Idag skriver DN om att utlåningen av böcker i grundskolan har ökat kraftigt. Det är mycket positivt. Forskning visar att det är viktigt att barn lär sig läsa senast under sitt första skolår för att inte redan från början komma efter i andra ämnen.

För att möta denna verklighet pågår sedan 2007 en omfattande lässatsning i Stockholms grundskolor med syftet att alla barn tidigt ska lära sig läsa och att njuta av böckernas värld. Denna satsning har gradvis byggts ut och från i år omfattar den hela vägen från förskola till högstadiet.

I förskolan handlar satsningen om att Stadsbiblioteket på olika sätt ska stödja och stärka alla stadens förskolor i arbete med barns språkutveckling. Mer konkret kan det handla om till exempel skrivarverkstäder, högläsning eller läsfrämjande samarbete mellan bibliotek och olika föreningar där barn och unga är engagerade. Det koncept med läsombud, som sedan tidigare utvecklats på Södermalm, ska spridas till alla stadens förskolor. Vikten av att barn redan tidigt kommer i kontakt med och lär sig uppskatta böcker kan inte nog betonas. Föräldrars lässtund på kvällen för sina barn är antagligen viktigast av allt, men även förskolan kan bidra på många sätt.

I grundskolan erbjuds olika stödinsatser till skolorna. Det handlar till exempel om att stärka och utveckla kompetens hos lärare i att använda språkutvecklande arbetssätt i undervisningen och att öka tillgången på böcker ute i skolorna. Skolbiblioteken spelar här självklart en central roll, då de väl använda uppmuntrar till ökad läsning och främjar ökad läsförståelse. Ett skolbibliotek som driver en pedagogisk verksamhet kring informationssökning, källkritik och läsutveckling tillsammans med lärarna spelar en viktig roll för elevernas lärande. Lässatsningen handlar också om att utöka samarbetet mellan Stockholms skolor och Stadsbiblioteket.

Det är oerhört glädjande att lässatsningen också verkar ha givit resultat. Sedan 2009 har antalet utlånade böcker per elev i grundskolan ökat från 7,5 till 8,8.  Att topplistan på utlånade böcker från skolbiblioteken toppas av författare som vänder sig till åldersgruppen 6-12 år är även det mycket positivt. Ju tidigare barnen kommer i kontakt med böckerna och börjar läsa, desto bättre är det. Det visar också att vi är på rätt väg.

Jag vill också passa på och ge en stor eloge till Askebyskolan, som länge har arbetat målmedvetet med sitt skolbibliotek. Att Askebyskolan är den grunskola där eleverna lånar allra mest böcker  (39 böcker per elev och år) förvånar mig inte det minsta. Bra jobbat!

Lässatsningen fortsätter nu med oförminskad styrka. Att allt fler tidigt börjar låna böcker och läsa är odelat positivt. Nu gäller det att vi också lyckas locka dem till att behålla sitt intresse för läsningen när andra saker pockar om uppmärksamheten längre upp i åldrarna.

Mer om lässatsningen finns här, här , här och här.

Fakta:

Utlåning av böcker i grundskolan
Utlåning av böcker i grundskolan
Annonser

6 kommentarer »

  1. Sedan några år tillbaka erbjuder Precodia (www.precodia.se) ett webbaserat läs- och grammatik-träningsprogram i svenska språket för elever och studerande i alla åldrar. Via Elevdata AB (numera MV-Nordic) nås idag elever vid ca 1700 grund- och gymnasieskolor över hela Sverige.
    Precodia vänder sig till elever som har problem med ordavkodningen. Genom att kunna välja en godtycklig text, där orden kan avdelas i sta-vel-ser eller morfem, underlättas avkodningen, och därmed förståelsen av det lästa. Dessutom markerar programmet alla ordklasser (substantiv, verb, adjektiv, etc.) i texten. Vi tror att denna typ av läsverktyg kommer att få en allt större betydelse inom skolvärlden, givetvis i kombination med alla övriga läsfrämjande aktiviteter.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s