För omkring 25 år sedan fattade den dåvarande socialdemokratiska regeringen ett ödesdigert beslut. Trots högljudda protester, inte minst från lärarna, genomdrev man kommunaliseringen av skolan. Drygt 20 år senare vet vi hur det gick: snett, mycket snett. Skolresultaten har försämrats, lärarlönerna har halkat efter andra yrkesgruppers löner, och skillnaderna mellan skolor i olika kommuner har ökat.

I den utredning om kommunaliseringens effekter som idag överlämnats till regeringen bekräftas återigen det som vi länge vetat. Utredaren Leif Lewins slutsatser är tydliga: kommunaliseringen har varit skadlig för skolan. Det är hög tid att återförstatliga skolan.

PISA-undersökningen från 2012 presenterades i vintras. I topp återfinns bland annat Polen, som för drygt tio år sedan genomförde stora reformer för en uppvärdering av läraryrket, kunskapsfokus och ordning och reda. De kunskapsreformer som Folkpartiet drivit igenom i Sverige de senaste åren måste ges tid och kraft att verka. För detta krävs att ansvaret för skolan lyfts till statlig nivå.

Problemen i den svenska skolan är – eller borde vara – en angelägenhet för hela Sverige. Men idag är skolornas kvalitet, och därmed elevers och lärares förutsättningar, till stor del avhängig den politiska viljan och kompetensen i respektive kommun. I socialdemokratiskt styrda kommuner står sällan skolan högt i kurs. Tidskriften Dagens Samhälle kunde i höstas visa att 80 procent av de 50 starkaste skolkommunerna styrs av alliansen, medan 72 procent av de svagaste skolkommunerna styrs av vänstern.

Det borde inte vara så. Alla elever har samma rätt till en god skolgång, oavsett var de växer upp. För det är ju eleverna som är de största förlorarna i den kommunala skolan. Allra mest drabbas elever från hem med svag studietradition, de ungdomar som verkligen behöver kunskapsskolan för att lyckas i livet.

I dag kan det skilja hela 50 000 kronor per elev och år mellan de kommuner som satsar mest på sin grundskola och de som satsar minst. Det kan betyda att en elev får nästan hälften så mycket pengar som en annan. I vissa kommuner kommer nästan alla elever in på gymnasieskolan, medan en stor andel misslyckas i andra. Andel behöriga lärare, rätten till särskilt stöd, läxhjälp, lovskola och mycket därtill beror på politisk vilja när olika utgiftsposter ställs mot varandra.

Folkpartiet har länge krävt att skolan ska återförstatligas. Fler och fler inser att detta är det enda möjliga vägen för svensk skola. Bland fackförbunden är Lärarnas riksförbund bland reformens starkaste tillskyndare och har gjort förstatligande till en av sina viktigaste frågor. Och 8 av 10 tillfrågade i en Novus-undersökning i december 2013 svarade att skolan åter bör bli statlig.

Att skolan inte fungerar tillräckligt bra i Sverige är ett problem för hela landet. Kommunaliseringen har kommit till vägs ände. Skolan måste åter bli statlig.

Annonser

6 kommentarer »

  1. Eftersom skolborgarrådet väljer ut vissa delar ur utredningen ska jag citera sådant som inte passade in i skolborgarrådets blogg.I sammanfattningen s.17″Flera av dessa statliga styrinstrument avskaffades dock eller förändrades i grunden under en borgerlig regering(Bildt min komm.) kort efter det att kommunerna övertagit det samlade verksamhetsansvaret för skolan”.S 28 ”Det är emellertid uppenbart att en återgång till de ansvarsförhållanden och den centraliserade regelstyrning som var rådande före kommunaliseringen inte är ett realistiskt alternativ till dagens kommunala skola”. SvD 10/2 hade en intressant artikel av Gustav Fridolin(mp) och Matz Nilsson(ordf. skolledarförbundet).

  2. Hej Bengt!
    Det finns kommuner som klarar att utveckla skolan och har goda skolresultat, men många problem är gemensamma för landets 290 kommuner och alltför många kommuner har svårt att klara utvecklingen av skolan på egen hand. Dessutom har det ju visat sig att det nu lönar sig mycket sämre att bli lärare – kommunerna har inte klarat av att höja lärarnas löner tillräckligt. Exakt hur ett förstatligande skulle gå till behöver nu utredas noggrant.
    Vänliga hälsningar
    Malin Hasselblad
    Biträdande borgarrådssekreterare (FP)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s