En liberal jämställdhetspolitik utgår från alla människors lika värde och alla barns rätt till likvärdig utbildning. Barn och unga ska ha alla möjligheter att forma sina liv utifrån deras egna önskemål och intressen – inte utifrån kön. Sedan 2009 har Stockholms stad därför drivit ett särskilt projekt för ökad jämställdhet i skolan. Projektet ”Hållbar jämställdhet”, som finansierats av pengar från Sveriges kommuner och landsting, handlar om att alla elever oavsett kön ska trivas i skolan, kunna nå målen och synliggöras av sina lärare. Idag överlämnar Svend Dahl sin utredning om män och jämställdhet till jämställdhetsminister Maria Arnholm. De slutsatser som Dahl berättar om ligger i linje också med vad vi ser i Stockholm.

För att kunna göra förändringar som leder till mer jämställda villkor behövs kunskap om vilka hinder som egentligen ligger i vägen för flickor och pojkar. Staden har därför sedan 2009 särskilt arbetat med att få in ett tydligt jämställdhetsperspektiv i utbildningsförvaltningens ordinarie styr- och ledningssystem, genom att till exempel ta fram könsuppdelad statistik. Resultaten av detta har sedan följs upp och analyseras i delårsrapporter, kvalitetsredovisningar och olika typer av resultatdialoger. Den statistik som varje skola får från förvaltningen kring resultat och elevnöjdhet på den egna skolan ska nu också vara uppdelad på kön, så att skillnader eller utmaningar blir synliga för skolorna. Jämställdhetsarbetet kommer då in på ett naturligt sätt i allt arbete, istället för att ligga ”vid sidan av”.

Att flickor och pojkar får olika förutsättningar och möjligheter i livet blir särskilt tydligt när man ser till kunskapsresultat i skolan och vad gäller elevers hälsa. Det skiljer i snitt ungefär 15 betygspoäng mellan pojkars och flickors betyg bland Stockholms niondeklassare, till flickornas fördel. Flickorna i skolans senare år upplever däremot oftare än pojkar att de känner sig stressade, är mer utsatta för kränkande behandling och de svarar generellt att de mår sämre än vad pojkar gör (även om de flesta både flickor och pojkar inte upplever detta). Tack vare projektet som nu genomförts vet vi idag betydligt mer om hur flickors och pojkar skolgång ser ut i Stockholm – men det är uppenbart att mycket finns kvar att göra inom dessa områden. Svend Dahl lyfter särskilt att pojkarna drabbas när vuxna ställer låga förväntningar på deras skolprestationer, och att pojkarna riskerar att hamna på efterkälken på en arbetsmarknad som kräver allt mer kunskap och utbildning.

Förutsättningarna för ett hållbart jämställdhetsarbete ökar om det är en del av skolans befintliga rutiner. Många skolor har under projektets gång tagit fram en arbetsplan, där åtaganden för ökad jämställdhet tydliggörs. Bland grundskolorna var det läsåret 2010/2011 endast 7 % av grundskolorna som hade tagit fram konkreta jämställdhetsåtaganden på sin skola. Hösten 2013 hade det ökat till 67 % av grundskolorna. Ett stödmaterial har också tagits fram som skolorna kan ta stöd av i detta arbete. Men ännu fler skolor måste göra detta arbete, fler skolor måste arbeta för att bli en ännu bättre skola varje år.

Alla har rätt att få utvecklas så långt som möjligt. För mig som folkpartist och liberal är detta helt centralt. Därför kan vi aldrig acceptera till exempel att flickor utsätts för kränkningar i skolan, eller att pojkar får sämre kunskaper. Både pojkar och flickor drabbas av hämmande normer och värderingar. Det behöver bli fler som aktivt jobbar för jämställda villkor.

Annonser

2 Comments »

  1. Jag skulle bli jätteglad om du och andra (tex lgr11) kunde skriva ”barn och unga” istället för ”flickor och pojkar” där ni stänger ute en del av befolkningen.. Som också till stor del vill ta livet av sig för att de så ofta lämnas utanför…

  2. Hej Leila,
    Tack för din kommentar! Självklart ska skolan liksom samhället i övrigt kunna se och möta barn och unga oavsett könsuttryck. Ett steg på vägen är att synliggöra vilka olika förväntningar som läggs på pojkar och flickor och hur detta påverkar individers chanser och resultat. Lotta Edholm och hennes allianskollegor i utbildningsnämnden la nyligen ett uppdrag att framöver inkludera frågor om bemötande av hbtq-ungdomar i de elevenkäter vi genomför i olika år i grundskolan och gymnasiet. Då kommer vi att tydligare följa upp hur situationen för dessa ungdomar ser ut och kunna ta nästa steg.
    Vänliga hälsningar
    Malin Hasselblad
    Bitr. borgarrådssekreterare (FP)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s