Människor växer med kunskaper. Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar och se nya perspektiv. Bildning ger människor makt att forma sina egna liv. Det är därför som ett av Folkpartiets viktigaste mål är att ingen elev ska lämna grundskolan utan grundläggande kunskaper.

De första skolåren är av stor betydelse för varje barn, här läggs grunden för det fortsatta lärandet. De barn som inte lär sig läsa under sitt första skolår, hamnar på efterkälken även i andra ämnen. Att alla barn kan läsa och skriva senast när de lämnar lågstadiet borde därför vara ett självklart mål för alla. För att nå dit är det viktigt med tidiga kunskapsuppföljningar och att lärarna har tid att verkligen vara lärare. Lika viktigt är att de elever som behöver extra stöd i undervisningen också får det tidigt.

I Stockholm har vi redan genomfört en rad reformer som alla har samma syfte: att de med sämst förutsättningar hemma, ska ha bäst förutsättningar i skolan. Men det betyder inte att vi lutar oss tillbaka. Vi ger oss inte, vi vill mer. Därför kommer vi nu att prioritera en ökad lärartäthet i lågstadiet. För att lyckas med det har vi i stadens budget för 2014 satsat extra på lågstadiet. Schablonen för förskoleklass och årskurs ett till tre höjs med drygt 5 procent, vilket motsvarar omkring 51 mnkr extra utöver den övriga schablonhöjningen för grundskolan, och pengarna ska gå till att just öka lärartätheten i de lägre årskurserna.

Satsningen på ökad lärartäthet i lågstadiet är framför allt viktig för att i högre grad än idag tidigt kunna ge alla elever det stöd och den stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt, genom att öka lärarens möjlighet att interagera med varje enskild elev.

För att kunna följa upp hur lärartätheten utvecklas på lågstadiet måste vi dock veta hur den ser ut idag (för att ha något att jämföra med). Idag har vi inte tillgång till dessa siffror – enbart grundskolan som helhet finns utlagt hos Skolverket. Därför har jag gett utbildningsförvaltningen i uppdrag att under 2014 undersöka lärartätheten i lågstadiet och att återkomma till utbildningsnämnden med förslag på hur den kan öka ytterligare framöver. Det vinner både elever och lärare på.

Annonser

2 Comments »

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s