Stockholms kommunala grundskolor är överlag mycket bra. Varje dag gör lärare och skolledare fantastiska insatser i våra skolor och eleverna är också mycket nöjda med sin skola.

Kunskapsresultaten har gradvis förbättrats under flera år i Stockholm. Det genomsnittliga meritvärdet har de senaste drygt tio åren ökat från 215,4 (2003) till 222,4 (2013). Under samma period har andelen som uppnått målen i samtliga ämnen ökat från 73,6 procent till 75,2 procent. Däremot har behörigheten till gymnasiets nationella program minskat något, från 88,6 procent till 87,4 procent.  Det är dock viktigt att i sammanhanget komma ihåg att behörighetskraven skärptes betydligt 2011. Nu måste man vara godkänd i åtta ämnen för att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram, förut räckte det med att ha uppnått godkänt i svenska, engelska och matematik. Självklart spelar detta in. Tidningen Metro skriver om denna statistik idag.

I jämförelse med landets två övriga storstäder, socialdemokratiskt styrda Göteborg och Malmö, är Stockholm bättre på i stort sett samtliga punkter (exempelvis vad gäller meritvärden, andel behöriga till gymnasiet och andel som nått målen i samtliga ämnen). Även när det kommer till de nationella proven är Stockholm betydligt bättre i svenska, engelska och matematik. Och skillnaderna ser ut att öka.

Nationellt prov i engelska, åk 9, 2005-2013 (medelvärde betygspoäng)
Nationellt prov i engelska, åk 9, 2005-2013 (medelvärde betygspoäng)
I Malmös fall kan en del av detta förklaras av att de har en starkare segregering och tuffare socioekonomiska utmaningar. Göteborg däremot är väldigt likt Stockholm. Deras låga kunskapsresultat handlar snarare om bristande styrning; grundskolan styrs fortfarande av stadsdelsnämnderna trots skarp kritik från Skolinspektionen, obefintliga politiska ambitioner och knappa resurser. Trots fallande kunskapsresultat satsar Göteborg betydligt mindre på skolan än Stockholm. Göteborgsposten har en artikel om detta här.

I Stockholm är vår högsta prioritet att öka andelen behöriga till gymnasieskolans nationella program. I nästa års budget fortsätter vi därför att satsa på de elever som har svårt att få godkända betyg. Det socioekonomiska stödet stärks ytterligare och mer resurser än tidigare omfördelas till de skolor och elever som har de största behoven. Rätten till sommarskola utvidgas från årskurs nio ner till årskurs sex, läxhjälp garanteras alla elever i grundskolan och nyanlända elever får stärkt rätt till sommarskola och fler undervisningstimmar i svenska.

Vi gör stora satsningar på att höja kunskapsresultaten i Stockholm. Alla elever har rätt till en bra utbildning. Göteborg å andra sidan behöver en ny majoritet som satsar på skolan. Den nuvarande verkar oförmögen till något sådant.

Annonser

1 kommentar »

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s