Lärarförbundet har tagit fram en undersökning bland 1000 personer över vilka åtgärder man tror är viktigast för att förbättra resultaten i den svenska skolan (DN idag). Bland svaren framkommer att mer tid till undervisning och högre lärartäthet prioriteras högt. I Stockholm genomför vi under året en särskild satsning på högre lärartäthet i skolans tidigare år. I budgeten för 2014 görs en extra satsning på över 50 miljoner kronor för årskurserna F-3 (totalt höjs schablonen med 5 procent). Dessa resurser ska användas för att öka lärartätheten i lågstadiet. Med fler lärare i lågstadiet ges lärarna större möjlighet att anpassa undervisningen till varje enskild elev. Då kan de bättre ge det stöd och den stimulans eleverna behöver.

Skickliga och engagerade lärare är elevernas viktigaste resurs. Det gäller både inom grund- och ämneslärarsidan och vad gäller speciallärare och specialpedagoger, som möter många av de elever som har behov av särskilt stöd för att klara kunskapsmålen. Stärkta karriärmöjligheter för lärare och möjlighet till bättre lön är viktiga åtgärder för att locka fler av varje generations duktigaste studenter att välja lärarbanan.

Ordning och reda i skolan, så att alla kan ta del av den undervisning som ges, är avgörande. Särskilt viktigt är trygghet och studiero för de elever som har svårare att klara målen eller svårare att koncentrera sig. De riskerar att drabbas hårt av stökiga miljöer. Det handlar om att ge lärare tydliga befogenheter i klassrummet, men också att tydliggöra för eleverna att skolan är viktig och att undervisningstiden inte ska slösas bort.

Forskningsrapport efter forskningsrapport pekar på den skickliga lärarens avgörande roll i skolan. Skickliga lärare behövs i alla skolor, men allra mest i de skolor som har störst utmaningar. I Stockholm har vi därför drivit på för att skolor med större utmaningar ska kunna locka till sig fler förstelärare. Detta har fått till följd att Rinkeby-Kista förra året blev den stadsdel där det fanns flest förstelärare sett till antalet elever. Totalt arbetar nu fler än 180 förstelärare i stadens skolor och än fler kommer att rekryteras under 2014. Genomförs karriärreformen fullt ut kan det få stora effekter på läraryrkets attraktionskraft.

En åtgärd som skolforskaren Anders Jakobson särskilt lyfter i DN:s artikel är att man särskilt behöver arbeta med att lyfta de skolor som har sämre resultat. Sedan 2013 genomför vi en storsatsning på att lyfta de 17 grundskolor i Stockholm som har störst utmaningar. Glädjande nog har också denna satsning redan börjat visa på goda resultat. Med hjälp av en turn around-plan och skräddarsytt stöd har den större delen av de skolor som ingår i samarbetet kunnat höja sina kunskapsresultat efter det första året. Betygen i staden ökade förra året allra mest bland de elever som har de största utmaningarna. Vi ska fortsätta att fördjupa detta arbete och hela tiden följa upp att de satsningar vi gör har avsedd effekt.

Åtgärderna är många, men syftet är detsamma: En kunskapsskola som klarar att rusta alla elever med de kunskaper de har rätt till.

Annonser

3 Comments »

 1. Jag rekommenderar en kommande rödgrön regering att studera ”TEACHERS PAY AND PUPIL PERFORMANCE”
  av Peter Dolton o Oscar Marcenaro Gutierrez.Deras forskning på aggregerade landdata stöder hypotesen att HÖGRE LÖN LEDER TILL BÄTTRE ELEV-
  RESULTAT.EN HÖJNING AV LÄRARLÖNERNA MED 10% SKULLE LEDA TILL ATT ELEVRESULTATEN ÖKAR MED 5-10%.Dolton/Gutierrez forskning visar att svenska lärare presterar bättre än sin lönenivå.ATT HÅLLA I MINNET:
  1.4 av 10 lärare(80.000) funderar på att lämna läraryrket.
  2. Idag arbetar 15% utbildade lärare med något annat.
  3. Inom 10 år går var 4:e lärare i pension.
  4. 2010 är lärarbristen mer än 43 000 lärare.
  5. 3 av 10 platser på lärarutbildningarna stod tomma i höstas.
  6. Efter 15 år i yrket har 2 danska lärare lika mycket som 3 svenska lärare.
  7. En genusfråga- ju fler kvinnor inom ett yrke, dvs. inom LÄRARYRKET desto lägre/sämre loneutveckling.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s