Regeringen presenterar idag en storsatsning på lågstadiet på totalt 2,3 miljarder kronor. 2 miljarder av dessa är ett permanent statsbidrag som öronmärks för att kommunerna antingen ska minska storleken på klasserna, ha fler lärare i klassrummet, ha fler halvklasstimmar eller anställa fler speciallärare. Satsningen är både viktig och bra.

I Stockholm har vi redan i år tillfört drygt 50 miljoner kronor extra för att höja lärartätheten i lågstadieklasserna i stadens skolor. Regeringen satsning innebär att omkring 200 miljoner till kan läggas på detta och ytterligare satsningar som genomförs i Stockholm och av regeringen. Med mindre klasser, fler lärare i klassrummet och fler speciallärare skapas goda förutsättningar för lärarna att se varje elev, stötta och hjälpa dem som behöver och skapa ett gott klassrumsklimat. Bättre förutsättningar till att ägna tiden åt kunskapsförmedling helt enkelt.

Regeringen lägger också 300 miljoner på att bygga ut lågstadielärarutbildningen. För ska vi kunna få till mindre klasser, ha fler lärare i klassrummet och fler halvklasstimmar med hög kvalitet så krävs det fler utbildade lågstadielärare. Jag är övertygad om att en utbyggnad av lärarutbildningen tillsammans med regeringens satsning på karriärtjänster kommer att locka fler till läraryrket. Men då krävs det  att också vi kommuner hjälper till och ordentligt satsar på lärarna.

Lågstadiet är skolgångens bärande grund. Att alla elever får en bra start i lärandet, tidigt lär sig läsa och skriva och tidigt förstår matematikens grunder är oerhört viktigt för goda resultat högre upp i åren. För detta är mötet mellan lärare och elev avgörande. Därför är denna satsning så viktig.

Regeringen berättar mer i en pressträff 10.30 som du kan se här. Läs mer om Stockholms satsning för ökad lärartäthet i lågstadiet.

Annonser

3 kommentarer »

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s