Halv sju inleddes debatten om förskolan i det pågående kommunfullmäktigesammanträdet om Stockholms stads budget. Som ansvarigt borgarråd inledde jag debatten. Du kan läsa hela mitt anförande nedan.

Ordförande, fullmäktige!

Förskolan är starten på det livslånga lärandet. Där tar barnet de första stegen mot att bli en egen, alltmer självständig individ med egna intressen och förmågor. Vi ska värna och utveckla våra förskolor än mer.

Förskolan i Stockholm är en av stadens allra mest uppskattade verksamheter. 84 procent av föräldrarna som har barn på förskolan svarar att de är nöjda, eller mycket nöjda, med barnens förskola. Stockholm tillhör den tiondel av Sveriges kommuner som har de allra minsta barngrupperna. Vi har kunnat genomföra en mycket stor utbyggnad de senaste åren och samtidigt faktiskt minska de genomsnittliga gruppstorlekarna kraftigt. Antalet barn per anställd är också jämförelsevis lågt. Det är en bedrift vi kan vara stolta över.

Varje dag gör förskollärare och barnskötare på förskolorna i vår stad stora insatser för barnens trygghet och lärande. Med utbyggnaden följer att vi måste anstränga oss än mer för att kunna locka till oss förskollärare. En viktig del i detta är att förstärka möjligheterna till att göra karriär inom förskolan, utan att behöva bli chef.

Reformen om karriärtjänster i skolan har just sjösatts i Sverige. Det kommer göra läraryrket mer attraktivt. Regeringen har aviserat att det nu är dags att gå vidare med förskollärarna. Stockholm går nu före regeringen i detta arbete genom att lägga grunden för stärkta karriärvägar för förskolans personal. Det är dags för karriärtjänster också för förskollärare.

Förskolan ska medverka till att hålla framtiden öppen för alla barn, att ge många olika livschanser för barnet. Det handlar om rätten att få utvecklas till den man vill vara. Det var inte länge sedan förskolan Egalia väckte ramaskri genom att blottlägga hur vi alla omedvetet gör skillnad på pojkar och flickor. Vi har kommit långt sedan dess. Nu är bestämt att alla förskolor aktivt ska arbeta för jämställdhet. Barn behöver mötas av högre förväntningar på att de kan, och får, utvecklas och upptäcka världen utifrån sina egna förutsättningar. De ska inte styras in i vuxnas föreställningar om hur flickor och pojkar ska vara.

När det kommer larmrapporter om att barns relation till läsning och högläsning blir svagare blir det allt viktigare att värna högläsningen i förskolan. Den lässatsning i förskolan som jag och min folkpartistiska kollega kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt presenterar tillsammans i denna budget är inte hela lösningen på att få barn att gilla böcker och läsning. Där kan lässtunden på kvällen inte nog betonas – men det en viktig pusselbit för att barnen så småningom ska ha närmare till läsningen.

Förskolan är idag en del av skolväsendet med egna mål, med ett tydligare fokus på lärande och med särskilda krav på vem som får vara chef. Synen på förskolan har förändrats från att främst setts som barnomsorg för att också mammor ska kunna förvärvsarbeta – vilket i sig var en mycket viktig jämställdhetsreform – till en verksamhet som främst är till för barnen.

Det är viktigt att underlätta ett väl genomtänkt val av förskola. Den gemensamma ingången med tydlig information om varje förskolas verksamhet samt möjlighet att ställa sig i en och samma kö är en viktig kvalitetsreform för Stockholms föräldrar som vi genomför under året.

Men alla förskolor är inte bra. Jag har personligen lagt ned stor energi på att förbättra tillsynen av de fristående förskolorna och ett bättre kvalitetsarbete för de kommunala. Stockholms stad satsar mycket resurser på sin förskola och vi har rätt att kräva god kvalitet för de pengarna. Föräldrar ska kunna känna förtroende för att förskolan där barnen går håller måttet – oavsett vem som är huvudman. De senaste åren har vi kraftigt ökat medlen till inspektioner och jag tillhör dem som inte tvekar att dra in tillstånd när en verksamhet inte håller måttet.

Det finns mycket att vara stolt över när den gäller förskolan i Stockholm. Det är en verksamhet som ständigt utvecklas och där man ofta möter nyblivna föräldrar som är både förvånade och glada över en verksamhet som deras barn älskar. Det finns mycket som kan utvecklas i våra förskolor, men det finns få verksamheter som vi har anledning att känna sådant förtroende för och stolthet över.

Annonser

1 kommentar »

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s