Stockholms kommunala grundskolor håller mycket god kvalitet. Kunskapsresultaten har gradvis förbättrats under flera år och varje dag gör lärare och skolledare ovärderliga insatser i våra skolor. Samtidigt saknas inte utmaningar.

Vår högsta prioritet är att öka andelen behöriga till gymnasieskolans nationella program. I 2014 års budget fortsätter vi därför att satsa på de elever som har svårt att få godkända betyg. Det socioekonomiska stödet stärks kraftigt och mer resurser än tidigare fördelas till de skolor och elever som har de största behoven. Rätten till sommarskola utvidgas från årskurs nio ner till årskurs sex, läxhjälp garanteras alla elever i grundskolan och nyanlända elever får stärkt rätt till sommarskola och fler undervisningstimmar i svenska.

Under 2013 har dock en del skolor brottats med ekonomiska problem, som DN skriver om idag. En viktig anledning är att det förändrade socioekonomiska stödet, som är det extra stöd som fördelas ut till skolorna utefter deras utmaningar, under 2013 började gälla fullt ut. Även det nya hyresavtalet med SISAB var en påverkande faktor under 2013. Det betydde att vissa skolor fick mer pengar än de räknat med, medan andra fick mindre. De skolor som fick mindre pengar än det räknat med har under 2013 har, av naturliga skäl, haft svårt att ställa om sin verksamhet under året. En del av dem visar därför minusresultat när bokslutet för 2013 är presenterat.

Det stora resurstillskottet på skolans område i år kommer att innebära att många av de besparingar som vissa skolor räknat på, utefter förutsättningarna 2013, inte kommer att behöva göras. Under 2014 har istället de allra flesta skolor mycket goda förutsättningar för att ha en budget i balans, utan att någon personal behöver sägas upp. Samtidigt finns även utrymme för att lärarna fortsatt ska få en god löneutveckling och att nya satsningar kan göras i verksamheten.

I budgeten för 2014 ökar vi nämligen resurserna avsevärt både till grundskolan i stort och till det socioekonomiska stödet. Skolbudgeten ökar under 2014 med nästan 800 miljoner och schablonerna höjs med fyra procent i genomsnitt. I lågstadiet ökas schablonen med drygt 5 procent, vilket är den största ökningen på över fem år. Likaså höjs det socioekonomiska stödet till de kommunala skolorna kraftigt, med över 20 procent. Det betyder att i stort sett samtliga skolor kommer att få mer i socioekonomiskt stöd under 2014 än tidigare.

I Stockholm har vi konsekvent satsat mer pengar på skolan än vad Socialdemokraterna tidigare har gjort (se sammanställning nedan). Det är viktigt att komma ihåg när oppositionen börjar prata skola. Socialdemokraterna är mästare på att lova mer pengar till skolan i opposition, men när de väl har fått chansen, har det blivit tvärtom. Att Folkpartiet får fortsätta ansvara för skolan i Stockholm är den bästa garanten för att satsningarna fortsätter.

Schablonutveckling grundskolan (procent) Schablonutveckling gymnasieskolan
2003 3 (S) 2003 4,6 (S)
2004 1,1 (S) 2004 -5,5 (S)
2005 3,8 (S) 2005 1,2 (S)
2006 1,7 (S) 2006 2,5 (S)
2007 3,7 (FP) 2007 2 (FP)
2008 5,1 (FP) 2008 2 (FP)
2009 3,5 (FP) 2009 4 (FP)
2010 2 (FP) 2010 2 (FP)
2011 2,1 (FP)2 2011 2,1 (FP)2
2012 2,5 (FP)2 2012 1,7 (FP)2
2013 3 (FP)2 2013 3 (FP)2
2014 4 (FP)2 2014 4 (FP)2
FP snitt grundskola = 3,2 FP snitt gymnasieskola = 2,6
S snitt grundskola = 2,4 S snitt gymnasieskola = 0,7
Annonser

3 kommentarer »

  1. Det är intressant att se att både S och Fp höjer anslaget för skolan 2009 med inriktning på valåret 2010. Det är likadant 2013 att de höjer anslaget inför valåret 2014. Det är förstås partiegoistiskt och belysande. Laga efter läge som det heter, ett kortsiktigt tänkande därför ska staten ta ett större ansvar för lärar-
    löner o personalpolitik och på sikt förstatliga skolan.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s