Idag har Skolinspektionen presenterat sin granskning av Stockholms kommunala grundskolor, som myndigheten genomfört under 2013. Att det finns en stark skolinspektion som kritiskt granskar alla skolor är oerhört viktigt. Det är det enda sättet att garantera  att samtliga skolor håller hög kvalitet, oavsett om de är kommunala eller fristående. Alla elever har rätt till en god utbildning, oavsett vilken skola de går i.

Skolinspektionens granskning visar att eleverna i Stockholm generellt sett får en mycket bra utbildning. Varje dag gör Stockholms lärare ovärderliga insatser i stadens skolor. Stockholmseleverna har tack vare detta bättre kunskapsresultat än jämförbara storstäder, det vill säga Göteborg och Malmö. Eleverna presterar också överlag bättre på de nationella ämnesproven i årskurserna 3, 6 och 9 än riket i genomsnitt. Det är givetvis mycket positivt att det går bra för de allra flesta eleverna i Stockholms kommunala skolor, men det betyder inte att det inte kan bli ännu bättre. Jag ger mig inte! Elevernas kunskapsresultat måste bli bättre.

Av granskningen framgår det också tydligt att Stockholm genomför ett omfattande kvalitetsarbete. Det är ett gott betyg åt våra skolor, lärare och rektorer att Skolinspektionen särskilt lyfter fram alla engagerade och utvecklingsinriktade lärare, och alla rektorer med god insyn i sin egen verksamhet.

Skolinspektionens granskning visar dock att det finns ett antal områden som vi måste fortsätta att arbeta med. Ett av dessa är de stora skillnader i kunskapsresultat mellan kommunens skolor. Detta är ett område som vi har arbetet mycket intensivt med de senaste åren, och det är viktigt att vi fortsätter med det. Att uppväga skillnader i barn och elevers förutsättningar är ett av våra allra viktigaste uppdrag.

För att motverka skillnaderna mellan skolorna har Stockholm ett resursfördelningssystem som utgår från socioekonomiska variabler. Syftet är att ge utökat stöd till skolor med större utmaningar. För att stärka dessa skolor ytterligare har vi inför 2014 skjutit till över 100 miljoner kronor extra. Nära en miljard kronor fördelas nu utefter dessa variabler.

I Stockholm genomför vi också en stor satsning på de 17 skolor som har allra största utmaningarna – fokusskolorna. Glädjande nog leder denna satsning till att likvärdigheten i Stockholm åter ökar. Elva av sjutton fokusskolor har höjt sina resultat redan första året. Spridningen i betygsresultat mellan stadens skolor minskade tack vare detta mellan 2012 och 2013 och förhoppningsvis kan den utvecklingen fortsätta. De elever som har de största utmaningarna hemma ska ha de bästa förutsättningarna i skolan.

Tillsynen visar dock att vi behöver vidta åtgärder för att bättre följa upp hur skolorna använder de resurser som de tilldelats. I flera av de skolor där kunskapsresultaten är påfallande låga finns brister i arbetet med särskilt stöd, och då i synnerhet vad gäller studiehandledning på modersmålet, och inspektionen konstaterar att det skiljer sig i hur utbildningen för nyanlända genomförs. Kommunen måste också bli bättre på att analysera de utvecklingsinsatser som vidtagits i syfte att förbättra måluppfyllelsen i skolorna. Alla dessa är viktiga utvecklingsområden, som utbildningsförvaltningen bör lägga stor vikt vid.

Två andra brister som inspektionen lyfter fram är att det är för dålig kunskapsuppföljning inom särskolan och bristande uppföljning av våra fritidshem. På dessa områden finns mycket kvar att göra.

Skolinspektionens rapport är viktig och den visar tydligt att våra skolor är på rätt väg. Till mångt och mycket är detta resultatet av alla de fantastiska insatser som lärare gör i stadens skolor. Ett stort tack till er! Jag lovar att vi kommer fortsätta arbetet med att höja läraryrkets status – både genom att förbättra löner och arbetsmiljö.

Skolinspektionens rapport visar också att mer finns kvar att göra. I stadens budget för 2014 slår vi fast ett ökat stöd till nyanlända elever, sommarskola för alla som riskerar att inte nå målen, läxhjälp för alla elever, fler förestelärare till de skolor där de behövs mest och, inte minst, ett kraftigt ökat socioekonomiskt stöd. Med dessa satsningar, tillsammans med de åtgärder som Skolinspektionens rapport föranleder, är jag övertygad om att vi kommer att ta ytterligare steg mot en kunskapsskola för alla.

Stockholms stad skolor håller hög kvalitet, men mer finns att göra. Jag ger mig inte. Ännu fler av stadens elever kan och ska nå goda kunskapsresultat.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s