Skoldebatten pågår just nu i kommunfullmäktigesammanträdet om Stockholms stads budget. Nedan kan du läsa det öppningsanförande jag höll när debatten inleddes.

Ordförande, fullmäktige!

Lärarna är en av Sveriges i särklass viktigaste yrkesgrupper. Grunden till en bra undervisning är att eleverna får möta engagerade och skickliga lärare som har tid för undervisningen. Lärarnas administrativa belastning ska minska, så att tiden till att undervisa, förbereda och efterarbeta lektionerna kan öka.

En viktig del i att kunna rekrytera fler skickliga lärare är också att läraryrket uppfattas som attraktivt. En del av detta handlar givetvis om den upplevda bilden av yrket, men det går inte att sticka under stol med att lönen också är en viktig parameter. Det tvååriga läraravtal som nyligen träffades mellan Stockholms stad och lärarnas fackliga organisationer innebär att viktiga steg för att höja lärarnas löner. Men många fler måste till.

Vi måste också förstärka möjligheterna att göra karriär i klassrummet. Regeringen karriärreform för lärare är av central betydelse för att skapa fler karriärvägar inom läraryrket. Stockholm ska aktivt arbeta med att öka läraryrkets attraktionskraft och ta aktiv del i den statliga satsningen på förstelärare och lektorer. Nästa år kommer ytterligare 500 förstelärare att anställas. Med utnämningen kommer också 5000 kronor mer i lönekuvertet!

Varje dag gör Stockholms lärare ovärderliga insatser i stadens skolor. Det visar sig inte minst av att går bra för skolan i Stockholm. Till skillnad från socialdemokratiskt styrda Malmö och Göteborg förbättras kunskapsresultaten. På åtta av de tio viktigaste punkterna, enligt Skolverket, har resultaten förbättrats sedan 2006. Låt mig ta några exempel. Betygen i grundskolan ligger på historiskt höga nivåer. Resultaten på nationella proven i svenska, matte och engelska har förbättrats.

Till detta kan läggas att fler elever uppnår målen i samtliga ämnen. Det är en viktig indikator på att skolor idag inte längre enbart jobbar för att få eleverna godkända till gymnasiet. Att elever får godkänt i alla ämnen ökar också förutsättningarna för att de senare ska klara sig bra i gymnasiet.

Även i gymnasiet förbättras resultaten. Betygsgenomsnittet har ökat, liksom andelen som fullföljer utbildningen inom fyra år. Den grundläggande behörigheten till högskola och universitet har ökat och fler unga stockholmare studerar idag vidare efter gymnasiet.

Alla dessa förbättringar i resultat väljer socialdemokraterna att helt bortse från. ”Resultaten har försämrats” är nu ett ständigt mantra. Underlaget är att en procentenhet färre är behöriga till gymnasiet än toppåret 2006. Socialdemokraterna glömmer dock bort att berätta att sedan 2006 har kraven skärpts betydligt. Tidigare räckte det med godkänt i svenska, engelska och matte för att bli behörig till gymnasieskolan. Idag krävs det minst åtta ämnen.

Jag har betalt för att angripas av oppositionen och far inte särskilt illa av det. Vad socialdemokraterna borde betänka är däremot att de med sin retorik skåpar ut allt det elever och lärare uträttar varje dag. Den svartmålning man ägnar sig åt är värre än på något annat område. Man kan undra varför.

Att höja antalet behöriga till gymnasiet är enormt viktigt. Därför är det extra roligt att kunna konstatera att resultaten för 2013 har förbättrats allra mest i de skolor som har de största utmaningarna. Av de 17 skolor med lägst måluppfyllelse förbättrade 11 sina resultat. Det är enormt glädjande och inget att håna i högt och lågt tonläge.

Samtidigt är det viktigt att förstå att denna utmaning är svår. Idag vet vi att fler elever kommer till Sverige senare i livet än tidigare. Många har också en sämre skolgång med sig från sitt hemland. Om dessa ungdomar ska få en bra chans i livet krävs ännu mer åtgärder. Därför föreslår vi nu ökat stöd till nyanlända elever, sommarskola för alla som riskerar att inte nå målen, läxhjälp för alla elever, fler förestelärare till de skolor där de behövs mest och, inte minst, ett kraftigt ökat socioekonomiskt stöd.

Stockholms stad skolor håller hög kvalitet, men mer finns att göra. Det är trist att socialdemokraterna istället för att komma med konstruktiva förslag enbart ägnar sig åt svartmålning. Det gynnar ingen, allra minst stadens elever, lärare och skolor.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s