Att höja kunskapsresultaten och andelen behöriga till gymnasiet är en av Stockholms, och Sveriges, viktigaste frågor. Alliansregeringen har därför sjösatt en lång rad skolreformer, för att ge dagens elever en bättre utbildning. Men fler måste till.

I ett internationellt perspektiv har exempelvis Sverige en sen skolstart. I Sverige inträffar skolplikten inte förrän vid sju års ålder, i andra länder vid 5-6 årsåldern. Svenska elever har på grund av detta ett lägre antal skoltimmar i grundskolan än jämförbara länder. Vi behöver alltså inte bara mer fokus på kunskap utan också mer tid för kunskap.

För att bättre ta till vara den unikt stora lust att lära som barn har i tidiga år föreslår regeringen att skolstarten tidigareläggs och den obligatoriska skolan blir därigenom tioårig. De allra flesta barn går visserligen redan nu i förskoleklass, men just det faktum att den inte är obligatorisk gör det svårt att utnyttja det första viktiga året i skolan på ett optimalt sätt. En obligatorisk tioårig grundskola innebär också att alla elever får rätt till särskilt stöd för att nå kunskapskraven, i t ex svenska och matematik, ett år tidigare än idag. Genom ökad tid i skolan och tidiga insatser för de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven ges fler elever förutsättningarna att nå grundskolans mål.

Regeringen vill även se över om skolplikten ska kunna förlängas för de elever som saknar behörighet till gymnasieskolan och om kommunerna ska bli skyldiga att erbjuda sommarskola för de elever som riskerar att inte nå, eller inte når, målen i årskurs åtta och nio.

I Stockholm finns redan möjligheten att gå ett extra år i grundskolan om man inte lyckats uppnå behörighet till gymnasiet. Vi erbjuder också alla elever som riskerar att inte nå målen, i årskurs sex till nio, sommarskola. I Stockholm stads budget för 2014 slås det också fast att alla elever i de kommunala grundskolorna ska erbjudas läxhjälp. Att lagstadga rätten till sommarskola för landets samtliga elever är viktigt för att stödja och hjälpa alla elever i Sverige som har svårt att uppnå godkända betyg.

Alla elever som behöver extra stöd för att nå kunskapsmålen ska fångas upp tidigt. Barnen med sämst förutsättningar hemma ska ha bäst förutsättningar i skolan. Alla barn ska ges möjligheten att nå sin fulla potential.

Mer går att läsa här och här.

Fakta:

I dag presenterade Alliansregeringen tre förslag som ska utredas av den Grundskoleutredning som tillsätts inom kort:

* Tioårig grundskola med skolstart från sex års ålder.

* Förlängd skolplikt med ytterligare ett år för de elever som saknar behörighet till gymnasieskolan.

* Obligatorisk sommarskola i årskurs åtta och nio.

Annonser

2 Comments »

 1. Tioårig grundskola.
  Obligatorisk sommarskola.

  Ser ut som att man plankat sossarnas skolpolitik rakt av.
  Båda är ju förslag som S lagt,fram.

 2. Hej Mats,

  Socialdemokraterna säger sig vilja göra förskoleklassen obligatorisk, vilket är en halvmesyr. De allra flesta barn går redan idag i förskoleklassen. Vad som snarare behövs är att till fullo ta tillvara detta år genom att göra det till det första skolåret. Folkpartiet i Stockholms stad har gått före de reformer med sommarskola och ett tionde skolår som Lotta kommenterar i blogginlägget, nu senast genom att införa en rätt till sommarskola för elever i åk 6-9 som riskerar att inte nå kunskapsmålen, eller som redan har underkända betyg.
  Socialdemokraterna ansluter sig gång på gång till Folkpartiets skolpolitik, ofta när de står inför fullbordat faktum. Dock visar de likväl gång på gång att de inte är beredda att genomföra kunskapsreformer när de verkligen har makten.

  Med vänlig hälsning
  Malin Hasselblad
  Biträdande borgarrådssekreterare (FP)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s