Lärarna är Sveriges viktigaste yrkesgrupp och den enskilt viktigaste faktorn för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Vi måste därför bli ännu bättre på att lyssna, diskutera och föra en dialog med lärarna i Stockholm.

I ett försök att förstärka och utveckla dialogen med stadens lärare har därför jag, och utbildningsdirektör Anders Carstorp, nu tagit initiativ till skapandet av en Lärarpanel. Syftet med lärarpanelen är att på ett snabbt och enkelt sätt kunna utveckla dialogen med lärarna, för att ta reda på vad de tycker i aktuella och angelägna skolfrågor. För att visa på vårt allvar har en avsiktsförklaring för utökad dialog skickats ut till samtliga lärare i staden. Men det är nu som det riktiga arbetet börjar. För att kunna föra en bättre dialog behöver nya arenor skapas, både digitala och fysiska, där vi alla kan mötas.

För att projektet inte bara ska bli något ”uppifrån” så vill vi, mer än gärna, att alla lärare som vill själva är med och påverkar hur dialogen ska utformas och fungera. Via mailadressen larardialog@stockholm.se kan alla lärare skicka in tips, synpunkter och idéer för att dialogen ska bli så bra som möjligt.

Ni är experterna. Jag är övertygade om att vi tillsammans kan göra Stockholms redan fantastiska skolor ännu bättre.

Avsiktsförklaring för utökad dialog med stadens lärare
Lärarna är Sveriges viktigaste yrkesgrupp och forskning visar att lärarna är den enskilt viktigaste faktorn för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Vi måste därför bli ännu bättre på att lyssna, diskutera och föra en dialog med lärarna i Stockholm. Detta kräver en förändring. Vi vill därför göra en avsiktsförklaring om en tydlig ambitionshöjning vad gäller dialogen med stadens alla lärare.

En del i denna satsning är att vi skapar en Lärarpanel. Syftet med Stockholms stads Lärarpanel är att förbättra dialogen och på ett snabbt och enkelt sätt kunna ta reda på vad Stockholms lärare tycker i aktuella och angelägna skolfrågor. Det handlar också om att utveckla dialogen mellan lärarkåren, utbildningsförvaltningens ledning och den politiska nivån. Lärarpanelen ersätter naturligtvis inte den vanliga och viktiga verksamhetsnära dialogen som även fortsättningsvis sker på respektive skola.

Vi skapar en Lärarpanel

  •          Tar fram förslag på ändamålsenligt digitalt verktyg – göra det enkelt att delta för alla lärare som vill.
  •          Minst två gånger per termin genomföra en chatt med skolborgarrådet om utbildnings- och skolfrågor.
  •          Minst två gånger per termin genomföra en chatt med utbildningsdirektören samt grund- och gymnasiedirektörerna.
  •          Sprida information om lärarpanelen i olika kommunikationskanaler.
  •          Lyfta goda exempel som framförts i dialogerna i interna och externa kanaler som till exempel i LÄRA, på Pedagog Stockholm etc.
  •          Ordnar informella möten och prövar nya former för dialog ex. Opensspace-möten eller knytkonferenser (s.k. Edcamps) etc.
  •          Skapar fokusgrupper som träffas fysiskt en gång per termin.

Alla lärare bjuds in att delta. Det ska även vara möjligt för lärarna att via lärarpanelen lyfta frågor och skapa dialog med utbildningsförvaltningens ledning och/eller politiska nivån. Svaren används som underlag för diskussion, vägledning och initiativ på olika nivåer och i olika interna och externa kanaler.

Med vänliga hälsningar

Lotta Edholm (FP), skolborgarråd Stockholms stad
Anders Carstorp, utbildningsdirektör Stockholms stad

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s