I dagens Metro rapporteras om en  ”undersökning” utförd av Socialdemokraterna. Förskoleenkäten har enbart besvarats av ungefär 25 procent av de tillfrågade. Med en så låg andel svaranden är det mycket svårt att dra några större slutsatser av resultaten. Med det sagt tar vi självklart de synpunkter som förs fram av förskolans personal på största allvar.

Förskolan saknar inte utmaningar. Framför allt handlar det om två områden som är tätt förknippade med varandra. Vi måste lyckas bättre med att anställa fler förskollärare, samtidigt som förskollärarnas administrativa arbetsbelastning måste ses över.

I Stockholms stads budget för 2014 inleddes processen att utreda förutsättningarna för att införa karriärtjänster även i förskolan. Min förhoppning är att vi senast under 2015 kan förverkliga detta med betydande lönepåslag för de förskollärare som får en karriärtjänst. Lönen är givetvis en viktig faktor, men självklart inte den enda. Vi kan, och ska, också göra mer kring förskollärarnas administrativa arbetsbelastning.

Förskolans medarbetare är överlag nöjda med staden som arbetsgivare. Den sammanvägda bedömningen (AMI) hamnar på 81, vilket kan jämföras med stadens övriga verksamheter som landar på 79. Men det betyder inte att det inte finns mer att göra.

Förskollärarna har genom förändrad lagstiftningen fått ett förstärkt ansvar att initiera, leda och stödja det pedagogiska utvecklingsarbetet och kvalitetsarbetet i arbetslaget och på förskolan. Men samtidigt måste vi ge förskollärarna tiden till att kunna axla detta ansvar. Precis som lärarna har förskollärarna fått nya administrativa uppgifter de senaste åren, utan att andra uppgifter tagits bort. Det är därför av stor vikt att exempelvis dokumentationen inte blir mer omfattande än vad som krävs för att skapa goda förutsättningar för en god lärandemiljö. Allt administrativt arbete som går ska därför skalas bort och det övriga förenklas så mycket som möjligt.

Förskollärarna ska inte tyngas ner av stora administrativa arbetsbördor – de ska leda det pedagogiska utvecklingsarbetet. Stockholms stad bör därför se över förskollärarnas arbetsbelastning.

Förskolan är idag Stockholm stads mest uppskattade kommunala verksamhet. 84 procent av föräldrarna som har barn på förskolan i Stockholm svarar att de är nöjda, eller mycket nöjda, med barnens förskola. Det är det bästa resultatet bland samtliga av stadens verksamheter.

Resurserna till förskolan har stadigt ökat sedan 2006 och barngruppernas storlek har minskat under samma period. Schablonen, alltså den peng som utgår för varje inskrivet barn, har ökat med drygt 18 procent för både de små och de stora barnen. Mer konkret innebär det, för de minsta barnen, att resurserna har ökat från 118 050 kr per barn 2006 till 141 232 kr per barn 2014. Det har alltså skett en reell uppräkning av resurserna till förskolan.

Samtidigt har barngruppernas storlek minskat kraftigt från i snitt 16,6 barn 2006 till 15,2 barn 2012. Preliminära siffror för 2013 visar dessutom att de minskat ännu mer, till 14,8 barn per grupp, samtidigt som antalet barn per anställd ligger kvar på en låg nivå. Stockholm tillhör nu den tiondel av Sveriges kommuner som har de allra minsta barngrupperna, trots att vi samtidigt är den kommun som växer allra snabbast. Den utvecklingen vill vi fortsätta.

Förskolan i Stockholm håller överlag en mycket hög kvalitet. Men utmaningar saknas självklart inte. Vi ska därför stötta och stärka dem som idag arbetar i förskolan, samtidigt som vi stenhårt ska arbeta för att höja lönerna och minska den administrativa arbetsbördan. Förskolan är starten på det livslånga lärandet. Där tar barnet de första stegen mot att bli en egen, alltmer självständig individ med egna intressen och förmågor. Vi ska därför värna och utveckla våra förskolor än mer.

Annonser

1 kommentar »

  1. Jag förstår att skolborgarrådet inte vill kommentera skandalen Hälsans förskola.
    Så det blir nog inget svar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s