat med ordningsregler som gjorts tydliga på hela skolan, i alla klassrum, av alla lärare – och som sedan respekteras. Om man som elev bryter mot någon av dessa så vet man vilka följder det får.

På Hässelbygårdsskolan har varje elev fasta platser i klassrummet. Varje lektion inleds med att läraren eller en elev tar en minut att gå igenom vilka regler som gäller på lektionen och lektionens ramar – vad klassen ska göra idag och hur man gör det – skrivs upp på tavlan. Läraren ska finnas på plats ca 5 minuter innan lektionsstart. Varje lektion avslutas med en sammanfattning – vad har vi lärt oss idag och hur var arbetsklimatet i klassrummet idag. Eleverna lämnar klassrummet först när läraren sagt tack för idag. Vid sen ankomst smyger eleven in och sätter sig på sin plats, förklaringar tas först efter lektionen.

Här är Hässelbygårdsskolans konsekvenstrappa för elever i åk 6-9 (de lägre årskurserna har en annan):

konsekvenstrappa

Konsekvenstrappan sitter uppe i klassrummen och i korridorerna. Och förvånande nog känner sig eleverna inte ”utsatta” av att behöva förhålla sig till trivselregler. De svarar istället att det blir tryggt och lugnt när alla elever får svart på vitt vad som gäller.

Trygghet och studiero är en av skolans viktigaste frågor. Men det är inte enskilda ”svåra” elever som är orsaken till bristande ordning. Trygga klassrum kräver lärare och skolledning som tar ledarskapet och håller på ordningsregler – uppbackade av föräldrar, politiker och samhälle i denna viktiga fråga.

Annonser

1 kommentar »

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s