Ikväll fattar Stockholms kommuSpårväg sydnfullmäktige beslut om den historiska utbyggnaden av tunnelbanan. I samband med det har jag och Alliansens övriga gruppledare tillsatt en utredning kring en ny tunnelbanesträcka från Hagsätra vidare till Älvsjö. Stockholm växer och snart passerar staden 900 000 invånare. Tunnelbanan kommer även i framtiden utgöra kollektivtrafikens ryggrad eftersom den är det mest kapacitetsstarka, och dessutom miljövänliga, alternativet.

Att dra tunnelbanan till Älvsjö skapar en ny knutpunkt mellan tunnelbanan och pendeltåget, och ger därmed förutsättningarna för att bygga den helt nya stadsdelen Södra Älvsjö. Med upp till 10 000 nya lägenheter blir det en stadsdel av samma storleksordning som Hammarby Sjöstad eller Norra Djurgårdstaden.

Tack vare Stockholms starka ekonomi – årsbokslutet för 2013 visar ett överskott på 3,4 miljarder kronor – kan vi reservera pengar, närmare en halv miljard kronor, för en möjlig förlängning av tunnelbanan från Hagsätra till Älvsjö. Om stadens utredning finner att det är ekonomiskt försvarbart kan beslut om utbyggnad tas redan nästa år.

En tunnelbana till Älvsjö passar också bra in i Folkpartiets ambition att knyta ihop hela yttre Söderort med en tvärförbindelse – Spårväg Syd. Redan nu är beslut fattat att bygga en första etapp mellan Flemingsberg och Skärholmen med sikte på en andra etapp vidare till Älvsjö.

Vi i Folkpartiet vill dock se en fortsatt utvidgning österut. Detta blir extra angeläget om planerna på en helt ny stadsdel och tunnelbana till Älvsjö realiseras. Genom att bygga Spårväg Syd så att den binder samman slutstationerna på tunnelbanans nuvarande Hagsätralinje skulle en kapacitetsstark tvärförbindelse genom hela Söderort, från väster till öster, skapas.

Förutom nya bostäder skulle en spårbunden tvärförbindelse öppna för omfattande företagsetablering och nya arbetsplatser över hela Söderort. Det skulle också innebära en betydande avlastning av kollektivtrafikens knutpunkter vid Gullmarsplan, Liljeholmen och Slussen eftersom de boende i östra Söderort skulle kunna arbetspendla med spårburen trafik i öst–västlig riktning utan att passera dessa knutpunkter.

Annonser

1 kommentar »

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s